3 razy 10 metrów kwadratowych przestrzeni publicznej. Parklety na Mokotowie

1336
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon B
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
104 500 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Parklet to instalacja wykorzystująca fragment przestrzeni ulicy, który dotychczas wykorzystywany był do parkowania. Dzięki parkletom można stworzyć namiastkę przestrzeni publicznej (10 m2 - 2mx5m). Platformy zawierają najczęściej siedziska, stoliki lub zieleń i są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Parklet to pomysł na podniesienie atrakcyjności ulicy, popularny w USA i Europie Zachodniej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon B
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Na Mokotowie parklet może zostać zlokalizowany przed urzędem dzielnicy, na jednej z lokalnych ulic dzielnicowych lub w miejscu uczęszczanym przez wiele osób (np. instytucje publiczne lub placówki kulturalne). Lokalizacja powinna być wyłoniona w porozumieniu z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami w drodze konkursu. Projekt zakłada budowę trzech parkletów, które mogą powstać w różnych lokalizacjach.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ideą parkletów jest ich lokalizowanie na istniejących miejscach parkingowych, przylegających bezpośrednio do ulicy. Mogą zajmować obszar jednego bądź dwóch lub trzech miejsc. Parklety powinny być lokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w miejscach użytkowanych przez mieszkańców, gdzie jednocześnie widoczny jest brak przestrzeni publicznej takiej jak zieleńce, ławki czy też inne elementy małej architektury. Najlepiej sprawdzają się na ulicach lokalnych o niedużym natężeniu ruchu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Parklet to instalacja wykorzystująca fragment przestrzeni ulicy, który dotychczas wykorzystywany był do parkowania. Dzięki parkletom można stworzyć namiastkę przestrzeni publicznej (10 m2 - 2mx5m). Platformy zawierają najczęściej siedziska, stoliki lub zieleń i są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Parklet to pomysł na podniesienie atrakcyjności ulicy, popularny w USA i Europie Zachodniej.
Opis projektu
Pieniądze przeznaczone na projekt służą sfinansowaniu konkursu, budowy oraz utrzymania 3 parkletów w obrębie dzielnicy. Na początku w konkursie dla projektantów wybrane zostaną 3 lokalizacje i projekty 3 parkletów czyli niewielkich mobilnych platform. Projekty powinny być wybrane przy udziale mieszkańców dzielnicy w konkursie.
Techniczne rozwiązania budowy parkletu powinny być poszerzeniem przestrzeni chodnika, będąc na tym samym poziomie co chodnik, by płynnie łączyć się ze strefą pieszą i stanowić jej rozwinięcie. Podstawowymi elementami parkletu są: platforma do ulokowania elementów małej architektury takich jak: ławki, stoliki, siedziska, zieleń niska lub wysoka, inne elementy (np. tablice informacyjne). Zieleń pojawiająca się w parkletach powinna być mobilna (łatwa do przenoszenia) i odporna na niekorzystne warunki miejskie. Preferowane są projekty wykorzystujące miejsca parkingowe do równoległego parkowania co tworzy większą linie styku pomiędzy platformą, a chodnikiem. Dopuszcza się jednak także wykorzystanie miejsc ukośnych i prostopadłych. Projektowana przestrzeń powinna zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Parklety odpowiadają na potrzebę przestrzeni publicznej w ciasnych przestrzeniach miejskich.
Umożliwiają czasową transformację miejsc parkingowych w przestrzeń publiczną w miejscach, gdzie brakuje miejsca na inne rozwiązania.
Ze względu na unikatowy wygląd są atrakcyjnym elementem przestrzeni ulicy, kształtującym jej tożsamość.
Niewielkie wymiary umożliwiają ich zlokalizowanie nawet przypadku wąskich ulic z wykształconymi pierzejami.
Możliwość dowolnej konfiguracji umożliwia dostosowanie do lokalnych potrzeb mieszkańców. 1 parklet może zawierać wiele elementów (np. stojak rowerowy, zieleń, ławka, tablica informacyjna).
Parklety umożliwiają zamianę przestrzeni wykorzystywanej przez pojedyncze osoby (miejsca parkingowe) w przestrzeń, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Lokalizacje i ostateczny kształt parkletów zostaną wyłonione drogą konkursu ogłoszonego przez dzielnice. W założeniu konkurs ma być szansą dla lokalnych artystów i projektantów na zaprojektowanie przestrzeni publicznej.
Założono następujące koszty:
-Koszt organizacji i rozstrzygnięcia konkursu - 25 000 zł.
-Maksymalny koszt budowy 1 parkletu - 25 000 zł.
-Koszt budowy 3 parkletów - 3x 25 000 zł = 75 000 zł.
- Koszt projektu organizacji ruchu 3 x 1500 = 4500 zł
-Łączny koszt realizacji 3 lokalizacji parkletów - 104 500 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
104 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty eksploatacji parkletów to przede wszystkim cykliczne mycie platformy, podlewanie roślin, składowanie i montaż parkletów w okresie zimowym oraz ewentualnie drobne prace naprawcze, coroczne nasadzenia roślinne. Szacuje się, że koszt rocznego utrzymania parkletu nie przekroczy 7500 zł. Roczne utrzymanie trzech parkletów to nie więcej niż 22 500 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
22 500,00 zł

Modyfikacje

21.01.2016 14:23
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.05.2016 18:32
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany