UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? NIE BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!

1735
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
62 719 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ratusz Dzielnicy Białołęka

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.
Opis projektu
Warsztaty mają na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów zapoznamy opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.
Warsztaty prowadzi zespół wyłącznie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stymulowaniu Osób z otępieniami i wspieraniu ich Rodzin oraz gruntowną wiedzą teoretyczną popartą udokumentowanymi zdolnościami komunikacyjnymi, w tym obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem jak wyżej.
Ramowy plan warsztatu:
Starość – potrzeby osób starszych, adaptacja do starości
Starość doświadczona zespołem otępiennym: objawy, ich skutki dla chorego i jego rodziny
Organizacja czasu wolnego osób z zespołem otępiennym: konkretne przykłady treningów i ćwiczeń (w zależności od etapu choroby)
Depresja chorego, depresja opiekuna
Zasady współdziałania z osobami dotkniętymi demencją.
Aspekty prawne.
Korzyści dla chorych i opiekunów: zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.
Uzasadnienie realizacji projektu
O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.
Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób dotkniętych takimi problemami. Rodzin, które - na ten moment - muszą zderzać się z pustką informacyjną, jako, że - pomimo masowego charakteru - praktycznie nie istnieje system edukujący nt dobrych praktyk, skutkujący m.in. zapobieganiem izolacji społecznej i zawodowej. Projekt wychodzi naprzeciw tej luce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Warsztaty dla 200 opiekunów
1 pełny warsztat dla 20 osób = 10 h (rozłożony dla każdego uczestnika na dwa spotkania warsztatowe po 5h)
Koszt wyszkolenia jednej osoby = 303,60 zł / 10 h (koszt zawiera wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu, promocję)
Koszt koordynatora obejmuje przygotowanie, działania dot. promocji, organizację materiałów szkoleniowych, organizację zakupów artykułów spożywczych na szkolenia, kompensację danych do ewaluacji
Koszt prowadzących szkolenie (osoby opracowujące i prowadzące szkolenie): obejmuje koszt zespołu prowadzących – 2 osoby (w tym psycholog) z doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej z osobami z chorobami demencyjnymi oraz ich opiekunami.
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU ( w tym 200 godzin warsztatów + opracowanie i promocja):
1. KOORDYNATOR 3 000,00 zł
2. NAPOJE, CIASTKA, KANAPKI 2 000,00 zł
3. PROMOCJA (PROJEKT I DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH-ULOTEK, PLAKATÓW)
2 460,00 zł
4. DRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 2 460,00 zł
5. Koszt związany z przygotowaniem i posprzątaniem sali do zajęć - 2 000,00 zł
6. KOSZT 2 PROWADZĄCYCH (2x100 godzin wykładu + opracowanie) 50 799,00 zł
SUMA 62 719,00 bruttoSzacunkowy koszt realizacji projektu:
62 719,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 11:11
Autor projektu
13.03.2016 19:13
Autor projektu
24.05.2016 14:54
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
24.05.2016 14:55
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
30.05.2016 15:06
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany