BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY DLA DZIECI Z SP 110 - budowa nowego chodnika

1519
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
112 500 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • zieleń miejska
  • inna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 626 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt dotyczy wybudowania bezpiecznego chodnika, oddalonego o ponad 10 m od ruchliwej ulicy, prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 110 wraz z postawieniem przy nim ławek i koszy oraz uporządkowaniem terenu i nasadzeniami. Chodnik zostanie wybudowany wzdłuż ulicy Bohaterów, na odcinku pomiędzy wejściem do Szkoły Podstawowej nr110 a ulicą Ołówkową.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.10.2018 16:24

W ramach projektu wybudowano nowy chodnik. Zastąpił on wąski i zniszczony chodnik przylegający do jezdni. Nowy chodnik jest oddzielony od drogi pasem zieleni, pojawiły się na nim ławki i kosze na śmieci. Zarząd Dróg Miejskich wprowadził też kilka zmian ułatwiających dojazd do szkoły rodzicom z dziećmi. Wjazd do budynku został przebudowany i wyniesiony do poziomu chodnika. Obok powstała zatoka typu "kiss&ride" dla rodziców odwożących dzieci do szkoły. Postój jest ograniczony do 5 minut. Projekt zrealizowano w czerwcu 2018 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Dróg Miejskich

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Bohaterów, od Szkoły Podstawowej nr 110 do ul. Ołówkowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja projektu wykorzystuje działki należące wyłącznie do Miasta St. Warszawy - ul. Bohaterów, obręb 4-05-04, działka nr.ewid.6/2 i działka nr.ewid.5/5, na odcinku pomiędzy ulicą Ołówkową a wejściem do Szkoły Podstawowej nr 110 zlokalizowanej przy ul. Bohaterów 41.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy wybudowania bezpiecznego chodnika, oddalonego o ponad 10 m od ruchliwej ulicy, prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 110 wraz z postawieniem przy nim ławek i koszy oraz uporządkowaniem terenu i nasadzeniami. Chodnik zostanie wybudowany wzdłuż ulicy Bohaterów, na odcinku pomiędzy wejściem do Szkoły Podstawowej nr110 a ulicą Ołówkową.
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie nowego chodnika (szer.2m) wzdłuż ulicy Bohaterów pomiędzy ulicami Ołówkową a furtką do Szkoły Podstawowej nr110 oraz uporządkowanie graniczącego z nim trawnika i wykonanie nasadzeń.
Planuje się,że wybudowany chodnik zaspokoi część najbardziej pilnych potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i dyrekcję szkoły w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznego dotarcia do szkoły i pobliskiego domu dziecka.
Chodnik zacznie się przy furtce SP110,będzie biegł w miejscu najbardziej oddalonym od ruchliwej ulicy Bohaterów, czyli wzdłuż ogrodzenia szkoły, przetnie w bezpieczny sposób wjazd samochodowy na parking przyszkolny (przejście dla pieszych w formie szerokiego, wykonanego z czerwonej kostki,progu zwalniającego, z oznakowaniami poziomymi i pionowymi), dalej będzie biegł obok istniejącego ogrodzenia aż do ulicy Ołówkowej.
W miejscu,gdzie kończy się ogrodzenie,chodnik będzie się rozwidlał w trzech kierunkach: przystanku autobusowego OŁÓWKOWA01, przejścia dla pieszych na ulicy Bohaterów i w kierunku ulicy Ołówkowej (pokrywając obecny "wydept").
Istniejąca zieleń na działce zostanie wkomponowana w projekt: drzewa kolidujące z przebiegiem chodnika pozostaną ominięte poprzez rozwidlenie i zatoczki w chodniku. Zakładamy jedynie minimalną i niezbędną ingerencję: wycięcie 2,5m żywopłotu przy szkole i podcięcie gałęzi.
Ponadto teren zostanie uporządkowany i wyrównany, założony nowy trawnik, a wzdłuż chodnika w odległości około 0,8m zostanie posadzony niski żywopłot (tawuła japońska "Golden Flame").
Realizacja projektu będzie wymagała także zwężenia o około 60cm istniejącego rowu odwadniającego ulicę Bohaterów (przy wejściu do SP110) oraz wzmocnienia jego boku od strony budowanego chodnika betonowymi blokami ażurowymi.
Nawierzchnia chodnika zostanie podniesiona na całej długości do wysokości jezdni i wykonana z drobnej kostki brukowej typu TETKA.
Przy chodniku znajdą się dwie ławki z oparciem i dwa kosze na śmieci umocowane trwale do podłoża na specjalnie dla nich wyznaczonych zatoczkach.
Chodnik będzie ogólnodostępny, jednak głównie będą z niego korzystać uczniowie z SP 110, nauczyciele i rodzice oraz wychowankowie i pracownicy Domu Dziecka nr 11.
W załączeniu rysunek poglądowy dot.projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Budowa bezpiecznego chodnika, maksymalnie oddalonego od ruchliwej ulicy, jest niezbędna. Aktualnie dzieci zdążające do Szkoły Podstawowej nr 110, idą po wąskim chodniku (szer. 1m) leżącym bezpośrednio przy bardzo ruchliwej, pozbawionej odwodnienia i słabo oświetlonej ulicy Bohaterów. Chodnik jest zbyt wąski i nie posiada barierek, a bezpośrednie sąsiedztwo ulicy powoduje, że dzieci idąc w grupie często wkraczają na ulicę, narażając się na utratę życia i zdrowia. Brak odwodnienia ulicy sprawia, że przechodnie często są ochlapywani błotem. Nasz projekt przewiduje wybudowanie nowego, szerszego (2m) chodnika, który od ulicy będzie oddzielać ponad 10-metrowy pas zieleni, co uczyni drogę dzieci do szkoły bezpieczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- mapa do celów projektowych - 4000,00 zł,
- projekt 4000,00 zł,
- prace przygotowawcze, w tym: niwelacja i wyrównanie terenu; wycięcie części żywopłotu; usunięcie istniejącej siatki ogrodzeniowej; usunięcie słupków metalowych; usunięcie istniejącej kostki brukowej pod próg spowalniający; ręczne rozrzucenie ziemi, usunięcie karp drzew - ok. 10 szt., korytowanie terenu, wykonanie rowków pod obrzeża -16000,00zł
- zwężenie istniejącego rowu odwadniającego ulicę Bohaterów (przy wejściu do szkoły) o około 60cm i umocnienie jego brzegu betonowymi płytami ażurowymi (dł. 7,5m) - od strony budowanego chodnika 1500,00zł
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm 14000,00zł
- ew. separacja warstw gruntu wzmocniona geowłókninami 8000,00zł
- zakup i ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej typu TETKA z fazą o grubości 6cm (376m2) na podsypce betonowo-piaskowej o grubości 20cm - 36000,00zł
- zakup i ułożenie kostki brukowej czerwonej typu TETKA z fazą o grubości 8cm (14m2) w formie szerokiego na 2,0 m progu zwalniającego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym (typu przejście dla pieszych) 4000,00zł
- zakup i ułożenie obrzeży betonowych gr. 6cm (400m) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9000,00zł
- zakup ławek z oparciem (2szt) wraz z montażem polegającym na trwałym przymocowaniu do podłoża - 2x1200zł=2400,00zł
- zakup koszy na śmieci (2 szt) wraz z montażem polegającym na trwałym przymocowaniu do podłoża - 2x500zł=1000,00zł
- prace wykończeniowe: przywóz ziemi (około 20 wywrotek), ręczne rozrzucenie ziemi i jej wyrównanie - 6000,00zł
- nasadzenia: zasianie trawy, zakup i posadzenie krzewów / niski żywopłot - tawuła japońska GOLDEN ROSE 6600,00zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
112 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
- zimowe oczyszczanie chodnika ( zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika po okresie zimowym, zabezpieczenie przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem) 10 razy w sezonie zimowym - 1200,00zł
- letnie oczyszczanie chodnika ( oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów chwastów, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika) 15 razy w sezonie letnim -1800,00zł
- interwencyjne sprzątanie chodnika 5 razy na rok -200,00zł
- bieżące remonty - 1000,00 zł
- opróżnianie koszy na śmieci z częstotliwością 3 razy w tygodniu - 700,00zł
- pielęgnacja zieleni: koszenie trawnika 5 razy w roku, przycinanie żywopłotu 2 razy w roku - 2000,00zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
6 900,00 zł

Modyfikacje

15.01.2016 17:32
Autor projektu
17.03.2016 11:33
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Popieram! Chodnik jest tam bardzo potrzebny.
    Filip Pelc  16.01.2016 00:29
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany