Wspieranie zrównoważonego rozwoju dziecka z wykorzystaniem metody Dr.Johansena (ISA)

1679
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Stara Miłosna
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 400 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Planujemy przeprowadzanie terapii metodą Johansena dla 30 najbardziej potrzebujących dzieci z dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy. Miejsce prowadzenia terapii SP 353. Terapia kierowana dla szkół podstawowych z terenu dzielnicy. Szkoły zauważają zwiększający się problem z utrzymaniem koncentracji, czytaniem, prawidłową pisownią dzieci oraz brak terapii wspomagającej.Zgłoszenia dzieci przyjmowane wg kolejności wpływu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Stara Miłosna
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cieplarniana 23
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa 353 ulica Cieplarniana 23 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Planujemy przeprowadzanie terapii metodą Johansena dla 30 najbardziej potrzebujących dzieci z dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy. Miejsce prowadzenia terapii SP 353. Terapia kierowana dla szkół podstawowych z terenu dzielnicy. Szkoły zauważają zwiększający się problem z utrzymaniem koncentracji, czytaniem, prawidłową pisownią dzieci oraz brak terapii wspomagającej.Zgłoszenia dzieci przyjmowane wg kolejności wpływu.
Opis projektu
Wg danych 30% uczniów szkół podstawowych w dużych aglomeracjach miejskich ma problem z koncentracją. Jest to przyczyną zwiększającego się problemu utrzymania równego poziomu nauki dzieci. Dzieci mają problemy z czytaniem, pisaniem, dysleksją, liczeniem.Dziecko,które nie nadąża za równieśnikami powoduje osłabienie w nauce całej klasy. Nauczyciel musi poświęcić mu więcej czasu, którego brakuje mu dla pozostałych dzieci. W moim projekcie szkoła przeprowadza badania i wystawia wstępne diagnozy dzieci, które powinny zostać skierowane na specjalistyczną terapię słuchową dr Johansena.Terapia na terenie szkoły jest ułatwieniem dla rodziców, dodatkowo akcja na charakter edukacyjny. Terapia ta poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. Oznacza to, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego.W konsekwencji pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczenia się, czytania, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych. Dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.Diagnoza jest postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnego zbadania lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez słuchawki. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy. Postępy kontrolowane są przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt. Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci już od 3 r. ż.
Uzasadnienie realizacji projektu
Badania dzieci wykazały istotną poprawę w wielu obszarach u dzieci poddanych terapi słuchowej. Dzieci z problemami w nauce często maja problemy ze słuchem, charakteryzują się wrażliwością na dźwięki w zakresie powyżej 1000Hz. Co ma związek z wrażliwością na hałas. Wegług badań dzieci poddane terapi Johansena rozwinęły obszary : pewność siebie,mowa/język,relacje z innymi,niezależność/dojrzałość,umiejętności ruchowe,słuchanie/rozumienie,czytanie,koncentracja,pisanie/ortografia,zachowanie,rysowanie. Zastosowanie terapii w naszej dzielnicy wpłynie pozytywnie zarówno na dzieci poddane terapii jak i równieśników, którzy będą mogli skorzystać z zwiększonego czasu nauczycieli dzieki temu dobrze rozwijać się i uczyć.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty projektu : Laptop 1szt koszt 2 500 brutto;Audiometr,oprogramoanie,słuchwaki (USB 310 Oscilla) 1szt 5 700zł brutto; wynagrodzenie terapeuci - diagnoza dla 30 uczestników cena 200zł brutto wartość 6 000; Diagnoza międzyetapowa (7 diagnoz) każda po 100zł dla 30 uczesników (koszt jednego uczestnika 700zł wartość 21 000zł; Indywidulane płyty dla każdego uczestnika (7płyt) po 160zł dla 30 uczestników (koszt jednego uczestnika 1 120zł) wartość 33 600zł. Koszt ulotek i kampanii informacyjnej Facebook 800zł.Szacowany koszt eksploatacji 800zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 400,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

29.02.2016 14:45
Autor projektu
26.04.2016 11:52
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany