Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej

1997
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon D
Autor pomysłu Gabriela Wojciechowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
349 500 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 923 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Utworzenie niewielkiego parku osiedlowego na niezagospodarowanym terenie działki przy ul. Bernardyńskiej. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu wszelkiego gruzu i zalegających elementów betonowych, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, wycinkę obumarłego drzewostanu, nasadzenie krzewów ozdobnych i bylin okrywowych, pokrycie ścieżek nawierzchnią żwirową, umieszczenie w parku elementów małej architektury i tablic informacyjnych.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.08.2018 09:54

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię ścieżek, zadbano o istniejącą zieleń a także nasadzono nowe rośliny. Zamontowano elementy małej architektury.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon D
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym na tyłach bloków Bernardyńska 12, 10, 6 i 4 a Kanałkiem Czerniakowskim, ograniczony od wschodu drogą gruntową przy bloku Bernardyńska 2, a od zachodu terenem przedszkola przy Bernardyńskiej 14.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Utworzenie terenu zielonego ogólnodostępnego w pasie wzdłuż Kanałku Czerniakowskiego zgodne jest z ogólnymi założeniami planu zagospodarowania, widok satelitarny pokazuje przyszły park, jako element pasa zieleni otaczającego nowe osiedla planowane w bezpośrednim sąsiedztwie, (utworzenie tzw." zielonej podkowy").
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie niewielkiego parku osiedlowego na niezagospodarowanym terenie działki przy ul. Bernardyńskiej. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu wszelkiego gruzu i zalegających elementów betonowych, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, wycinkę obumarłego drzewostanu, nasadzenie krzewów ozdobnych i bylin okrywowych, pokrycie ścieżek nawierzchnią żwirową, umieszczenie w parku elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
Opis projektu
Teren zielony położony pomiędzy historyczną ulicą Bernardyńską a Kanałkiem Czerniakowskim, odgraniczony od zachodu przez budynek przedszkola przy Bernardyńskiej 14 a od wschodu blok mieszkalny przy ul. Bernardyńskiej 2, posiada idealne warunki naturalne do stworzenia tam małego parku. Zróżnicowanie wysokości terenu, kilka starych drzew pozostających wciąż w dobrym stanie i sąsiedztwo małego kanału stwarza możliwość wykonania naprawdę ciekawego założenia parkowego opartego na koncepcji ogrodów angielskich. Roślinność od lat pozostawiana samej sobie nosi tu ślady dawnych działań ludzkich, teren do lat 70. wykorzystywany był jako sad owocowy, a w latach 80. były tu tzw. "dzikie działki". Po sporządzeniu koniecznej dokumentacji kosztorysowo-projektowej zakres prac obejmowałby w pierwszej kolejności uporządkowanie terenu poprzez usunięcie gruzu, prefabrykatów i innych elementów betonowych, mas bitumicznych, pozostałości po zabudowie działkowej, piwnic, itp. a także wszelkich odpadów i nieczystości. Następnie przewidziane są prace ziemne mające na celu wyrównanie terenu (przy zachowaniu zróżnicowania poziomów). Konieczne będzie także dowiezienie ziemi (opinia architekta) w miejsca powstałych uskoków i w celu wymiany zdegradowanych partii gleby. W dalszej części projekt zakłada wycinkę chorego i obumarłego drzewostanu, a także części samosiejek drzew owocowych i staranną pielęgnację pozostałej szaty roślinnej. Ścieżki pokryte zostaną nawierzchnią żwirową, a wylot kanału zabezpieczony balustradą. Wysypanie alejek żwirem konieczne jest ze względu na błoto utrzymujące się w częściach niżej położonych w okresie jesiennym i zimowym. Na terenie definiowanym w projekcie jako teren zacieniony nasadzone zostaną rośliny bylinowe okrywowe i krzewy ozdobne, a w miejscach nasłonecznionych planuje się założenie łąk kwietnych. Na granicy parku przy wejściu od strony wschodniej i od strony południowej umieszczone zostaną tablice informacyjne zawierające regulamin korzystania z parku i informacje o budżecie partycypacyjnym. Spacerowicze z psami będą mile widzianymi gośćmi, ale zobowiązani będą do sprzątania po swoich pupilach. Na zrewitalizowanym terenie zielonym przy alejkach postawionych zostanie 10 ławek z oparciem i 10 zakrywanych koszy na śmieci.
Uzasadnienie realizacji projektu
Założenie urbanistyczne, jakim było powstałe w końcu latach 70. Osiedle Bernardyńska, trzynastokondygnacyjne budynki wraz z przynależnym im kompleksowym systemem wolnej przestrzeni, (którego działka jest częścią) sąsiaduje bezpośrednio z osiedlem Mokotów Park (apartamentowce Marvipolu), powstałym w I dekadzie XXI. Pas zieleni pełni rolę kompozycyjną w krajobrazie miejskim, decentralizuje tkankę zabudowy i odziela jednostki wybudowane w róznych epokach historycznych, zapewnia przestrzeń widokową, a także stwarza przestrzeń do wypoczynku, tym mieszkańcom, którzy z róznych przyczyn nie mogą skorzystać z rekreacji nad Jeziorkiem Czerniakowskim (np. starsi seniorzy, dzieci młodsze w wieku szkolnym, którym rodzice nie pozwalają na samodzielną zabawę w sąsiedztwie dużego zbiornika wodnego).

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dokumentacja kosztorysowo - projektowa oraz nadzór autorski nad przebiegiem kolejnych etapów projektu - 50.000,00 zł
2. Uporządkowanie terenu, w tym usunięcie gruzu, dużych elementów betonowych, pozostałości po podpiwniczeniach i zabudowie działkowej, oczyszczenie poszycia z innych rodzajów odpadów - 75.000,00 zł
3. Prace ziemne, w tym zakup i dowiezienie ziemi - 35.000,00 zł
4. Pielęgnacja istniejącej szaty roślinnej, wycinka chorego i obumarłego drzewostanu, a także prace w koronach drzew. - 25.000,00 zł
5. Pokrycie istniejących ścieżek nawierzchnią żwirową - 80.000,00 zł
6. Nasadzenie krzewów ozdobnych - 10.000,00 zł
7. Nasadzenie roślin bylinowych okrywowych i utworzenie na polankach łąk kwietnych - 24.000,00 zł
8. Wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej wylot kanału 4.500,00 zł
9. Wykonanie i umieszczenie w parku elementów małej architektury (10 ławek i 10 zakrywanych koszy na śmieci) - 19.500,00 zł
10. Umowy gwarancyjne (prace pielęgnacyjne ogrodnicze, bieżąca konserwacja nawierzchni żwirowej) - 26.500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
349 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt utrzymania czystości w parku, w tym regularne, opróżnianie koszy na śmiecii, koszt podstawowej pielęgnacji zieleni.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Modyfikacje

13.03.2016 09:37
Autor projektu
13.05.2016 10:12
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
24.05.2016 12:58
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
30.05.2016 11:03
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (9)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Wspaniale :)
  Mieszkaniec1345  16.01.2016 00:55
 • Pomysł znakomity. Ja jednak dodałabym oświetlenie. Jesienią wcześnie robi się ciemno. Jest jeszcze ciepło, pora stosunkowo wczesna, a słońce szybko zachodzi. To samo wczesną wiosną.
  Siedzenie czy spacery po ciemku to średnia przyjemność. Kwestii bezpieczeństwa też nie należy pomijać. Sam pomysł wart jak najszerszego poparcia. To, co jest teraz, trzeba koniecznie zmienić.
  Mieszkaniec3246  17.03.2016 10:03
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkaniec3637  31.05.2016 21:25
 • Brawo! Na pewno zagłosuję
  Mieszkaniec3666  02.06.2016 23:11
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkaniec5985  20.06.2016 11:23
 • Miejsce idealne na taki park. Myślę,że wyposażenie parku w oświetlenie byłoby dobrym pomysłem by zwiększyć jego użyteczność,szczególnie w okresie jesiennym.
  Mieszkaniec5985  20.06.2016 11:25
 • Czekamy na realizację projektu.
  Mieszkaniec11501  03.09.2017 09:46
  • Nikt bardziej nie czeka niż ja.
   Z uwagą obserwuję działania inwestora (i administratora działki), który nadzoruje realizaję projektu. Obecnie trwa trzeci przetarg, który wyłonić ma głównego wykonawcę prac budowlanych i ziemnych. Oferty składać mozna do 15.09.2017. Informacje na stronie ZGN Mokotów, w zakładce: zamówienia publiczne.
   Gabriela Wojciechowska  04.09.2017 09:42 Autor projektu
  • Przetarg z sierpnia tego roku został unieważniony decyzją inwestora. Inwestor ZGN Mokotów obydwa projekty: utworzenie parku i budowę tymczasowego ogrodzenia (BP 2018), zdecydował połączyć w jedno zadanie wykonawcze. Główny wykonawca nadal poszukiwany.
   W ostatnich dniach listopada 2017 r. inwestor otrzymał od Prezydent M. st. Warszawy zgodę na "realizację parku osiedlowego wraz z ogrodzeniem" na terenie części działek ew. nr 57/12, 57/14 w obrębie 0502 przy ul. Beranardyńskiej. Zgoda taka będąca formalnym pozwoleniem na budowę dotychczas nie była konieczna. Jak się domyślam, stała się konieczna w związku z projektem zabetonowania słupków ogrodzeniowych.
   Dokument ten bez względu na powód wydania wydaje mi się niezwykle cenny i ważny.
   Gabriela Wojciechowska  31.12.2017 17:41 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany