Pij, Warszawo

1498
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Maciej Czapliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
454 350 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1240 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.06.2022 12:23

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, montaż poidełek w 2022 r. został zawieszony. Podtrzumujemy nasze stanowisko z 2020 r., w oparciu o ówczesną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Opis realizacji z dnia 25.08.2020:

Wszystkie projekty polegające na wykonaniu poidełek realizowane są systemowo, według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st Warszawy. W tym zakresie pod koniec 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia.

W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek. W postępowaniu uzyskano jedną ofertę, której wartość przekraczała środki, jakimi dysponował Zamawiający, w związku z czym przetarg został unieważniony. W maju powtórzono postępowanie na wybór Wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty również przewyższające budżet - ponownie unieważniono postępowanie.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie na produkcję poidełek. Udało się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na stworzenie prototypu, a następnie wyprodukowanie 177 sztuk poidełek.

W dalszej kolejności, zostanie wybrana firma, która zamontuje poidełka, wraz z wykonaniem przyłączy, przygotowaniem gruntu itp.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. zrealizowany został pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek.

Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK oraz jakości badań wody zarówno przed jak i po montażu źródełka. Po okresie pilotażowym, źródełka zostały zdemontowane na okres zimowy. Aktualnie trwają uzgodnienia co do realizacji montażu 177 szt. źródełek wody pitnej w kolejnych latach.

W ramach programu pilotażowego postawiono 18 szt. poidełek z 25 proponowanych w ramach budżetu lokalizacji.

ZZW dysponuje stanowiskiem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie możliwości montażu źródełek w świetle aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. - wg tej opinii montaż źródełek jest ryzykowny, co powoduje, że będzie odlożony w czasie.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Do ustalenia i konsultacji, również pod względem możliwości technicznych
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
25 lokalizacji – ruchliwych punktów w dzielnicy, w szczególności odwiedzanych przez turystów. Przykładowe proponowane lokalizacje: Rynek Starego Miasta, pl. Zamkowy, pl. Bankowy, pl. Teatralny, pl. Dąbrowskiego, pl. Unii Lubelskiej, pl. Na Rozdrożu, pl. Zbawiciela, pl. Grzybowski, pl. Mirowski, pl. Trzech Krzyży, Marszałkowska/Jerozolimskie, Marszałkowska/Świętokrzyska, Marszałkowska/Królewska, Bracka/Szpitalna, Al. Jerozolimskie/Nowy Świat, Dobra/Tamka, Dobra/Lipowa, Bulwary, Mostowa/Rybaki, Andersa/Stawki, JPII/Anielewicza, JPII/Solidarności, parki i skwery miejskie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej.
Opis projektu
Projekt zakłada zakup i instalację źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Warszawy. Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach Zachodu, a przede wszystkim Południa. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej, stają się wręcz symbolami miasta.
W Warszawie krany opracowane według jednolitego dla całego miasta projektu (wybranego w konkursie) zostałyby ustawione w ruchliwych punktach poszczególnych dzielnic (analogiczny projekt składam dla kilku innych dzielnic stolicy) i podłączone do miejskiej sieci wodociągowej (bezpośrednio, a w tych miejscach, gdzie mogłoby to obniżyć koszty instalacji – za pośrednictwem sąsiednich budynków, w szczególności – użyteczności publicznej). Woda dostarczana przez Wodociągi Warszawskie spełnia wyśrubowane normy czystości i może być pita prosto z kranu – należy ten sukces wykorzystać i promować (co zresztą miasto robi, choć nieudolnie, poprzez ustawianie beczkowozów w upalne dni). W każdym źródełku przewiduję krany na trzech poziomach – dla dorosłych, dzieci i – na poziomie ziemi – dla zwierząt. Przepływ wody następowałby po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Niewykorzystana woda byłaby odprowadzana do kanalizacji burzowej.
Dodatkowo ustawienie poideł mogłoby upamiętnić 130 rocznicę uruchomienia wodociągów warszawskich. W tym celu chciałbym, by na każdym kranie znalazły się daty 1886-2016 i herb miasta (ewentualnie stylizowany). Byłoby to nawiązanie do istniejących (choć niestety nie zawsze funkcjonujących poideł stojących w parkach miejskich i noszących daty 1886-1936).
Z czasem sieć mogłaby być rozwijana przez miasto z „normalnego” budżetu, przede wszystkim przy okazji remontów ulic i parków. Docelowo gęsta sieć źródełek mogłaby objąć całą Warszawę, a same poidła mogłyby stać się rozpoznawalnym elementem warszawskiego krajobrazu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Udostępnienie estetycznych źródełek przełożyłoby się na wymierne korzyści zdrowotne dla mieszkańców. Umożliwiłoby gaszenie pragnienia i nawadnianie organizmu, co jest ważne nie tylko w upalne dni, ale przez cały rok. Upowszechnienie dostępu do darmowej wody pitnej ulżyłoby też kieszeniom mieszkańców. Poza tym uzupełniłoby ofertę terenów zielonych – dostęp do wody jest nieoceniony dla uprawiających sporty. Byłoby korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ prowadziłoby do zmniejszenia sprzedaży butelek plastikowych z wodą i napojami. Dla miasta oznacza to niższe koszty wywozu śmieci. Ale, co ważniejsze, instalacja źródełek przyniosłaby miastu także korzyści pośrednie w postaci integracji społecznej (woda w mieście przyciąga ludzi), lepszego wizerunku wśród turystów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Dokonuje się zwiększenia budżetu do kwoty 454 350 zł.
Podyktowane jest to koniecznością uwzględnienia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej do możliwości montażu poidełek na istniejących hydrantach, wystąpienia o warunki i uzgodnienia w kwocie brutto 18 450zł. Dolicza się również koszty związane z odtworzeniem nawierzchni, uzyskaniem odrębnych decyzji i zajęcia terenu w kwocie brutto 6 150 zł. Zwiększa się również kwotę przeznaczoną na opracowanie projektów poidełek i na nagrody do kwoty 30 000zł brutto (dla dwóch wzorów poidełek) oraz przyjęcie wyższej kwoty na zakup i montaż poidełek do kwoty 15 990 zł brutto za jedno poidełko, z uwagi na indywidualny projekt obejmujący również koszt dostawy i montażu.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
454 350,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Zakłada się funkcjonowanie poidełka w okresie wiosenno - letnim, tj przez ok 7 miesięcy, (210 dni kalendarzowych). Wiąże się to z tym, iż na okres zimowy woda z poidełka powinna być spuszczana, w celu uniknięcia zamarzania i awarii. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji niemożliwe stanie się zatem ich bieżące opróżnianie w przypadku mrozów mogących występować w okresie jesienno – zimowym, a co za tym idzie użytkowanie poidełka przez 330 dni w roku. dlatego też zweryfikowano koszty eksploatacji o realne dni w których poidełko może być użytkowane.
Zweryfikowano również podany koszt konserwacji i czyszczenia poidełek. W związku z tym, że będą one narażone na akty wandalizmu (grafitii), założono 5 krotnie wyższy koszt ich konserwacji i czyszczenia, oraz doliczono koszty bieżących napraw.
Ostatecznie roczny koszt eksploatacji wynosi 48 387,00 zł brutto.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
48 387,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

03.06.2016 10:04
Koordynator w Zarządzie Mienia
09.06.2016 12:03
Koordynator w Zarządzie Mienia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • A może warto POŁĄCZYĆ TEN projekt z projektem nr 210 (źródełko w Agrykoli)? Przynajmniej głosy się NIE PODZIELĄ i można będzie zrealizować źródełka w najkorzystniejszych lokalizacjach
    Mieszkaniec761  06.03.2016 18:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany