"Zjednoczenia 25" - Oddolna Bielańska Inicjatywa Społeczna

1321
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
299 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • inna
  • Integracja mię
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Miejsce skupiające organizacje pozarządowe działające na rzecz bielańskiej społeczności. Przestrzeń do pobudzenia aktywności rodzinnej, realizowanej w formie: warsztatów, wykładów, debat, szkoleń wszelakich działań mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Tu będzie można spotkać się z sąsiadem, spędzić ciekawie czas, realizować swoje pasje, poznawać interesujących ludzi i nauczyć się czegoś nowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Zjednoczenia 25, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Odpowiednia lokalizacja, położona w sercu Bielan, blisko metra Stare Bielany.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Miejsce skupiające organizacje pozarządowe działające na rzecz bielańskiej społeczności. Przestrzeń do pobudzenia aktywności rodzinnej, realizowanej w formie: warsztatów, wykładów, debat, szkoleń wszelakich działań mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Tu będzie można spotkać się z sąsiadem, spędzić ciekawie czas, realizować swoje pasje, poznawać interesujących ludzi i nauczyć się czegoś nowego.
Opis projektu
Projekt "Zjednoczenia 25" - stworzy przestrzeń, skupiającą organizacje pozarządowe (Fundacja Przystanek Twórczość, Stowarzyszenie "Mamy Czas", Uczniowski Klub Sportowy UKS-G8, Fundacja Żyj z Pasją, Fundacja "Cały Świat w Twojej Dłoni") działający na rzecz społeczności lokalnej w miejscu ogólnodostępnym dla lokalnej społeczności. Projekt ma na celu wszechstronną pomoc rodzicom, opiekunom, dzieciom, młodzieży, seniorom poprzez integracyjną działalność edukacyjną, kulturalną, ekologiczną, sportową, charytatywną oraz działalności z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Tworzące się organizacje NGO będą mogły uzyskać merytoryczne i lokalowe wsparcie przy zakładaniu stowarzyszenia/fundacji. Miejsce będzie działać na rzecz społeczności lokalnej poprzez:
- organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów, szkoleń, konsultacji;
- działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, rekreacyjne i sportowe; profilaktyczne i terapeutyczne, na rzecz aktywizacji zawodowej i promocji zdrowia, współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, tworzenie otwartej przestrzeni publicznej przyjaznej bielańskiej społeczności;
- promocję wolontariatu wśród mieszkańców dzielnicy;
- poradnictwo i wsparcie indywidualne.
Formuła "Zjednoczenia 25" będzie otwarta dla społeczności lokalnej. Integracja będzie toczyła się wokół zabawy, stołu, posiłku, zajęć ogólnorozwojowych, warsztatów i dyskusji. Przewidziano też przestrzeń do indywidualnej pracy rodzica z zapewnioną opieką nad dzieckiem. Miejsce będzie współtworzone przez społeczność, inkubator działań sąsiedzkich, kooperatywy lokalne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Bielan nie ma takiego miejsca integracji społeczności lokalnej z organizacjami pozarządowymi. Każdy mieszkaniec będzie czerpał z oferty "Zjednoczenia 25", kształtował go stosownie do własnych potrzeb. Dzięki swemu potencjałowi projekt wpisze się w Lokalny System Wsparcia Dziecka i Rodziny, który stanowi realizację programów uchwalonych przez m.st. Warszawa - PROGRAM RODZINA lata 2010 - 2020 i WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM. W jednym miejscu każdy mieszkaniec bez względu na wiek uzyska pomoc i wsparcie. Szansa rozwoju dla organizacji pozarządowych (NGO Start - up).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wydzielenie części kawiarnianej (drobna przebudowa) - 30.000 zł
Czynsz wraz z eksploatacją (woda, elektryczność, śmieci, kanalizacja) roczny koszt utrzymania - 80.000 zł
Wyposażenie - m.inn.: meble, aneks kuchenny z wyposażeniem, sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem itp. - 110.000 zł
Uroczysta inauguracja otwarcia - występy, animacje, warsztaty, zabawy dla całych rodzin, porady, wszystko przy poczęstunku itp. Zadanie zostanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe - 25.000 zł
opracowania projektowe, uzgodnienia, formalności - 10.000 zł
marketingi i reklama - 10.000 zł
Koszty osobowe związane z obsługą i nadzorem nad prawidłowym wykorzystaniem przestrzeni lokalowej - 34.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
299 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
- Czynsz wraz z eksploatacją (woda, elektryczność, śmieci, kanalizacja) roczny koszt utrzymania - 80.000 zł
- Zatrudnienie dwóch osób, które będą trzymały pieczę nad obiektem, aby on prawidłowo działał, spełniał wszystkie wymogi administracyjne, merytoryczne, finansowe - 2 x 2200 zł brutto miesięcznie = 4400 zł brutto miesięcznie x 12 miesięcy - 52.800 zł brutto rocznie - (osoby - liderzy organizacji pozarządowych)
- koszty sprzątania - 2 osoby po 1500 brutto zł - razem 3000 zł brutto miesięcznie x 12 miesięcy - 36.000 zł rocznie
- intendent, osoba do różnych napraw itp. - 2000 zł brutto miesięcznie x 12 miesięcy - 24.000 zł. brutto rocznie
- stoisko recepcyjno - asystenckie 2 osoby x 2000 zł brutto miesięcznie = 4000 zł brutto x 12 miesięcy - 48.000 zł brutto rocznie (osoby z organizacji pozarządowych zaznajomione ze specyfiką ngo)
- usługa telekomunikacyjna - 500 zł miesięcznie x 12 miesięcy - 6000 zł rocznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
246 800,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

09.06.2016 11:02
Koordynator w dzielnicy Bielany
09.06.2016 15:37
Koordynator w dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany