SP 100 - podstawy programowania w języku Scratch

2269
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Zielony Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
117 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • inna
  • IT, multimedia
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 6 lat i młodzieży gimnazjalnej z Zielonego Ursynowa, których celem jest nauka programowania poprzez zabawę i nabywanie przez dzieci umiejętności z zakresu nowoczesnej technologii (język programowania Scratch). Dziecko zyska możliwość rozwoju umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, kreatywności, projektowania przestrzennego, pewności siebie i współpracy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Zielony Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Taneczna 54/58
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 100 na terenie Zielonego Ursynowa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 6 lat i młodzieży gimnazjalnej z Zielonego Ursynowa, których celem jest nauka programowania poprzez zabawę i nabywanie przez dzieci umiejętności z zakresu nowoczesnej technologii (język programowania Scratch). Dziecko zyska możliwość rozwoju umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, kreatywności, projektowania przestrzennego, pewności siebie i współpracy.
Opis projektu
W 2012 roku opublikowany został raport GUS, z którego wynika, że komputery znajdują się w 94,6% polskich gospodarstw domowych z dziećmi w wieku szkolnym, a 91,5% posiada także dostęp do Internetu. Mimo to zaledwie 8,8% obywateli polskich deklaruje umiejętność programowania, co stawia Polskę na końcu stawki wśród krajów rozwiniętych. [źródło: www.mistrzowiekodowania.pl]
Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci i młodzieży programowaniem, które jest ważną umiejętnością rozwijającą logiczne myślenie i kreatywność. Wbrew powszechnej opinii, programowanie nie jest nudną i skomplikowaną czynnością oraz nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Niestety obecna podstawa programowa z przedmiotów informatycznych w szkołach nie uwzględnia nowoczesnych języków programowania dostosowanych do możliwości dzieci. Aby umożliwić dzieciom i młodzieży zrozumienie świata programowania, zajęcia będą prowadzone m.in. z wykorzystaniem edukacyjnego języka obiektowego Scratch. Scratch zotał opracowany i jest rozwijany przez naukowców z MIT i z powodzeniem jest stosowany w edukacji na całym świecie. Ten nowy, graficzny język programowania, dzięki przyjaznemu interfejsowi, pozwala dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom przekonać się, że programowanie może być wciągającą i fascynującą zabawą. Umożliwia on bowiem łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki.
Zajęcia pozalekcyjne odbędą się w formie warsztatów dla dzieci powyżej 6 lat i młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia będą się odbywać przez 8 miesięcy (od marca do grudnia z dwumiesięczną przerwą wakacyjną) w grupach 10 osobowych. Jedna jednostka lekcyjna będzie się odbywać raz w tygodniu, w wymiarze 90 minut.
Zajęcia będą prowadzić nauczyciele informatyki, posiadający umiejętności w zakresie programowania. Przewiduje się także szkolenie dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w programowaniu z wykorzystaniem edukacyjnego języka obiektowego Scratch.
Dzięki udziałowi w kursie, dziecko nabierze pewności we własne siły i umiejętności, precyzję, logiczne myślenie, planowanie, konsekwencję, cierpliwość, wytrwałość, twórcze myślenie i umiejętność współpracy. Dodatkowo nabytymi umiejętnościami będą: świadome wykorzystanie nowych technologii, analityczne, twórcze myślenie, zainteresowanie światem nauki i techniki, samodzielność i podstawy matematycznego myślenia. Umiejętności te bądą procentować w dalszym życiu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Proponowane zajęcia mają na celu poprawę stanu wiedzy informatycznej dzieci i młodzieży z zakresu programowania i są zgodne z założeniami Załącznika do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. „Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.
W grudniu 2015 roku na konferencji MEN pt. „Nauka programowania w polskich szkołach”, Minister Edukacji Narodowej stwierdziła, że należy wprowadzić nowoczesne metody kształtowania dzieci, co w przyszłości wpłynie na postęp i innowacyjność gospodarki naszego kraju.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zajęcia będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 100 na Zielonym Ursynowie. Projekt będzie trwał przez 8 miesięcy. Założenia do kosztorysu:
- liczba grup – ok. 10 grup po 10 osób w grupie = ok. 100 uczestników,
- liczba zajęć – 26 zajęć dla grupy po 90 minut każde x 10 grup = 260 zajęć dla nauczyciela po 90 minut.
Koszty:
- prowadzenie zajęć przez nauczyciela z przygotowaniem odpowiedniego oprogramowania i stanowiska dla ucznia: 150 zł za zajęcia x 260 zajęć = 39 000,-
- wynajęcie sali, eksploatacja i konserwacja: 45 000,-
- szkolenie dla dwojga nauczycieli informatyki ze szkół z Zielonego Ursynowa – z języka obiektowego Scratch – koszty szkolenia 5 000,-
- doposażenie SP 100 w 10 tabletów min. 9,7”, 16 GB pamięci masowej oraz 1 tabletu min. 12,9”, 32 GB pamięci masowej, wszystkie jednostki z systemem operacyjnym umożliwiającym zdalny nadzór uruchomionych aplikacji przez nauczyciela i umożliwiającym współużytykowanie każdego tabletu przez min. 10 uczniów (system operacyjny nie gorszy niż iOS9.3) wraz z metalowym wózkiem na kołach z zamykanymi drzwiami, ze stojakami z możliwością jednoczesnego ładowania wszystkich tabletów przy zamkniętych drzwiach (nie gorszy niż wózek WNT33 firmy Keypol) – 28 000,-
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
117 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany