Białołęckie Centrum Przedsiębiorczości

1047
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
375 920 zł
Kategoria
  • edukacja
  • inna
  • gospodarka
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest stworzenie Białołęckiego Centrum Przedsiębiorczości, w którym mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować firmę, korzystać z infrastruktury biurowej oraz informatycznej, skorzystać z oferty doradczej i finansowej Instytucji Otoczenia Biznesu, a także brać udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach networkingowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja projektu zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu na wynajem lokalu biurowego na potrzeby Białołęckiego Centrum Przedsiębiorczości.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest stworzenie Białołęckiego Centrum Przedsiębiorczości, w którym mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować firmę, korzystać z infrastruktury biurowej oraz informatycznej, skorzystać z oferty doradczej i finansowej Instytucji Otoczenia Biznesu, a także brać udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach networkingowych.
Opis projektu
Cel projektu:
- stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
- rozwój korzystnych warunków dla lokowania biznesu oraz wzrost liczby MŚP prowadzących działalność gospodarczą w Dzielnicy Białołęka,
- wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenie poziomu konkurencyjności,
- rozwój usług w ramach sieci Instytucji Otoczenia Biznesu,
- zapewnienie dostępu do informacji oraz wiedzy naukowej z zakresu przedsiębiorczości,
- tworzenie sieci powiązań kooperacyjnych.
Centrum Przedsiębiorczości powstanie w wynajętym lokalu biurowym o powierzchni ok. 145 m2, składającym się z sali konferencyjnej (ok. 45 m2), pomieszczenia typu „open space” ze stanowiskiem koordynatora oraz stanowiskami komputerowymi dla klientów (ok. 35m2), czterema pokojami konsultacyjnymi (ok. 45 m) oraz zapleczem sanitarno-technicznym (ok. 20 m2). Centrum będzie wyposażone w meble biurowe i konferencyjne (biurka, stoły, krzesła), stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, sprzęt biurowy (kserokopiarka/skaner, telefon, drobne urządzenia biurowe) oraz konferencyjny (rzutnik multimedialny, nagłośnienie).
Klientem Centrum będzie mogła zostać osoba fizyczna lub prawna spełniająca kryteria MŚP, która zarejestruje działalność gospodarczą lub prowadzi. Białołęckie Centrum Przedsiębiorczości będzie oferować przedsiębiorcom następujące usługi:
- możliwość rejestracji działalności gospodarczej lub spółki ze wskazaniem adresu Centrum jako swojej siedziby,
- korzystanie z powierzchni biurowej Centrum wraz z infrastrukturą,
- organizację spotkań w celu indywidualnych konsultacji i doradztwa Instytucji Otoczenia Biznesu: funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, aniołów biznesu, doradców i ekspertów,
- spotkania z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, M.St. Warszawy i jej dzielnic oraz innych instytucji publicznych,
- konferencje i szkolenia w zakresie związanym z prowadzeniem biznesu, innowacyjnością, zdobywaniem rynku krajowego i zagranicznego,
- spotkania networkingowe i wymianę doświadczeń,
- korzystanie na preferencyjnych warunkach z obsługi księgowej oraz konsultacji prawnych i podatkowych oferowanych przez zewnętrzne kancelarie lub firmy usługowe.
Z usług Centrum będzie można korzystać nieodpłatnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Pracę Centrum będzie organizowało dwóch koordynatorów, zatrudnionych przez Urząd Dzielnicy lub podmiot zewnętrzny, wybrany zgodnie z obowiązującymi procedurami zamówień publicznych, który będzie świadczył usługę na rzecz Urzędu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w Dzielnicy Białołęka, aktywności biznesowej mieszkańców, wzrostu liczby firm, ich kreatywności, innowacyjności, a w przyszłości przyniesie pozytywne efekty w postaci wzrostu wpływów podatkowych i zmniejszenia kosztów socjalnych, związanych z bezrobociem i opieką społeczną.
Projekt wpisuje się w cele dokumentu strategicznego „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości”, przyjętego uchwałą nr XLIII/1180/2012 z 4 października 2012 r., a mianowicie:
działanie 2.1. Rozwijanie powiązań kooperacyjnych w biznesie,
działanie 3.1. Zmniejszanie kosztów prowadzenia biznesu,
działanie 3.2. Zwiększanie dostępności i jakości usług dla biznesu,
działanie 3.4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty projektu będą się składać z kosztów jednorazowych uruchomienia Białołęckiego Centrum Przedsiębiorczości oraz kosztów bieżących, związanych z jego funkcjonowaniem, które przedstawiono w poniższych tabelach:

Tab. 1 Koszty jednorazowe
Kategorie kosztów Kwota
Umeblowanie (biurka, stoły, krzesła) 26.000
Sprzęt komputerowy (6 zestawów) 27.000
Wyposażenie techniczne (rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne,
ekspres do kawy, drobny sprzęt biurowy) 11.000
Utworzenie strony internetowej 4.500
Instalacja monitoringu 2.500
Ogłoszenia w prasie dot.. wynajmu lokalu, promocja i oznakowania 3.100
Razem koszty jednorazowe 74.100

Tab. 2 Koszty bieżące
Kategorie kosztów Kwota miesięcznie Kwota rocznie
Najem lokalu
(145 m kw. wg stawki 55 zł / m kw.) 7.975 95.700
Koszty eksploatacyjne
(145 m kw. wg stawki 18 zł / m. kw.) 2.610 31.320
koszt sprzątania 1.000 12.000
Monitoring 100 1.200
Telefon, Internet (abonament) 200 2.400
Razem najem i eksploatacja 11.885 142.620

Zatrudnienie 2 koordynatorów (lub usługa) 11.600 139.200
Zakup materiałów biurowych 1.500 18.000
Koszty utrzymania serwera i domeny internetowej 2.000
Razem koszty bieżące 32.985 301.820

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
375 920,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty utrzymania Centrum w kolejnych latach będą stanowiły równowartość kosztów bieżących wyszczególnionych w tabeli 2 powyżej.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
301 820,00 zł

Modyfikacje

15.01.2016 23:54
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.04.2016 11:40
Wydział Działalności Gospodarczej_Bia
21.04.2016 12:43
Wydział Działalności Gospodarczej_Bia
21.04.2016 13:03
Koordynator w dzielnicy Białołęka
22.04.2016 10:25
Wydział Działalności Gospodarczej_Bia
22.04.2016 10:30
Wydział Działalności Gospodarczej_Bia
22.04.2016 10:33
Wydział Działalności Gospodarczej_Bia
22.04.2016 10:36
Wydział Działalności Gospodarczej_Bia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Zachęcam do zapoznania się z projektem Białołęckie Centrum Przedsiębiorczości. Stworzenie takiego Centrum ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom rejestrację firmy, umożliwi korzystanie z infrastruktury biurowej i informatycznej, skorzystanie z oferty doradczej i finansowej Instytucji Otoczenia Biznesu, jak również uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach networkingowych. To ogromna pomoc i ułatwienie prowadzenia biznesu dla początkujących przedsiębiorców z obszaru Białołęki.
    Mieszkaniec2768  11.02.2016 19:11
  • Ciekawy projekt lokalnego inkubatora przedsiębiorczości przeznaczonego, jak rozumiem, przede wszystkim dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Możliwość nieodpłatnego skorzystania z infrastruktury biurowej i informatycznej oraz profesjonalnych usług doradczych może być znaczącym ułatwieniem dla młodych przedsiębiorców.
    Mieszkaniec197  14.02.2016 23:14
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany