Warsztaty dla dzieci i rodziców na Domaniewskiej

1612
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon C
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
135 788 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci i rodziców rozbudzających ciekawość otaczającego świata, rozwijających zainteresowania, kształcących logiczne myślenie, umiejętności społeczne i rodzicielskie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon C
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Domaniewska 33
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Domaniewska 33 - sale, pracownie komputerowe i językowe, sala gimnastyczna
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci i rodziców rozbudzających ciekawość otaczającego świata, rozwijających zainteresowania, kształcących logiczne myślenie, umiejętności społeczne i rodzicielskie.
Opis projektu
Organizacja różnorodnych bezpłatnych warsztatów dla dzieci i rodziców stworzy bogatą ofertę edukacyjną dla mieszkańców dzielnicy Mokotów.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach beneficjenci będą rozwijać swoje zainteresowania, będą się uczyć logicznego myślenia, poznają metody skutecznej nauki,, będą kształcić umiejętność komunikowania się w różnych językach, nauczą się programowania, będą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, będą wdrażani do stosowania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. Będą mieli możliwość zagospodarowania czasu wolnego pod kierunkiem pedagogów.
Cele:
• rozbudzanie pasji i zaintresowań;
• świadome budowanie wiedzy i motywowanie do pracy;
• przygotowanie beneficjentów do życia w nowoczesnym społeczeństwie;
• rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technilogii informacyjnych
• kształcenie umiejętności społecznych i rodzicielskich

Proponowane zajęcia:
"U progu klasy IV” - warsztaty dla dzieci kl. III – 4 grupy
„Od Giotta do współczesności” - warsztaty technik malarskich
„Programuję po mistrzowsku” – 3 grupy wiekowe
“Badamy I odkrywamy” - warsztaty przyrodnicze
"Ortofrajda" – zajęcia ortograficzne
„Pięknie piszę” - zajęcia literackie
Zajęcia matematyczne dla różnych grup wiekowych:
-“Mali mistrzowie matematyki”
-“Matematyka na wesoło”
-„Matematyczny escape room”
-„Matematyka to prawdziwa przygoda”
„Jem zdrowo i kolorowo” - warsztaty kulinarne
„Rosnę zdrowy” - gimnastyka korekcyjna
“Od zabawy do olimpiady” - zajęcia sportowe
„Obywatel świata”- koło kulturoznawcze
„Odyseusze – kreatywny umysł” - warsztaty zdolności twórczych
„Przeżyjmy to pierwszy raz” - zajęcia happeningu teatralnego
“Odkrywamy piękno literatury francuskiej” - warsztaty teatralne.
“Jesteśmy częścią globalnego świata” - warsztaty językowe – 2 grupy wiekowe.
“Każdy może pomóc, pierwsza pomoc przedmedyczna”
“Radosne muzykowanie”
Warsztaty umiejętności rodzicielskich – dla rodziców.

W/w warsztaty będą prowadzone przez pedagogów i psychologów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

Minimalna ilość uczestników w grupie - 12 osób.

Odbywać się będą od III 2017 do XII 2017 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na osiedlu nie ma miejsc gdzie oferowane są bezpłatne zajęcia. Dzieci muszą jeździć w odległe rejony dzielnicy lub miasta.
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci, rodziców mieszkańców osiedla stworzy im warunki do wszechstronnego rozwoju, zapewni pogłębienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności.
Projekt zwiększy integrację i współpracę środowiska szkolnego ze środowiskiem społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Planujemy 24 różnorodne zajęcia dla dzieci i warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców.
Zajęcia dla dzieci będą odbywały się raz w tygodniu i część z nich będzie trwała 2 godziny dydaktyczne czyli 90 minut, jedną godzinę dydaktyczną, czyli 45 minut /Ortofrajda, Pięknie piszę i Matematyka na wesoło/ i 3 godziny dydaktyczne, czyli 135 minut /warsztaty technik malarskich/
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zaplanowane są na 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne, czyli 90 minut.

Koszt wynagrodzenia osób prowadzących – 60 zł*/1 godzinę dydaktyczną (45 minut)
*kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy

18 warsztatów dla dzieci x 2 godz. dydaktyczne /90 min./
Zajęcia prowadzone będą od III do XII 2017 wyłączając miesiące wakacyjne = 30 tygodni

Ilość godzin w tygodniu – 18 warsztatów po 2 godz. = 36 godz.
36 godz. X 60 zł = 2160 zł /koszt zajęć w tygodniu/
30 tygodni x 2160 zł = 64800zł

3 warsztaty dla dzieci x 1 godz. dydaktyczna /45 min./
3 godz. X 60 zł = 180 zł
30 tyg. X 180 zł = 5400 zł
1 zajęcia – 1 godz. dla 4 grup
4 godz. x 60 zł = 240 zł
30 tyg. X 240 zł = 7200 zł

1 warsztaty dla dzieci po 3 godz. dydaktyczne /135 min./
3 godz. X 60 zł = 180 zł
30 tyg. X 180 zł = 5400 zł

Warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców
12 warsztatów dla rodziców x 2 godz. dydaktyczne /90 min./
24 godz. X 60 zł =1440 zł

Koordynator projektu – 2000 zł
Koordynator będzie zajmował się promocją projektu, zapisywaniem uczestników na zajęcia, ustalaniem harmonogramu, dostępności sal.
Obsługa księgowa – 800 zł
Merytoryczna obsługa projektu, nadzór pedagogiczny I dokumentacja projektowa – 1000 zł

Opłata eksploatacyjna (sprzątanie również w soboty) od III do XII 2017 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych – 30 tygodni
1 godz. - 15 zł 27 sal; 1 miesiąc = 1620 x 8 miesięcy = 12 960 zł

Opłata za media ( prąd, woda ) 1284 godz. x 7 zł = 8988 zł brutto

Koszt pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć – 25 000 zł
Koszt oznakowania graficznego projektu - 800 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
135 788,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

12.05.2016 00:48
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany