Spotkajmy się na Twardej

1455
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
151 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Utworzenie i prowadzenie miejsca, w którym realizowane będą działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne oraz sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, w szczególności dla seniorów. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do wspólnych działań i realizacji miniprojektów, w których bezpłatnie może wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Twarda 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsce realizacji w lokalu przy ul. Twardej 1, który należy do zasobów Dzielnicy Śródmieście - użyczenie lokalu na prowadzenie działań od Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. Lokal składa się z dwóch sal warsztatowych, każda o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Lokal przystosowany jest do osób niepełnosprawnych. Dojazd zapewnia bardzo dobra komunikacja.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie i prowadzenie miejsca, w którym realizowane będą działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne oraz sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, w szczególności dla seniorów. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do wspólnych działań i realizacji miniprojektów, w których bezpłatnie może wziąć udział każda zainteresowana osoba.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie i prowadzenie miejsca realizacji działań na rzecz mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Jest to przestrzeń, w której prowadzone będą inicjatywy podejmowane przez mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.
W ramach realizacji projektu zaplanowano 3 etapy.
I etap - Przygotowanie i uruchomienie miejsca, w tym:
- zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do prowadzenia działań,
- przygotowanie harmonogramu zajęć,
- promocja,
- nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi,

II etap - prowadzenie działań przy współpracy społeczności lokalnej ale w dużej mierze bazującej na zebranych do dnia złożenia wniosku, informacji dotyczących pożądanych przez potencjalnych obiorców aktywności. W celu wypromowania miejsca oraz pokazania wachlarzu możliwych do realizacji inicjatyw, zaplanowano różnego rodzaju inicjatywy, które skierowane są do różnych grup odbiorców – dzieci, rodziców, seniorów. Zaplanowano prowadzenie zajęć stałych – systematyczne cotygodniowe spotkania/warsztaty/zajęcia oraz realizację wydarzeń/akcji. Będą to m.in.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, sportowe, taneczne, komputerowe, Pogotowie Lekcyjne, klub książki, międzypokoleniowe popołudnia taneczne, pikniki integracyjne, wieczory filmowe.

III etap
Realizacja inicjatyw i miniprojektów - Animatorzy prowadzący MAL we współpracy ze społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi prowadzić będą działania w ramach udostępnionej przestrzeni. Realizowane będą działania i spotkania, których inicjatorami i organizatorami będą mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście. W celu zwiększenia skuteczności działań zaplanowano środki na regranting na realizację miniprojektów zgłaszanych przez mieszkańców – nie będą przekazywane środki a jedynie dokonywane będą niezbędne zakupy. Taka forma współpracy jest niezbędna biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z realizowanych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt Spotkajmy się na Twardej, zakłada stworzenie otwartej na innowacje i działania w przestrzeni, stanowiącej wsparcie dla środowiska w realizacji pomysłów i działań mieszkańców Śródmieścia. Będzie to miejscem rozwoju społeczności lokalnej umożliwiający dostęp do dóbr kultury, edukacji, rekreacji i rozrywki dla wszystkich grup wiekowych. Co więcej, brak jest w okolicy ulicy Twardej miejsc, które mogłyby zapewnić podobną bezpłatną ofertę oraz stwarzać platformę dla integracji międzypokoleniowej. Dodatkowo, grupa seniorów będąca beneficjentami obecnie funkcjonującego oddziału Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego przy ulicy Twardej stanowi doskonały kapitał społeczny dla realizacji celów funkcjonowania tego miejsca.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przygotowanie i uruchomienie MAL – 32 300,00 zł, w tym:
a. Zakup niezbędnego wyposażenia, m.in.: stoły, krzesła, rzutnik i ekran, mikrofon bezprzewodowy
b. Zatrudnienie animatorów
c. Promocja MAL - przygotowanie i wydruk plakatów, reklama w gazetach bezpłatnych, utworzenie strony www

Prowadzenie MAL w II etapie - 94 500,00, w tym:
a. Zatrudnienie animatorów
b. Zakup materiałów i produktów do prowadzenia zajęć, w tym m.in. zakup gier planszowych, zakup książek do Klubu książki, zakup materiałów do prowadzenia zajęć artystycznych - różnego rodzaju materiały zgłaszane w zapotrzebowaniu przez prowadzących, zakup poczęstunku na zajęcia oraz spotkania, zakup artykułów biurowych do przygotowania materiałów szkoleniowych - papier, tonery, długopisy itp.
c. Zatrudnienie prowadzących zajęcia poszczególne zajęcia:
- Wynagrodzenie prowadzących zajęcia taneczno - ruchowe - 48 zajęć - 4 800,00 zł - Wynagrodzenie prowadzących zajęcia językowe - 32 zajęcia - 3 200,00 zł - Wynagrodzenie prowadzących zajęcia dla mam - 16 spotkań - 1 600,00 zł - Zakup usługi przeprowadzenia zajęć kulinarnych wraz z artykułami spożywczymi i naczynia - 4 spotkania - 4 000,00 zł - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z samoobrony - 2 kursy - 2 000,00 zł - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia relaksacyjne/joga - 20 spotkań - 2 000,00 zł - Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia dla bezrobotnych – 40 godzin - 4 000,00 zł d. Inne - Opłata za odtwarzanie filmów - 400,00 zł - Opłata za wynajem zespołu/DJ na wieczorki taneczne - 4 000,00 zł

Prowadzenie MAL w III etapie - 24 200,00 zł, w tym:
a. Zatrudnienie animatorów
b. Środki przeznaczone na regranting - 10 000,00 zł

Razem 151 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
151 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty związane z opłatami za użytkowanie lokalu - ok. 7000 zł miesięcznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
84 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
Karty oceny

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany