Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleńca w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego.

1744
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Południe
Grochów Centrum
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
66 300 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 195 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada oświetlenie terenu, usunięcie betonowych płyt chodnikowych znajdujących się na środku obszaru objętego projektem, usunięcie wyrodzonych krzewów tworzących żywopłoty,
przygotowanie podłoża oraz nasadzenia nowej zieleni. Obecnie obszar, o dużym potencjale, jest zdewastowany, brak oświetlenia sprawia, że po zmroku wydaje się niebezpieczny, odstrasza mieszkańców okolicznych bloków.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2018 12:33
Projekt został zrealizowany. W ramach realizacji projektu zostały usunięte płyty betonowe, a w ich miejsce wykonano ścieżkę oraz nasadzono zieleni. Ponadto, zostały zamontowane latarnie ledowe.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Południe
Obszar objęty pomysłem:
Grochów Centrum
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
kwartał ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego - przestrzeń między blokami Siennicka 36 i 36a.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obszar mógłby stanowić uzupełnienie i rozszerzenie skweru miejskiego znajdującego się przy ul. Paca, w niedalekim sąsiedztwie terenu objętego projektem, podnosząc walory estetyczne całej okolicy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada oświetlenie terenu, usunięcie betonowych płyt chodnikowych znajdujących się na środku obszaru objętego projektem, usunięcie wyrodzonych krzewów tworzących żywopłoty,
przygotowanie podłoża oraz nasadzenia nowej zieleni. Obecnie obszar, o dużym potencjale, jest zdewastowany, brak oświetlenia sprawia, że po zmroku wydaje się niebezpieczny, odstrasza mieszkańców okolicznych bloków.
Opis projektu
Projekt zakłada umieszczenie podświetlenia drzew reflektorami dogruntowymi oraz montaż czterech lamp , solarnych które umożliwiłyby oświetlenie obszaru, co spowoduje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z zieleńca po zmroku. Aby uatrakcyjnić obszar przewiduje się usunięcie betonowych płyt chodnikowych znajdujących się na środku obszaru objętego projektem oraz zdewastowanych żelbetowych donic. Konieczne będzie również usunięcie wyrodzonych żywopłotów.
Przewiduje się usytuowanie w terenie objętym projektem dwóch koszy na odpady (w tym jeden na psie odchody). Przez teren zielony będzie przebiegała utwardzona ścieżka (żwirowa lub wyłożona płytami typu eco drain) umożliwiająca sprawniejszą komunikację pieszą w obrębie terenu. W miejscu usuniętych betonowych płyt chodnikowych zakłada się nawiezienie ziemi ogrodowej oraz nasadzenia nowej zieleni w postaci krzewów kwitnących, roślin pnących, płożących oraz trawy.
Zakłada się, że w kolejnych latach zieleń będzie uzupełniana i pielęgnowana przez mieszkańców okolicznych bloków w ramach odrębnych projektów wspomagających kształtowanie się kapitału społecznego i lokalnej wspólnoty.
Uzasadnienie realizacji projektu
Proponowany projekt znacząco wpłynie na poprawę atrakcyjności obszaru, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na nim po zmroku. Zapewni osobom starszym i niepełnosprawnym mieszkającym w okolicy możliwość przebywania w dobrze urządzonej przestrzeni publicznej. Projekt zakłada przygotowanie podłoża pod dalsze nasadzenia zieleni, których dokonywać będą mieszkańcy okolicznych bloków w ramach oddzielnych inicjatyw mających na celu kształtowanie postaw pro-wspólnotowych wśród mieszkańców Grochowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
oprawy dogruntowe (6 szt) ,
lampy solarne nieskie (4 szt)
usunięcie płyt chodnikowych i rekultywacja zieleni - (ok. 450 mkw)
kosze na odpady- 2 szt
usunięcie wyrodzonych żywopłotów ok. 150mb
nasadzenia zieleni:
ścieżka żwirowa lub wyłożona płytami typu eco drain (pow. ok. 50 mkw)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
66 300,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
- koszt energii elektrycznej pobieranej przez planowane oprawy dogruntowe oraz lampy solarne - ok. 2 000 zł / rok,
- koszt konserwacji zieleni i utrzymania porządku - ok. 2 500 zł / rok,
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
4 500,00 zł

Modyfikacje

15.01.2016 21:40
Autor projektu
11.05.2016 14:16
Koordynator w dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany