Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190

1386
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon F
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
248 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 481 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada usunięcie 18 topoli z teren wykorzystywanego przez dzieci dla celów gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 190 i nasadzenia zastępcze 18 drzew w bezpiecznym miejscu. Drugim założeniem projektu jest remont nawierzchni boiska trawistego do gry w piłkę nożną.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.01.2018 14:07
ZADANIE ZREALIZOWANO. W ramach zadania wykonano: boisko trawiaste które do użytkowania będzie przeznaczone od wiosny 2018 roku. Jak również wykonano: - wycinkę 15 topoli - nasadzenia 25 grabów - remont boiska trawiastego 1008 m ² - bramki piłkarskie 2 szt - piłkochwyt 6 m - 63 mb
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon F
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Zwierzyniecka 10
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 190, ul. Zwierzyniecka 10, Sielce
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada usunięcie 18 topoli z teren wykorzystywanego przez dzieci dla celów gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 190 i nasadzenia zastępcze 18 drzew w bezpiecznym miejscu. Drugim założeniem projektu jest remont nawierzchni boiska trawistego do gry w piłkę nożną.
Opis projektu
Projekt zakłada: i) usunięcie 18 topoli z terenu przy Szkole Podstawowej nr 190 wykorzystywanego przez dzieci do gier i zabaw, po uprzedniej inwentaryzacji drzewostanu i sporządzeniu wniosku o ich usunięcie. W przypadku konieczności wniesienia opłat za wycinkę, zamierzenie zostanie zrealizowane w zakresie wydanej zgody na wycinkę w odniesieniu do części drzewostanu, tj. drzew stwarzających największe niebezpieczeństwo, w ramach kwoty wstępnego kosztorysu dotyczącej usunięcia drzew; ii) nasadzenie 18 drzew w bezpiecznym miejscu. Wybór gatunków będzie zależał od wskazań Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów. Ważnym wskazaniem jest przyjazność gatunków dla alergików; iii) remont nawierzchni boiska trawistego do gry w piłkę nożną (zniwelowanie terenu, przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi, wysiew nasion traw przeznaczonych na trawniki sportowe). W przypadku braku zgody Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów na wycinkę drzew lub konieczności wniesienia opłat za wycinkę, przekraczających wysokość wstępnego kosztorysu w części dotyczącej usunięcia drzew, remont boiska zostanie wykonany po uprzednim podniesieniu jego płyty ponad wystające z ziemi korzenie drzew (0,5m - 0,7m) co założono w kosztorysie.
Uzasadnienie realizacji projektu
W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw i trawiastego boiska do gry w piłkę nożną rośnie 18 topoli, które zaśmiecają okolicę puchem nasiennym oraz stanowią źródło alergenów. Ich system korzeniowy wystaje ponad powierzchnię gleby stanowiąc zagrożenie dla biegających wokół nich dzieci. Ze względu na brak innych boisk np. ze sztuczną nawierzchnią, nawierzchnia boiska trawiastego podlegała przez lata intensywnemu użytkowaniu, przez co występują nierówności podłoża, stojąca okresowo woda i puste miejsca. W niedalekim otoczeniu szkoły nie ma innego boiska, które mogłoby służyć dzieciom. Drzewa nasadzone w miejsce wyciętych topoli, będą chronić przed kurzem i hałasem, oczyszczą powietrze oraz będą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Inwentaryzacja drzewostanu, sporządzenie wniosku o usunięcie oraz wycięcie 18 drzew wraz z systemem korzeniowym – 36000 zł. Założeniem jest, że w przypadku konieczności wniesienia opłat za wycinkę, zamierzenie zostanie zrealizowane w zakresie wydanej zgody na wycinkę w odniesieniu do części drzewostanu, tj. drzew stwarzających największe niebezpieczeństwo, w ramach kwoty wstępnego kosztorysu dotyczącej usunięcia drzew.
2. Zakup materiału roślinnego w liczbie 18 drzew – 18000 zł.
3. Remont nawierzchni boiska trawiastego (23m x 50m) – 115000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
248 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Pielęgnacja drzew oraz murawy - 4000 zł. Dozór boiska po godzinach zajęć szkolnych w czasie ogólnodostępnym - 16000 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
20 000,00 zł

Modyfikacje

10.03.2016 10:21
Autor projektu
22.03.2016 09:20
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
12.05.2016 02:19
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany