Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107

1272
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon A
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 643 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Realizując marzenia dzieci i rodziców wybudujemy plac zabaw z prawdziwego zdarzenia dostępny dla dzieci i młodzieży – 320 uczniów Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/2012 oraz wszystkich mieszkańców. Infrastruktura rekreacyjna i sportowa będzie umożliwiała aktywne spędzanie czasu oraz realizację zajęć sportowych w trakcie lekcji szkolnych i w czasie wolnym.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.11.2017 15:41
Przy SP nr 107 powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Zobaczcie na zdjęciach poniżej, jak wygląda.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon A
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Nowoursynowska 210/212
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren należy do m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Realizując marzenia dzieci i rodziców wybudujemy plac zabaw z prawdziwego zdarzenia dostępny dla dzieci i młodzieży – 320 uczniów Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/2012 oraz wszystkich mieszkańców. Infrastruktura rekreacyjna i sportowa będzie umożliwiała aktywne spędzanie czasu oraz realizację zajęć sportowych w trakcie lekcji szkolnych i w czasie wolnym.
Opis projektu
W ramach projektu w okresie styczeń-grudzień 2017 r. na terenie 2400 m2 należących do Szkoły Podstawowej nr 107 zostanie w całości przygotowany i oddany do użytkowania Ogólnodostępny Plac Zabaw przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat, 320 uczniów szkoły oraz innych mieszkańców. Będzie on składał się z:
1.Infrastruktury rekreacyjno - sportowej dla dzieci młodszych (5-8 lat) tj zestaw złożony ze zjeżdżalni, schodów, ścianki linowej pionowej typu wspinaczkowego pionowego, przejść ruchomych, lin, drabinek, 2 huśtawek typu „bocianie gniazdo", 2 huśtawek (równoważniowa i sprężynowa), równoważni wiszącej.
2.Infrastruktury rekreacyjno - sportowej dla dzieci starszych (9-13 lat) składającej się z tzw. ścieżki zdrowia czyli toru sprawnościowego - ciągu urządzeń gimnastycznych i sprawnościowych.
W wyznaczonych miejscach zastosowane zostanie bezpieczne podłoże, plac będzie wyposażony w ławeczki i kosz na śmieci. Estetyki dodadzą mu nasadzenia. Korzystający z placu będą zobowiązani stosować się do regulaminu zapisanego na tablicy informacyjnej.
Plac będzie służył do prowadzenia ogólnorozwojowych lekcji w-f, sportowych zajęć dodatkowych, jednocześnie będzie wspaniałym miejscem aktywnego spędzania czasu przez dzieci w czasie przerw, czy organizowania zajęć przez nauczycielki ze świetlicy, a w czasie wolnym miejscem aktywności społeczności lokalnej.
Bazując na założeniach rządowego programu "Radosna Szkoła” nasz plac zabaw będzie przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów).
Wśród zalecanych przez MEN urządzeń na naszym placu znalazły się m.in.: drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie, huśtawki. Wszystkie zainstalowane urządzenia będą posiadać wymagany co najmniej trzyletni okres gwarancji oraz będą spełniać wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa, określone w odrębnych przepisach.
Odnowiony teren będzie wspaniałym miejscem organizowania sąsiedzkich imprez integracyjnych i sportowych. Projekt przyczyni się do:
- poprawy kondycji fizycznej dzieci
- walki z otyłością i zwolnieniami z WF
- integracji sąsiedzkiej
- wzrostu zadowolenia mieszkańców
- propagowania zdrowego trybu życia
- upiększenia otoczenia
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie szkoły nie ma żadnych urządzeń sportowych dla dzieci z klas 2-6. Młodsi korzystają z nadającego się do rozbiórki mni placu zabaw. Dzieci w czasie przerw oraz zajęć WF nie mogą skorzystać z jakiejkolwiek infrastruktury sportowej. Rodzice uczniów w badaniu ankietowym wskazali ogromną potrzebę zagospodarowania terenu wokół szkoły, zwłaszcza przez zapewnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zobowiązuje do tego patron - olimpijczyk B. Malinowski. Projekt jest inicjatywą Rady Rodziców, w oparciu o badanie rodziców, przy entuzjastycznym poparciu dzieci w porozumieniu z dyrekcją oraz nauczycielami. Obecnie cała społeczność szkolna zintegrowała się wokół tego celu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej przeznaczonej dla dzieci młodszych (5-8lat) – 42 100,00 zł brutto
1.Wielofunkcyjny zestaw zabawowy, z którego jednocześnie może korzystać ok 35 dzieci, złożony ze zjeżdżalni, schodów, ścianki linowej pionowej typu wspinaczkowego pionowego, przejść ruchomych, lin, drabinek itp. – 1 zestaw 28.000,00 zł brutto
2. Huśtawka typu „bocianie gniazdo" (2 szt) - 7100,00 zł brutto
3. Huśtawka równoważnia (1 szt.) – 500,00 zł brutto
4. Huśtawka sprężynowa (1 szt.)– 3 800,00 zł brutto
5. Równoważnia wisząca (1 szt.) - 2 700,00 zł brutto

Zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej przeznaczonej dla dzieci starszych (9-13 lat) – 42.000, 00 zł brutto
1.Zestaw sprawnościowy do wspinania, min.: drabinki stalowe pionowe, drabinka stalowa pozioma, ściana wspinaczkowa, lina wspinaczkowa, ściana linowa pionowa (1 zestaw) - 10 000,00 zł brutto
2. Równoważnia drewniana z pochylniami do ćwiczeń równowagi. Sprzęt sprawnościowy dla dzieci (1 szt.) – 4 000,00 zł brutto
3. Poręcze gimnastyczne (1 zestaw) – 2000,00 zł brutto
4. Przeplotnia pajęcza - (1szt.) – 4500,00 zł brutto
5. Drabinki gimnastyczne (1 zestaw) - 10 000,00 zł brutto
6. Drążki gimnastyczne (1 zestaw) – 1 500,00 zł brutto
7. Tor sprawnościowy (1 zestaw) – 5 000,00 zł brutto
8. Ścianka wspinaczkowa (1 szt.) - 5 000,00 zł brutto.
9. Nawierzchnie bezpieczne pod zabawkami ogrodowymi – 50 000,00 zł brutto

Infrastruktura placu zabaw – 119 650,00 zł brutto
1. Tablica informacyjna – 650,00 zł brutto
2. Kosz na śmieci – 1 000,00 zł brutto
3. Podłoże w strefie bezpieczeństwa - 110 000,00 zł brutto
4. Nasadzenia kompensacyjne 10 szt - 500 zł/szt = 5 000,00 zł brutto
5. Nasadzenia 10 szt - 150 zł = 1 500,00 zł brutto
6. Ławeczki (2 szt) – 1 500,00 zł brutto
Pozostałe koszty – 80 000,00 zł brutto
1. Przygotowanie gruntu – 50 000,00 zł brutto
2. Montaż urządzeń - 10 000,00 zł brutto
3. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa – 20 000,00 zł brutto
4. Demontaż, wywóz i utylizacja skarbów do usunięcia – 16 250,00 zł brutto
Zwiększono koszt realizacji projektu o 66 250,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt utrzymania w czystości i porządku oraz koszty eksploatacji urządzeń szacujemy na ok 1000 m-cznie. Koszty te pokryje szkoła we współpracy z Radą Rodziców, która wyraziła zgodę na współfinansowanie konserwacji i utrzymania w czystości i porządku w najbliższych latach.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
12 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany