Bezpieczna sala gimnastyczna w SP 285 - ul. Turmoncka 20

1267
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Targówek
Bródno
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
250 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Modernizacja sali gimnastycznej, łącznika, przebieralni dla uczniów i pomieszczenia dla trenerów. Cele: zwiększenie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu eksploatacji i estetyki; zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców w każdym wieku. Wyremontowana sala będzie udostępniana bezpłatnie po lekcjach mieszkańcom dzielnicy np.: dzieciom, które ukończyły już edukację podstawową, osobom starszym lub rodzinom wraz z uczniami szkoły.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Targówek
Obszar objęty pomysłem:
Bródno
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Turmoncka 20
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
SP 285 ul. Turmoncka 20

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Modernizacja sali gimnastycznej, łącznika, przebieralni dla uczniów i pomieszczenia dla trenerów. Cele: zwiększenie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu eksploatacji i estetyki; zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców w każdym wieku. Wyremontowana sala będzie udostępniana bezpłatnie po lekcjach mieszkańcom dzielnicy np.: dzieciom, które ukończyły już edukację podstawową, osobom starszym lub rodzinom wraz z uczniami szkoły.
Opis projektu
W ramach zadania zaplanowano:
1) Audyt i opracowanie projektów wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót
2) Kompletne robót budowlano - montażowych m.in.:
a) modernizację kanałów istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomieszczeniu wraz z ich obudową,
b) wymianę drzwi wewnętrznych oraz drewnianych drzwi zewnętrznych na aluminiowe.
c) remont tynków wewnętrznych ścian i sufitu
d) wymianę osłon grzejnikowych lub renowację
e) wymianę lub renowację drabinek gimnastycznych z ich lakierowaniem oraz kolorystycznym wyróżnieniem części szczeblinek
f) remont klepki parkietowej z lakierowaniem i malowaniem linii i wypełnień do gier zespołowych
g) malowanie tynków ścian i sufitu z naniesieniem kolorystycznym z logo szkoły
h) malowanie ścian i sufitu w korytarzu zaplecza i łącznika z np. wzorem sportowców
i) wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne LED (co zmniejszy do 50% zużycie energii to ok 5000 zł oszczędności / rok)
j) remont pomieszczeń socjalnych


3) pełnienie nadzoru autorskiego.
Wykonie zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w szkole i stworzy warunki do rozwoju aktywności sportowej uczniów i mieszkańców dzielnicy. Dobre warunki techniczne zaplecza sportowego w szkole pozwolą na rozszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz ogólnorozwojowych dla mieszkańców okolicznych bloków, szczególnie dla osób starszych. W uczniach tej szkoły kryje się ogromny potencjał. Przy odpowiednich warunkach technicznych przyniesie efekty w osiągnieciach w różnych dyscyplinach sportowych. Taki obiekt sportowy będzie też doskonałym miejscem dla aktywności ruchowej osób starszych, często zalecaną przez lekarzy.
Wspólne sportowe, aktywne spędzanie czasu stwarza okazję nie tylko do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej ale także do integracji sąsiedzkiej mieszkańców dzielnicy.
Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków w szkole sprawia, że uczniowie czują się w niej tak dobrze jak w domu, mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty.
Sala ta może być także miejscem w którym w przyszłości realizowane będą inne tzw. ”miękkie” projekty z budżetu partycypacyjnego np. zumba, joga, aerobik itp. dla mieszkańców.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie w ponad 40-letniej szkole uczy się ponad 800 uczniów. Ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do aktywności fizycznej, która bezpośrednio wpływa na kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Audyt wskazał ten fragment budynku jako wymagający najszybszego remontu, najbardziej wyeksploatowany wieloletnim intensywnym użytkowaniem. Dodatkowo jest to obszar szkoły, który ma ogromy potencjał do wykorzystywania go nie tylko do zajęć lekcyjnych ale także jako obiekt ogólnodostępny i bardzo oczekiwany prze mieszkańców w różnym wieku. Ze względu na liczbę użytkowników oraz na oczekiwany okres eksploatacji wskazane jest użycie materiałów trwałych, odpornych na wszelkiego typu zniszczenia, łatwych w eksploatacji, nie zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wstępny kosztorys projektu został oszacowany na podstawie analizy wyników kilku przetargów z 2014 roku ogłoszonych przez warszawskie placówki oświatowe, których przedmiot zamówienia zbliżony był do powyższego.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
250 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

10.03.2016 19:07
Autor projektu
12.05.2016 09:11
Koordynator w Dzielnicy Targówek
12.05.2016 09:12
Koordynator w Dzielnicy Targówek
12.05.2016 09:17
Koordynator w Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Nie do końca ładnie to wygląda, że w sumie sala będzie dostępna dla mieszkańców między 20:00 a 22:00 i to odpłatnie, a między zajęciami szkolnymi a 20:00 tylko dla dzieci na zorganizowanych przez szkołę zajęciach. Bardzo nieogólnodostępne.
  Robert Goliński  23.02.2016 22:35
  • Remont sali gimnastycznej bardzo potrzebny. Jak ona wyglądała kilkanaście lat temu wiem, to i wyobrażam sobie jak może wyglądać teraz. Niedopuszczalne natomiast jest wyciąganie ręki po pieniądze z budżetu partycypacyjnego nie udostępniając zainteresowanym mieszkańcom sali w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz przez całe weekendy. Do tego pobieranie pieniędzy ... żenujące. Projektodawca powinien najpierw się zastanowić: jeśli chce przeprowadzić remont w ramach BP sala musi być udostępniona nieodpłatnie poza godzinami lekcyjnymi, jeśli natomiast obiekt ma być zamknięty to należy ubiegać się o środki na ten cel z innych źródeł.
   Mieszkaniec821  24.02.2016 11:19
 • Szanowni Państwo,
  Dziękuję uprzejmie za Państwa opinie. Pragnę poinformować , że projekt po prezentacji przed komisją jak i mieszkańcami oraz późniejszych sugestiach ze strony komisji jest obecnie w trakcie udoskonalenia. Wszelkie informacje dotyczące dostępności będą ujęte.

  Serdecznie zapraszam do ponownych odwiedzin w najbliższym czasie.
  Mieszkaniec1812  24.02.2016 11:30 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany