SP 100 - zajęcia sportowe na basenie

967
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Zielony Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
242 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt skierowany jest do dzieci z Zielonego Ursynowa i ma na celu umożliwienie i zwiększenie dostępności do bezpłatnych zajęć sportowych na basenie połączonych z nauką pływania, która pozytywnie wpłynie na ich rozwój fizyczny w postaci zapobieganiu wadom postawy oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Zielony Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 100, ul. Taneczna 54/58, 02-829 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 100 oraz obiektu sportowego z basenem na terenie dzielnicy Ursynów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt skierowany jest do dzieci z Zielonego Ursynowa i ma na celu umożliwienie i zwiększenie dostępności do bezpłatnych zajęć sportowych na basenie połączonych z nauką pływania, która pozytywnie wpłynie na ich rozwój fizyczny w postaci zapobieganiu wadom postawy oraz budowanie poczucia własnej wartości.
Opis projektu
Projekt "SP 100 - zajęcia sportowe na basenie" skierowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat mieszkających na Zielonym Ursynowie. Zakłada on ułatwienie dostępu do zajęć sportowych i nauki pływania dzieciom. W ramach projektu z opisanych działań skorzystać będzie mogło ok. 300 dzieci. Zajęcia wyjazdowe realizowane będą przez 8 miesięcy od marca do grudnia z przerwą wakacyjną. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość uczestniczenia w 32 zajęciach nauki pływania. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności zajęć sportowych dla dzieci jako grupy w której następuje spadek sprawności fizycznej oraz wzrost wad postawy. Dzięki infrastrukturze zewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 100 dzieci będą mogły być bezpiecznie transportowane do miejsca odbywania zajęć oraz spędzić aktywnie czas po zajęciach wykorzystując plac zabaw oraz boiska do momentu odebrania ich przez opiekuna. Realizacja projektu umożliwi także odkrywanie przyszłych talentów sportowych oraz krzewienie właściwych postaw społecznych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Zielonego Ursynowa nie ma basenu na który dzieci mogłyby uczęszczać, dlatego projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy.
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności edukacji sportowej wśród dzieci zamieszkujących dzielnicę Zielonego Ursynowa. Celami pośrednimi projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Cenę pojedynczych zajęć dla jednego dziecka policzono według aktualnego cennika Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy i wynosi 11,00 zł brutto przy zakupie 4-miesięcznego karnetu (16 zajęć) za 176,00 zł brutto.
Z projektu będzie mogło skorzystać ok. 300 dzieci (12 grup po 25 dzieci)
Każde dziecko będzie mogło odbyć 32 godziny nauki pływania podczas realizacji projektu (8mies. x 4 zajęcia) co będzie odpowiednikiem 32 wyjazdów.
Koszt transportu jednej grupy dzieci na zajęcia i z powrotem będzie wynosił ok. 150,00 zł brutto.
Wynagrodzenie 2 opiekunów dla grupy dzieci będzie wynosiło ok. 200,00 zł brutto.
12 grup x 32 wyjazdy x koszt transportu i opieki = 12x32x350=134 400,00 brutto
300 dzieci x koszt 4-miesiecznego karnetu x 2 = 300x176x2=105 600,00 brutto
Koordynacja projektu - 2400,00 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
242 400,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany