Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska z ul. Grochowską

2234
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Południe
Grochów Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
10 500 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 713 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Przedmiotem projektu jest remont chodnika prowadzącego z północno-zachodniej części Osiedla Ostrobramska na odcinku od drogi wewnętrznej przy budynku Witolińska 8 do ul. Grochowskiej na wschód od budynku nr 71A. Odcinek liczy ok. 80 m. Remont chodnika, znajdującego się w wyjątkowo kiepskim stanie dopełniłby całościową odnowę sieci komunikacji pieszej w tym rejonie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.09.2017 15:00
Dzięki pomysłowi zgłoszonemu do budżetu partycypacyjnego został wyremontowany chodnik łączący os. Ostrobramska z ulicą Grochowską.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Południe
Obszar objęty pomysłem:
Grochów Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Chodnik idący skośnie od budynku Witolińska 8 do ul. Grochowskiej przy budynku nr 71A
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Chodnik zaczyna się na drodze wewn. na działce ew. nr 14/12 obr. 30530, następnie przechodzi przez działkę ew. nr 13 obr. 30530. Inwestycja obejmowałaby część zlokalizowaną na działce nr 13.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przedmiotem projektu jest remont chodnika prowadzącego z północno-zachodniej części Osiedla Ostrobramska na odcinku od drogi wewnętrznej przy budynku Witolińska 8 do ul. Grochowskiej na wschód od budynku nr 71A. Odcinek liczy ok. 80 m. Remont chodnika, znajdującego się w wyjątkowo kiepskim stanie dopełniłby całościową odnowę sieci komunikacji pieszej w tym rejonie.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest remont chodnika prowadzącego z północno-zachodniej części Osiedla Ostrobramska. Chodnik zaczyna się na zakręcie drogi wewnętrznej przy budynku Witolińska 8 i kończy się przy ul. Grochowskiej na wschód od budynku nr 71A. Odcinek liczy ok. 70 m. Chodnik ma szerokość 1,5 m.

W ostatnim czasie miał miejsce remont chodników w kierunku wschodnim - do skrzyżowania Grochowskiej z Podolską. Chodnik od budynku Witolińska 4 do granicy działki nr ew. 20 obr. 30529 liczący ok. 70 m został wyremontowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ostrobramska, a jego kontynuacja od granicy działki ewidencyjnej nr 20 obr. 30529 do ul. Podolskiej i dalej do ul. Grochowskiej została wyremontowana przez Dzielnicę Praga-Południe i ZDM. Podobnie kilka lat temu został wyremontowany przez SM Ostrobramska początkowy fragment chodnika znajdujący się na działce nr ew. nr 14/12.
Remont przedmiotowego chodnika, znajdującego się w wyjątkowo kiepskim stanie stanowiłby kompleksową odnowę sieci komunikacji pieszej w tym rejonie.

W ramach projektu niezbędne byłoby przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych polegających na:
- usunięciu starych płyt chodnikowych i krawężników,
- wyrównaniu i zagęszczeniu nawierzchni ziemnej,
- wymianie i położeniu nowej podsypki żwirowo - piaskowej,
- ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt betonowych i wykonanie nowych krawężników.
Uzasadnienie realizacji projektu
Osiedle Ostrobramska to jeden z największych zespołów osiedlowych na Grochowie Południowym, liczący ponad 4000 lokali i zamieszkały przez ok. 11000 ludzi. Przedmiotowy chodnik zapewnia komunikację pieszą i dostęp mieszkańców jego północnej i wschodniej części (m.in budynków Witolińska nr 8, 6, 4, 2) do przystanków komunikacji zbiorowej na ul. Grochowskiej. Chodniki w kierunku wschodnim - do skrzyżowania Grochowskiej z Podolską zostały wyremontowane, jednak ten na odcinkach będących w gestii Miasta jest w fatalnym stanie - płyty są połamane, wyszczerbione, nawierzchnia bardzo nierówna, powstały szerokie szczeliny, doły i zapadliska. Dlatego korzystanie jest mocno utrudnione i wręcz niebezpieczne, w szczególności przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej i rodziców z wózkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wymiany chodnika - ok. 100 zł za m2.
Powierzchnia remontowanych chodników - 70 m x 1,5 m = 105 m2.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany