Śródmiejski senior poznaje Polskę

1461
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
125 150 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada zorganizowanie kilkudniowych wyjazdów edukacyjno – krajoznawczych dla seniorów z dzielnicy Śródmieście. Odpowiada on na potrzebę uaktywnienia seniorów, którzy z racji ograniczonych środków finansowych, nie mają możliwości uczestniczenia w tego typu aktywnościach. Podczas wyjazdów seniorzy poznawać będą Polską przyrodę, historię, tradycję oraz zabytki, a także zwiększą swoją aktywność fizyczną.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rekrutacja ul. Świętojerska 12a, ul. Górnośląska 39, ul. Twarda 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rekrutacja do projektu może odbywać się w pomieszczeniach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego – Dział Wsparcia Społecznego, przy ul. Świętojerskiej 12a, ul. Twardej 1 i ul. Górnośląskiej 39.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie kilkudniowych wyjazdów edukacyjno – krajoznawczych dla seniorów z dzielnicy Śródmieście. Odpowiada on na potrzebę uaktywnienia seniorów, którzy z racji ograniczonych środków finansowych, nie mają możliwości uczestniczenia w tego typu aktywnościach. Podczas wyjazdów seniorzy poznawać będą Polską przyrodę, historię, tradycję oraz zabytki, a także zwiększą swoją aktywność fizyczną.
Opis projektu
Projekt zakłada organizację kilkudniowych wyjazdów edukacyjno – krajoznawczych dla seniorów z terenu dzielnicy Śródmieście. Rekrutacja prowadzone będzie w lokalizacjach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby objęte pomocą społeczną
Zaplanowano jeden wyjazd w miesiącu, w okresie od kwietnia do sierpnia 2017 roku – 6 wyjazdów. Wycieczki trwać będą od dwóch do trzech dni, w zależności od planowanej trasy. W każdym z nich weźmie udział 40 seniorów. Głównym celem tego typu wyjazdów jest umożliwienie osobom starszym poznania wartościowych pod względem krajobrazowym, historycznym i kulturalnym miejsc w całej Polsce. Biorąc pod uwagę dużą różnorodność miejsc, które są warte odwiedzenia, zaplanowano wyjazdy m.in. do:
1. Szlak Orlich Gniazd – podzielony na kilka oddzielnych wyjazdów – m.in. Kraków, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, Ojców.
2. Szlak Piastowski – podzielony na kilka oddzielnych wyjazdów – m.in. Poznań, Gniezno, Kruszwica, Ostrów Lednicki
3. Kazimierz nad Wisła i okolice.

Podczas każdego wyjazdu seniorzy będą mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem. Program każdorazowo będzie dostosowany do możliwości seniorów, tak aby mogli oni w pełni uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych punktach programu.

Informacje o projekcie będą rozpowszechniane poprzez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, Urząd Dzielnicy, domy kultury i organizacje pozarządowe. Promocja będzie odbywała się za pomocą materiałów drukowanych (plakaty, ulotki), za pomocą mediów tradycyjnych (prasa lokalna) oraz kanałów internetowych (portale społecznościowe, portale informacyjne, strony internetowe instytucji i organizacji).
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzebę aktywizacji seniorów, poprzez ich udział w bezpłatnych wyjazdach edukacyjno – rekreacyjnych. W dzielnicy Śródmieście około jednej trzeciej mieszkańców to seniorzy. Przejście na emeryturę to czas spadku aktywności, głownie ze względu na zmniejszenie zasobów finansowych. W pierwszej kolejności zaspokajane są podstawowe potrzeby – jedzenie czy opłaty mieszkaniowe. Zaczynają się problemy, ze względu na brak możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, edukacyjnym czy rozwój swoich pasji i zainteresowań. Coraz więcej jest miejsc, które organizują zajęcia stacjonarne, ale bardzo ważne jest aby osoby starsze miały możliwość poznania także innych zakątków w Polsce, których nie miały możliwości poznać przez całe swoje zawodowe życie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Na koszt organizacji wyjazdu składać się będą:
- transport,
- zakwaterowanie i wyżywienie,
- przewodnicy,
- opiekunowie wycieczki,
- bilety wstępu.

Średni koszt wyjazdu dwudniowego to 18 000,00 zł
Średni koszt wyjazdu trzydniowego to 26 000 zł
Zaplanowano – 4 wyjazdy dwudniowych - 72 000,00 zł oraz 2 wyjazdy trzydniowe – 52 000,00 zł

Promocja projektu: zaprojektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych = 1 150 zł, w tym druk tablicy informacyjnej o finansowaniu projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
125 150,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany