Aktywny senior

1182
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Zielona, Grzybowa
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
27 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 98 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z INSTRUKTOREM: GIMNASTYKI W WODZIE, NAUKI, DOSKONALENIA PŁYWANIA, INDYWIDUALNEJ REHABILITACJI I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA. ZAJĘCIA CYKLICZNE 1 RAZ W TYGODNIU DLA OSÓB KWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE WNIOSKÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIEK ISTAN ZDROWIA.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
10.08.2017 12:08
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia basenowe dla 13 grup 15-osobowych.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Zielona, Grzybowa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
PŁYWALNIA AQUAPARK WESOLANDIA UL. WSPÓLNA 4 05-075 WARSZAWA
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
PŁYWALNIA AQUAPARK WESOLANDIA JEST JEDYNYM TEGO TYPU OBIEKTEM W DZIELNICY WESOŁA

Dane projektu

Skrócony opis projektu
ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z INSTRUKTOREM: GIMNASTYKI W WODZIE, NAUKI, DOSKONALENIA PŁYWANIA, INDYWIDUALNEJ REHABILITACJI I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA. ZAJĘCIA CYKLICZNE 1 RAZ W TYGODNIU DLA OSÓB KWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE WNIOSKÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIEK ISTAN ZDROWIA.
Opis projektu
PROJEKT „AKTYWNY SENIOR” KIEROWANY JEST DO OSÓB STARSZYCH - EMERYTÓW I RENCISTÓW PO 55 ROKU ŻYCIA. PROJEKT OBEJMUJE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USPRAWNIAJĄCYCH ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH NA PŁYWALNI, POD KIERUNKIEM WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW.
CELE PROJEKTU:
• PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH - EMERYTÓW I RENCISTÓW,
• WDRAŻANIE NAWYKU DO PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA OBEJMUJĄCEGO ĆWICZENIA FIZYCZNE, DIETĘ I POZYTYWNE MYŚLENIE,
• PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA,
• PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA,
• PRZECIWDZIAŁANIE MONOTONII DNIA CODZIENNEGO,
• KSZTAŁTOWANIE POTRZEBY I NAWYKU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,
• ROZSZERZENIE KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH DLA OSÓB SAMOTNYCH I SOCJALIZACJA W SPOŁECZNOŚCI SENIORÓW.
GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU:DOSTOSOWANIE CHARAKTERU I ZAKRESU ĆWICZEŃ DO WIEKU I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ POTRZEB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ; ORGANIZACJA ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH USPRAWNIAJĄCYCH I WZMACNIAJĄCYCH CAŁY APARAT RUCHOWY (MIĘŚNI, STAWÓW), KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH FUNKCJI ODDECHOWYCH. ZAPOZNANIE Z RÓŻNYMI FORMAMI ZAJĘĆ W WODZIE; UŚWIADOMIENIE SENIOROM POTRZEBY I NAWYKU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ JAKO NIEZBĘDNEGO ELEMENTU SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA; STWORZENIE MOŻLIWOŚCI AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W GRUPIE TOWARZYSKIEJ I WYJŚCIA Z DOMU DLA
„PRZYJEMNOŚCI”; WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DZILNICY I POTENCJAŁU LUDZKIEGO DO KSZTAŁTOWANIA WŚRÓD LUDZI STARSZYCH PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA.
WARUNKI I ORGANIZACJA:
- PRZEPROWADZENIE NABORU DO GRUP ĆWICZEBNYCH, LICZĄCYCH MAX. 15 OSÓB;
- ZATRUDNIENIE WYKWALIFIKOWANEJ I DOŚWIADCZONEJ KADRY INSTRUKTORÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z OSOBAMI STARSZYMI;
- DOSTOSOWANIE: DŁUGOŚCI TRWANIA WYSIŁKU, JEGO INTENSYWNOŚCI, OBCIĄŻEŃ ORAZ CZASU WYPOCZYNKU, DO MOŻLIWOŚCI ĆWICZĄCYCH (DO NAJSŁABSZYCH W GRUPIE);
- ZAPEWNIENIE OPIEKI I POMOCY OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W ZAJĘCIACH

Uzasadnienie realizacji projektu
PROJEKT ZAPEWNI MOŻLIWOŚĆ STARSZYM MIESZKAŃCOM DZIELNICY KSZTAŁTOWANIA, UTRZYMANIA I POPRAWY DOBREJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, ZDROWIA, AKTYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI. W EFEKCIE POZWOLI NA FIZYCZNĄ I SPOŁECZNĄ AKTYWNOŚĆ JAKO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY, STANOWIĆ BĘDZIE REALNĄ PROFILAKTYKĘ PRZECIW CHOROBOM I OPÓŹNI PROCESY STARZENIA, ORAZ WYCOFANIA I ODRZUCENIA SPOŁECZNEGO. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA BEZPOŚREDNIO PRZEŁOŻY SIĘ NA KREATYWNOŚĆ SENIORÓW ZARÓWNO W GRONIE RODZINNYM ( ZAOWOCUJE AKTYWNĄ OPIEKĄ NAD WNUKAMI PRZEZ CO USPRAWNI FUNKCJONOWANIE RODZICÓW POZWALAJĄC IM NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ) JAK I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (NP. WOLONTARIAT, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA) CZY TOWARZYSKIEJ. SENIORZY TO ZNACZNA GRUPA SPOŁECZNA NA TERENIE DZIELNICY.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
KOSZTORYS ZAKŁADA 150 JEDNOSTEK ZAJĘĆ (JEDNOSTKA ZAJĘĆ - ZAJĘCIA DLA GRUPY 15 OSÓB PRZEZ 30 MINUT POD OPIEKĄ INSTRUKTORA) W ROKU. KOSZT JEDNOSTKI ZAJĘĆ 180 ZŁ BRUTTO.
KOSZT PROJEKTU: 150 JEDNOSTEK ZAJĘĆ X 180 ZŁ = 227000ZŁ BRUTTO

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
27 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

10.05.2016 13:40
Koordynator w dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany