Dobry start - lepsza przyszłość

630
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Bielany
Wawrzyszew
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 480 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 917 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Jest to kontynuacja programu z roku 2015 i 2016, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 , w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu „Dobry start - lepsza przyszłość ” jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.03.2019 12:07

W ramach projektu organizowane były różnorodne zajęcia sportowe i turnieje dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny, ul. Reymonta 25. Zajęcia dały możliwość rozwoju talentów i zainteresowań wśród najmłodszych mieszkańców Bielan, a jednocześnie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Szkoła Podstawowa nr 209

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wawrzyszew
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Reymonta 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 209 posiada salę, na której odbywałyby się zajęcia
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jest to kontynuacja programu z roku 2015 i 2016, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 , w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu „Dobry start - lepsza przyszłość ” jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.
Opis projektu
Dzieci zostaną wybrane po przeprowadzeniu rozmów z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców planowana liczba dzieci wynosić będzie 120 ucz. w wieku 7 -12 lat. Dzieci będą podzielone na osiem grup po 15 uczniów. W latach ubiegłych objętych było 48 uczniów. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny dla każdej grupy. Łącznie 608 godziny. Projekt będzie obejmował zajęcia z następujących gier zespołowych: mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, unihokej, mini piłka nożna oraz gimnastyka artystyczna. W trakcie trwania projektu odbędą się 4 imprezy integracyjno-sportowe: Witamy wiosnę na sportowo – turniej w mini piłkę siatkową, Dzień Dziecka na świeżym powietrzu – turniej w mini piłkę ręczną, Andrzejkowy turniej w unihokeja, Karnawałowy turniej w piłkę koszykową,. Podczas imprez wszystkie dzieci będą otrzymywać dyplomy, nagrody rzeczowe i wodę mineralną. W latach 2015 2016 projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki kontynuacji nauczyciele będę mogli objąć kolejną grupę dzieci oraz przeznaczyć większą ilość godzin na zajęcia sportowe . Młody człowiek mający często słabe więzi z domem rodzinnym, pozbawiony jego ciepła, bardzo chce przynależeć do jakiejś grupy. W ramach prowadzonych zajęć uczy się współpracy w grupie rówieśniczej, przestrzegania wcześniej przyjętych zasad i reguł, dlatego tak ważną sprawą jest przynależność do drużyny sportowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wybór grupy docelowej obejmie 120 uczniów z SP nr 209 w Warszawie oraz ze szkół pobliskich, znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Jest to część miasta gdzie występuje bezrobocie. Uczniowie pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dzieci te są niedojrzałe emocjonalnie, często cechuje je nadpobudliwość psychoruchowa, osiągają słabe wyniki w nauce . U niektórych z nich występuje agresja czynna i słowna do rówieśników i dorosłych. Zajęcia sportowe dają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, spotkania się w swojej grupie rówieśniczej, rozbudzenia zainteresowań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Rodzaj kosztu projek. Liczba jednostek Koszt jednostkowy Koszt całkowity
Koordynator pensja 1 10.000,00 zł 10.000,00
Nauczyciel pensja 1 304 godz. razy 100 zł 30.400,00
Nauczyciel pensja 1 304 godz. razy 100 zł 30.400,00
Dyplomy 240 2,00 zł 480,00
Nauczyciel impreza 4 400,00 zł 1600,00
Nauczyciel impreza 4 400,00 zł 1600,00
Nagrody dla dzieci 240 50 zł 12.000,00
Woda mineralna 240 2,00 zł 480,00

(szczegóły w załączniku)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 480,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

25.01.2016 15:20
Koordynator w dzielnicy Bielany
11.05.2016 18:31
Koordynator w dzielnicy Bielany
11.05.2016 18:37
Koordynator w dzielnicy Bielany
09.06.2016 12:58
Koordynator w dzielnicy Bielany
09.06.2016 15:50
Koordynator w dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany