70 drzew dla Osiedla Wschodnia Czerniakowska

2536
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon F
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Nowe nasadzenie drzew liściastych w dwóch rzędach o długości po 230 metrów każdy – jeden na obrzeżu osiedla, drugi równoległy – wewnątrz osiedla. Planowane jest posadzenie 70 sztuk drzew liściastych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon F
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pierwszy rząd drzew od ul. Melomanów 2 do głównej bramy POD "Czerniaków". Drugi rząd po skraju wewnętrznego chodnika, wzdłuż posesji ul. Zwierzyniecka 3, Czerniakowska 38A i 36A do kortów tenisowych – obok parkingów samochodowych.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizację projektowanych alei drzew przedstawiono na załączonym szkicu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Nowe nasadzenie drzew liściastych w dwóch rzędach o długości po 230 metrów każdy – jeden na obrzeżu osiedla, drugi równoległy – wewnątrz osiedla. Planowane jest posadzenie 70 sztuk drzew liściastych.
Opis projektu
Osiedle Wschodnia MSM Energetyka powstało w latach 60-tych ubiegłego wieku w prostokącie ograniczonym ulicami Czerniakowską, Nehru, Melomanów, ogródkami POD "Czerniaków" i ul. Wolicką. W połowie lat 80-tych zakończono budowę osiedla mieszkaniowego z ograniczoną do minimum aranżacją zieleni. W przeciągu ostatnich 30 lat stan drzewostanu ulegał naturalnemu starzeniu i częściowo dewastacji. Nie odnotowano w tym czasie żadnych nowych nasadzeń drzew ani uzupełnienia ubytków na terenach ogólnoosiedlowych.
Proponowana aranżacja dwóch alei drzew stanowi w połowie częściowe odtworzenie stanu sprzed 30 lat i drugiej połowie całkowicie nowe nasadzenia.
Dwie aleje o długości 230 metrów każda (łącznie 460 m) będą się składać z drzew liściastych o wysokości około do 5 metrów posadzonych w odstępach 6-metrowych.
Rzędy drzew będą zlokalizowane wzdłuż istniejących chodników na terenie należącym do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa. Zgoda dysponenta terenu jest załączona a lokalizacja alei drzew – stanowi załącznik Nr 1.
Uzasadnienie realizacji projektu
Osiedle Sielce Wschodnia Czerniakowska i sąsiadujące osiedla SBM Siekierki oraz SM Wolicka znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie trzech bardzo ruchliwych arterii komunikacyjnych, tj. Wisłostrady, Trasy Siekierkowskiej oraz ul. Nehru i al. Polski Walczącej (nowa trasa Czerniakowska Bis). W odległości 3 km od osiedla znajduje się Elektrociepłownia Siekierki. Taka lokalizacja jest przyczyną wysokiego zapylenia strefy zamieszkania wyziewami z EC, spalinami samochodowymi i pyłami z klocków hamulcowych pojazdów. Proponowane nasadzenia nowych drzew będą stanowić pomocniczą barierę ekologiczną ochrony powietrza dla 7000 mieszkańców osiedla.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt zakupu sadzonek drzew liściastych 70 szt. á 850 PLN = 59500 PLN
2. Koszt posadzenia drzew 30% × 18000 = 18000 PLN
3. Koszt projektu nasadzeń = 3000 PLN
4. Razem koszt brutto = 80500 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

12.05.2016 09:37
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany