Bezpieczne szkoły w dzielnicy Ochota, bezpieczne dzieci

647
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
156 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie napraw we wszystkich obiektach budowlanych, w których swoją siedzibę mają szkoły lub przedszkola. Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy większych naprawach i remontach (wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian-w załączniku), które realnie zagrażają życiu dzieci. Wykaz elementów powstanie na podstawie oględzin osób uprawnionych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Przedszkole nr 239 Aleje Jerozolimskie 117a Warszawa
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa ul. Barska 32 Warszawa
3. Przedszkole Integracyjne nr 404 ul. Białobrzeska 19 Warszawa
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia ul. Białobrzeska 27 Warszawa
5. Przedszkole nr 111 ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11 Warszawa
6. Przedszkole nr 101 ul. Chotomowska 3 Warszawa
7. Przedszkole nr 100 ul. Częstochowska 16/18 Warszawa
8. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 ul. Geodetów 1 Warszawa
9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego ul. Gorlicka 3 Warszawa
10. Przedszkole nr 66 ul. Grójecka 93 Warszawa
11. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza ul. Jasielska 49/53 Warszawa
12. Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" ul. Józefa Siemieńskiego 6 Warszawa
13. Przedszkole nr 248 ul. Karola Dickensa 5a Warszawa
14. Przedszkole nr 241 ul. Księcia Trojdena 5b Warszawa
15. Przedszkole nr 61 ul. Lelechowska 7 Warszawa
16. Przedszkole nr 114 ul. Mariana Langiewicza 1/3 Warszawa
17. Zespół Szkół nr 82 ul. Nowowiejska 37a Warszawa
18. Zespół Szkół nr 83 ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Warszawa
19. Przedszkole nr 59 ul. Pruszkowska 10 Warszawa
20. Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" ul. Rokosowska 10 Warszawa
21. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 ul. Rokosowska 2 Warszawa
22. Przedszkole nr 99 ul. Siewierska 3 Warszawa
23. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 ul. Siewierska 5/7 Warszawa
24. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego ul. Spiska 1 Warszawa
25. Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku ul. Stanisława Skarżyńskiego 8 Warszawa
26. Przedszkole nr 293 ul. Stefana Baleya 5 Warszawa
27. Przedszkole nr 225 ul. Stefana Bobrowskiego 5 Warszawa
28. Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego ul. Szczepana Grzeszczyka 2 Warszawa
29. Zespół Szkół Specjalnych nr 92 ul. Szczęśliwicka 45/47 Warszawa
30. Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka 46 Warszawa
31. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego ul. Szczęśliwicka 50/54 Warszawa
32. Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów 24 Warszawa
33. Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny ul. Trzech Budrysów 32 Warszawa
34. Zespół Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3 Warszawa
35. Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 17 Warszawa
36. III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3 Warszawa
37. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Wawelska 46 Warszawa
38. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego ul. Wawelska 48 Warszawa
39. Przedszkole nr 255 ul. Władysława Korotyńskiego 3 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie napraw we wszystkich obiektach budowlanych, w których swoją siedzibę mają szkoły lub przedszkola. Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy większych naprawach i remontach (wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian-w załączniku), które realnie zagrażają życiu dzieci. Wykaz elementów powstanie na podstawie oględzin osób uprawnionych.
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie napraw we wszystkich obiektach budowlanych, gdzie swoją siedzibę mają placówki oświatowe oraz na terenie przyszkolnym. Naprawa nie dotyczy fragmentów działki, które nie należą do m.st. Warszawy (w przypadku obiektów, które są zlokalizowane na kilku działkach o różnym statusie prawnym). Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy kontrolach okresowych oraz większych naprawach i remontach, a które jednak realnie zagrażają życiu i zdrowiu dzieci. Z racji małej skali tych elementów często ich naprawę powierza się dyrektorom z własnego budżetu szkoły w ramach konserwacji bieżącej, na co brakuje pieniędzy. Są to np. wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian, odspojony tynk od ściany/stropu, poluzowane drzwiczki szafek szkolnych. Określa się to mianem zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z art.5ust.1pkt.1lit.c ustawy Prawo budowlane.
Przewiduje się dwa etapy:
1)wyłania się w przetargu osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, która przeprowadzi oględziny polegające na wykryciu wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowania. Zadaniem w/w osoby byłoby sporządzenie protokołu zawierającego wszystkie elementy zakwalifikowane do naprawy (zlokalizowane w miejscach dostępnych dla dzieci) z uszeregowaniem ich od najbardziej do najmniej niebezpiecznych. Dodatkowo należałoby załączyć zdjęcia jednoznacznie określające lokalizację tych elementów, sugerowany sposób naprawy oraz obmiar robót (określający jednostkową ilość robót/materiałów do wykonania przy naprawie każdego elementu). Termin wykonania 30.05.2017r.
2)drugi etap (naprawa) przeprowadza się na podstawie wytycznych protokołu z pkt.1. Dokonuje się wyboru najlepszej oferty na podstawie sporządzonego obmiaru robót. Dokonuje się naprawy elementów stwarzających największe zagrożenie (zgodnie z protokołem). Przewiduje się naprawę około 30 drobnych elementów w każdej szkole, po około 100złotych za każdy element. W przypadku konieczności wykonania napraw droższych niż 100zł liczba elementów naprawianych ulega zmniejszeniu. Jeśli szacowany budżet okaże się zbyt mały nie wykonuje się naprawy elementów najmniej zagrażających bezpieczeństwu. Dokładna wycena zostanie sporządzona po wykonaniu protokołu z pkt.1. Wykonawca sporządza dokumentację (m.in. fotograficzną) potwierdzającą wykonanie założonych robót.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zły stan techniczny drobnych elementów budynku (które często są pomijane przy kontrolach okresowych) stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla dzieci. Można wymienić przykładowe i bardzo typowe w szkołach elementy (zdjęcia w załączniku): wystające zardzewiałe pręty stalowe (zagrożenie utraty oka), postrzępione krawędzie ścian, odspojony tynk od ściany/stropu (waga około 60 kg/1 m2), masywne elementy na wysokości głowy dziecka (można zabezpieczyć je miękkim materiałem), niskie fragmenty ogrodzenia lub nieoznakowane stopnie (zagrożenie upadkiem). Każdy z tych elementów może doprowadzić do utraty życia lub zdrowia naszych dzieci. Nie pozwólmy, aby nasze dzieci były narażone na takie niebezpieczeństwo.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
39 x 1000 zł/ (oględziny + protokół) = 39 000 zł
39 x 30 x 100 zł / naprawy = 117 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
156 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

04.03.2016 09:21
Autor projektu
08.03.2016 13:20
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wspaniały pomysł, wiele budynków szkół i przedszkoli ma elementy niebezpieczne, POPIERAM!!
    Mieszkaniec3924  09.06.2016 10:02
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany