Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji

1170
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursus
Ursus Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
22 750 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację), których działania pokazują, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursus
Obszar objęty pomysłem:
Ursus Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt ma być realizowany docelowo podczas 3 spotkań tematycznych (w miesiącach: wrzesień, październik i listopad) organizowanych w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez udział mieszkańców – ogólnodostępność.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację), których działania pokazują, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.
Opis projektu
Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzież może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji. Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:
1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie;
2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami;
3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracji oddolnie;
Zagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.
Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację i demokratycznym Państwem w Ursusie - np. dawne Zakłady Mechaniczne „Ursus”, kluby dyskusyjne, działające w dzielnicy organizacje pozarządowe. Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on - line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla zainteresowanych projektem szkół / poprzez platformę do komunikacji - telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu. Dzięki temu rozwiązaniu młodzież rozszerzy swoją wiedzę o demokracji, zmobilizuje się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędzie niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu). Efektem spotkań - przygotowanie przez młodzież projektów partycypacji społecznej, które zostaną nagrodzone nagrodą rzeczową.
Projekt przygotowała Małgorzata Snarska.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczniowie posiadają już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować do działania potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji, wzmacnia też kompetencje technologiczne. Ursus pełen jest miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem” – np. dawne Zakłady Mechaniczne „Ursus”, działające organizacje pozarządowe czy pomoc sąsiedzka to świadectwa historii i codzienność demokratycznego państwa, które stanowią namacalny walor poznawczy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżet zakłada organizację 3 spotkań tematycznych (po jednym w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie) w tym:
1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych o demokracji i scenariuszy, materiałów reklamujących spotkania oraz ankiety ewaluacyjnej 10000,00zł.
2. Wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu (3 x 2000,00zł.) razem 6000,00zł.
3. Wynagrodzenie dla moderatora dyskusji (3 x 400,00zł.) razem 1200,00zł.
4. Zakup kamery internetowej - szerokokątna full HD 500,00zł.
5. Router LTE 600,00zł.
6. Audio - mikrofony (3 x 100,00zł) razem 300,00zł.
7. Mikser z wejściem komputerowym 150,00zł.
8. Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji 2000,00zł.
9. Nagroda rzeczowa 2000,00zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 750,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 19:58
Autor projektu
13.03.2016 22:55
Autor projektu
13.03.2016 23:02
Autor projektu
14.03.2016 12:30
ijablonowska
16.03.2016 10:52
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
17.03.2016 14:01
ijablonowska
17.03.2016 14:03
ijablonowska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany