Bartnictwo w Lesie Bródnowskim

1008
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Targówek
Bródno-Podgrodzie
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
34 450 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez działanie – upowszechnienie wiedzy o pszczołach i ich roli w ekosystemie. Działaniem będzie próba założenia kilkustanowiskowego gospodarstwa bartnego na terenie lasku oraz ścieżki edukacyjnej łączącej te lokalizacje. Większość prac zostanie wykonana przez wolontariuszy podczas zorganizowanych zajęć na terenie Lasu Bródnowskiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Targówek
Obszar objęty pomysłem:
Bródno-Podgrodzie
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park leśny Bródno
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na terenie parku planowane jest wybranie 5 stanowisk pod kłody bartne – możliwie oddalonych od ścieżek, ale widocznych z co najmniej jednego punktu na obecnie istniejących szlakach. Przy ścieżce w takim punkcie będą umieszczane tablice edukacyjne.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez działanie – upowszechnienie wiedzy o pszczołach i ich roli w ekosystemie. Działaniem będzie próba założenia kilkustanowiskowego gospodarstwa bartnego na terenie lasku oraz ścieżki edukacyjnej łączącej te lokalizacje. Większość prac zostanie wykonana przez wolontariuszy podczas zorganizowanych zajęć na terenie Lasu Bródnowskiego.
Opis projektu
Bartnictwo jest dawną formą pszczelarstwa, polegającą na współpracy z dziko żyjącymi leśnymi pszczołami. Sztuka ta była szeroko rozpowszechniona w puszczach Polski i Europy w wiekach XVI-XIX, po czym praktycznie zanikła. W związku z katastrofalnym osłabieniem pszczół hodowlanych, mającym miejsce w ciągu ostatnich 30 lat, ekolodzy rekonstruują dawną sztukę bartniczą, widząc w niej szansę na poprawienie zdrowotności pszczół jako gatunku. Polska jest w tej dziedzinie pionierem i wzorem do naśladowania w innych krajach Europy.

Na terenie Lasu Bródnowskiego, w porozumieniu z Lasami Miejskimi, zostaną wybrane stanowiska pod kłody bartne. W okresie styczeń-marzec powstanie strona internetowa, na której będą gromadzone informacje z rozwoju projektu. Zostaną również dwukrotnie zorganizowane weekendowe warsztaty, podczas których wolontariusze wydrążą w 1,5 metrowych belach drewna sosnowego dziuple dla pszczół na wzór tradycyjnych barci puszczańskich.
W okresie kwiecień-maj odbędzie się instalacja kłód w docelowych miejscach na drzewach oraz nęcenie pszczół, w tym obsianie bezpośredniej okolicy kłód mieszanką roślin miododajnych. Zadania zostaną zrealizowane w ramach zorganizowanych zajęć weekendowych. Optymalnie byłoby, gdyby do kłód przyleciały zdziczałe pszczoły. W okolicy znajdują się tereny rolnicze i ogródki działkowe, a co za tym idzie są małe przydomowe pasieki. Jeśli do końca czerwca pszczoły nie pojawią się, barcie zostaną zasiedlone zakupionymi rojami z hodowli pszczelarskiej.
W czasie czerwiec-sierpień nastąpi instalacja tablic edukacyjnych. Każda z nich będzie miała dwie części, co umożliwia poprowadzenie dwóch spacerów edukacyjnych – jeden o pszczołach ( biologia gatunku, rola w ekosystemie), a drugi o bartnictwie.
W sierpniu w związku z okresem miodobrania, zostanie zorganizowana impreza plenerowa, powiązana z pokazem użytkowania starego sprzętu bartniczego.
W okresie październik-listopad zostaną zorganizowane weekendowe warsztaty. Uczestnicy dokonają przeglądu gospodarstwa i przygotują pszczoły na zimę (podkarmianie, ocieplenie kłód). Efektem tych warsztatów ma być również materiał fotograficzny oraz inwentaryzacyjny do podsumowania całego projektu na powstającej przez cały rok edukacyjnej stronie internetowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Las Bródnowski jest wystarczająco duży, by założyć niewielkie „gospodarstwo bartne”, a dzięki stanowisku archeologicznemu udostępnionemu na jego terenie jest również miejscem o odpowiednim charakterze, by przypominać w nim stare zawody. Jest to kompleks młody i mało znany opinii publicznej, o dosyć jednolitej „przemysłowej” strukturze. Obecność kłód i pszczół może to miejsce bardzo wzbogacić. Podwyższy jego atrakcyjność jako kompleksu wypoczynkowego, gdzie „jest co robić” dla całej Warszawy, a pod względem ekologicznym urozmaici ekosystem, co może mieć wpływ chociażby na ilość roślin kwitnących w poszyciu leśnym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

1.Wykonanie kłód bartnych – dwa dwudniowe warsztaty 7000 zł
Bale sosnowe na kłody, drewno na elementy ruchome i daszki
+ transport na miejsce warsztatów 5x200 zł
Udostępnienie na czas warsztatów 5 kompletów narzędzi do drążenia barci 2x5x100 zł
Dwóch prowadzących warsztaty 2x2x1000 zł
Ubezpieczenie uczestników 2x10x50 zł

2.Instalacja kłód bartnych – 3200 zł
Materiał do podwieszenia kłody na drzewie 1000 zł
Wynajęcie samochodu, przyczepki oraz lin i bloczków do transportu kłód po lesie 500 zł
Drabina teleskopowa 750 zł
Prowadzący warsztaty 500 zł
Nasiona roślin miododajnych 200 zł
Propolis do nęcenia pszczół 50 zł
Ubezpieczenie uczestników 10x20 zł

3.Koszty strony internetowej – 2500 zł
Adres i hosting 250 zł
Projekt graficzny 750 zł
Wykonanie strony 750 zł
Uzupełnianie treści 750 zł


4. Festyn bartniczy 8 000 zł
Przenośny namiot z wyposażeniem do prezentacji sprzętu (stoły, krzesła) 1000 zł
Pokaz bartniczy (prelekcja - omówienie sprzętu i tradycji bartniczych,
pokaz pracy z leziwem przy jednej z kłód) 3000 zł
Nagłośnienie / Występ muzyczny 2000 zł
Organizacja konkursów i zabaw dla dzieci 500 zł
Nagrody w konkursach (malutkie słoiczki z miodem itp. produkty pszczelarskie) 500 zł
Plakaty, ulotki 500 zł
Wynajęcie przenośnej toalety 500 zł

4. Materiały pszczelarskie i opieka weterynaryjna 2 750 zł
Dwa komplety pszczelarskiej odzieży ochronnej 2x250 zł
Drobny sprzęt i materiały do pracy pszczelarskiej 500 zł
Konsultacje weterynaryjne 500 zł
Zakup 5 rojów do kłód 5x250 zł

6. Tablice edukacyjne 10 000 zł
Projekt graficzny 1000 zł
Treść (konsultacja naukowa) 3000 zł
Materiały i wykonanie 5000 zł
Oznakowanie ścieżki 1000 zł
wykonanie oznakowania graficznego 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
34 450,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
3 razy do roku prace pszczelarskie przy rojach i konserwacja kłód 1250 zł
Czyszczenie i konserwacja tablic informacyjnych oraz oznakowania 1000 zł
Utrzymanie i aktualizacje strony internetowej 250 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 500,00 zł

Modyfikacje

19.04.2016 15:08
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Pomysł bardzo mi się podoba. Więcej takich. Fundusz partycypacyjny powinien służyć właśnie takim celom. Doceniam walory przyrodnicze, edukacyjne. Mnie pszczoły dotychczas nie interesowały i raczej nie zainteresują. Uważam jednak, że należy popierać tego typu inicjatywy. Dofinansowywanie potrzeb np. żłobków, przedszkoli, szkół nie powinno być realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego. Potrzeby są w pełni uzasadnione ale powinny być finansowane z innych środków. Fajny ogólnodostępny plac zabaw - całym sercem jestem za. Denerwują mnie również inicjatywy typu zamiast trawnika zatoka parkingowa. Brakuje miejsc parkingowych, cóż. Skoro kogoś stać na utrzymanie samochodu, to i powinno być go stać na prywatny parking. Trudno, jeśli będzie musiał kawałek dojść. Samochód nie musi stać pod jego oknami. Czy na tak dużym osiedlu mają być tylko bloki i parkingi? Na parkingi przeznaczono tereny podwórkowych boisk do gry w piłkę i wszelkie inne możliwe miejsca. Może należy oczekiwać od Radnych Dzielnicy aby "walczyli" o wybudowanie wielopoziomowych parkingów. Wówczas problem braku miejsc można by rozwiązać. Ale zamiast trawnika dodatkowych 10 czy 15 miejsc nie zmieni praktycznie sytuacji. A może trochę zieleni należy pozostawić. Reasumując - o ile po weryfikacji kalkulacji przez Urząd mój projekt Psi Park "zmieści się" razem z Bartnictwem w Lesie Bródnowskim, będę głosować na oba. Dla mnie ważniejszy jest ogrodzony teren dla psiaków ale mam nadzieję, że uda nam się zrealizować oba.
  Mieszkaniec821  15.01.2016 15:54
  • Dziękuję za poparcie, a Psi Park też jest mi bliski i uważam, że bardzo potrzebny.
   Mieszkaniec1688  22.01.2016 14:57 Autor projektu
 • Osobiście preferuję projekty infrastrukturalne, ale ten wydaje mi się niezwykle ważny i ciekawy. Mam nadzieję, że zostanie wybrany do realizacji.
  Robert Goliński  21.01.2016 18:00
 • Brawo !!! Bardzo dobra, potrzebna inwestycja. Zgadzamy się, że pieniądze z Funduszu partycypacyjnego mają służyć takim celom. Burmistrz Białołęki już dawno zgodził się na postawienie domków dla pożytecznych owadów by choć w małym stopniu ratować przyrodę.
  Podgrodzianie
  Mieszkaniec3113  05.03.2016 19:30
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany