Sala komputerowa – SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi

954
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon B
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
115 517 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 826 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Założenie projektu: wyposażenie sali komputerowej w 28 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem, zestaw interaktywny – tablica interaktywna, projektor, uchwyt ścienny,- serwer, - drukarka i skaner w sieci.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
24.07.2017 12:05
Zawarto umowę oraz zrealizowano zakup: 28 komputerów uczniowskich, serwer, licencje dostępowe Windows, tablicę interaktywną z projektorem krótkoogniskowym oraz uchwytem, 2 aparaty cyfrowe, urządzenie wielofunkcyjne, router, switch, gniazda oraz materiały instalacyjne. Dokonano rozbudowy oraz adaptacji sieci elektrycznej. Projekt został zrealizowany.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon B
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Juliana Bruna 11, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się na Starym Mokotowie, przy stacji metra Pole Mokotowskie, w bezpośrednim sąsiedztwie Pól Mokotowskich. Atrakcyjność lokalizacji i dostępność szkoły powoduje, że z pomieszczeń szkoły, poza zajęciami lekcyjnymi, korzystają okoliczni mieszkańcy, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne organizujące zajęcia dla dzieci i mieszkańców.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Założenie projektu: wyposażenie sali komputerowej w 28 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem, zestaw interaktywny – tablica interaktywna, projektor, uchwyt ścienny,- serwer, - drukarka i skaner w sieci.
Opis projektu
W Szkole Podstawowej nr 70 funkcjonuje jedna sala komputerowa na ponad 400 uczniów, wyposażona w komputery z roku 2005 i starsze. Komputery są wyeksploatowane i nie nadają się do pracy z dziećmi co powoduje opóźnienie w realizacji zajęć. Często się zawieszają, tracą dane, bardzo wolno działają, przez co dziecko bardzo wolno się uczy. Cały sprzęt ze względu na wiek i zużycie wymaga wymiany.
Projekt zakłada wyposażenie Sali komputerowej w 28 stanowisk komputerowych, serwer, ruter, 4 aparaty cyfrowe, 2 skanery, 2 drukarki, biurka i rolety. Przewidywane komputery uczniowskie to zestawy składające się z jednostki centralnej typu desktop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7, monitora, klawiatury i myszy optycznej. Jednego zestawu multimedialnego, składające się z:
- laptop nauczycielski wraz z oprogramowaniem umożliwiający prezentację materiałów,
- projektora wraz z uchwytem,
- tablicy interaktywnej.
W ramach projektu, zostanie przystosowana instalacja elektryczna, zasilająca komputery.
Sala ta służy na zajęcia różnych przedmiotów, kół przedmiotowych, zajęcia pozalekcyjne, pracę redakcji szkolnej gazety i realizację uczniowskich projektów edukacyjnych.

Po zajęciach lekcyjnych, sala komputerowa będzie udostępniana do przeprowadzenia warsztatów dla kadry nauczycielskiej, przygotowywania prezentacji, szkoleń, seniorom itp.
Uzasadnienie realizacji projektu
W Szkole funkcjonuje jedna sala komputerowa na ponad 400 uczniów, wyposażona w komputery z roku 2005 i starsze. Komputery są wyeksploatowane i nie nadają się do pracy z dziećmi co powoduje opóźnienie w realizacji zajęć. Często się zawieszają, tracą dane, bardzo wolno działają, przez co dziecko wolno się uczy. Cały sprzęt ze względu na wiek i zużycie wymaga wymiany.
Sala komputerowa, ma usprawnić sposób przeprowadzania zajęć, wykorzystując nowoczesną technologię w procesie edukacyjnym. Chcemy zbudować zaplecze technologiczne dla szkoły, umożliwiającą efektywną naukę, na wysokim poziomie.

Tak wyposażona sala będzie udostępniana podczas zajęć pozalekcyjnych, warsztatów kadry nauczycielskiej jak również kursów i szkoleń.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przybliżone ceny i koszty elementów projektu:
Komputery uczniowskie – 28 szt. x 2 340zł – 65 540zł
Serwer – 7 800zł
Oprogramowanie Windows Serwer – 1 390zł
Licencje dostępowe WinSerw. 28 lic. X 41 -1 100zł
laptop nauczycielski (+myszka) – 3 500zł (konieczna gwarancja na 3 lata)
tablica interaktywna + projektor - 6 800 zł
Skanery – 4 szt. – 260 – 1 040zł
Aparaty cyfrowe – 4 szt. x 750 – 3 000zł
Drukarka laserowa czarno-biała – 310zł
Drukarka laserowa kolorowa – 510zł
Pakiet Microsoft Office – 13 szt. x 299 – 3 887zł
Ruter – 600 zł
Rolety – 1 200 zł
Biurka – 28 szt. x 200 zł – 5 600zł
Okablowanie i montaż sieci – 4 000zł
Adaptacja sieci elektrycznej 3 000 zł
Switch sieci LAN – 900 zł
Kable połączeniowe LAN 300 zł
Pakiet antywirusowy (subskrypcja roczna) 30 x 100 zł = 3 000zł

Szacunkowy koszt materiałów i akcesoriów koniecznych do dostosowania sali do nowego wyposażenia – 2000zł

Koszt wykonania oznakowania graficznego – 40,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
115 517,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
koszt energii elektrycznej, dostęp do internetu
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
5 000,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

15.01.2016 18:43
Autor projektu
15.01.2016 21:14
Autor projektu
21.01.2016 10:10
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
13.03.2016 23:34
Autor projektu
24.03.2016 13:36
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
25.03.2016 11:28
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.05.2016 16:15
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany