Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli

2206
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Żoliborz
Żoliborz Centralny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 416 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt polega na założeniu sadu służącego jako miejsce spotkań, odpoczynku i wspólnej dbałości o
drzewa: jabłonie, śliwy, grusze, wiśnie i czereśnie. Po kilku latach sad będzie upiększał przestrzeń
wspólną i zaopatrywał mieszkańców w owoce. Sad będzie zachęcał do spędzania czasu na świeżym
powietrzu i spotkań z sąsiadami.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.01.2018 15:10
W ramach projektu przy Cytadeli został założony sad owocowy wraz z elementami małej architektury (ławki, stół, lampa solarna, stojaki rowerowe, tablica informacyjna).
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Żoliborz Centralny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka przy ul. Dymińskiej w sąsiedztwie Cytadeli. Podwórko domów przy ul. Krajewskiego 4 i Dymińskiej 10.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zlokalizowana po południowej stronie ul. Dymińskiej trawiasta polana, przylegająca do budynków przy ulicy Dymińskiej i Krajewskiego, otoczona ulicą, ścieżką wzdłuż fosy Cytadeli i chodnikami wspólnego dla kilku domów podwórka. Podwórko domów przy ul. Krajewskiego 4 i Dymińskiej 10 - zał. mapa z zaznaczeniem obszaru, którego dotyczy projekt. Ze względu na brak znajomości dokładnego położenia magistrali i komory ciepłowniczej, projektodawca dopuszcza zmiany położenia sadu w obrębie zaznaczonej działki, już na etapie tworzenia projektu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na założeniu sadu służącego jako miejsce spotkań, odpoczynku i wspólnej dbałości o
drzewa: jabłonie, śliwy, grusze, wiśnie i czereśnie. Po kilku latach sad będzie upiększał przestrzeń
wspólną i zaopatrywał mieszkańców w owoce. Sad będzie zachęcał do spędzania czasu na świeżym
powietrzu i spotkań z sąsiadami.
Opis projektu
Projekt polega na założeniu sadu służącego jako miejsce spotkań i odpoczynku.
Sad będzie zapraszał do spędzania czasu na świeżym powietrzu zachęcając, by w towarzystwie sąsiadów dbać o jakość wspólnej przestrzeni.
Po kilku latach sad będzie upiększał przestrzeń publiczną, zwłaszcza kwitnąc na wiosnę, oraz odwdzięczał się owocami.
Sad sprzyja również różnorodności biologicznej: kwiaty służą owadom, owoce ptakom i małym ssakom. Wszystkim może być trochę lepiej.


Kilkadziesiąt lat temu, gdy Warszawa intensywnie odbudowywała się po wojnie, rolnicze i sadownicze obszary Żoliborza zostały zastąpione przez osiedla, ulice i parki.
Pamiątką po tamtym krajobrazie jest park na osiedlu Sady Żoliborskie, z rosnącymi do dzisiaj starymi drzewami owocowymi, o których zachowanie walczyła architektka osiedla Helena Skibniewska.
Dzięki jej decyzjom mamy dziś Park Sady oraz świadomość, że miejski sad może świetnie funkcjonować przez wiele dziesięcioleci.Chcielibyśmy aby zakładanie sadu odbyło się wspólnie z mieszkańcami okolicznych domów, aby podczas realizacji projektu wykształciła się grupa osób, która będzie w przyszłości dbać o drzewka.
Bezpośredni aktywny wpływ na kształt otoczenia pogłębia emocjonalną relację z najbliższą miejscem i buduje poczucie tożsamości lokalnej.
Założenie sadu wymaga czasu i cierpliwości.
Jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i czereśnie będą dojrzewać i starzeć się razem z mieszkańcami, łącząc pokolenia tych, którzy pamiętają stare odmiany owoców i tych którzy zbierać je będą za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Sad będzie składał się z ok. 140 drzew owocowych starych gatunków (odpornych na choroby, mróz, susze, zanieczyszczenia - takie jak Kosztela, Renkloda, Papierówka i inne.
Gęsty sad otoczony będzie żywopłotem z krzewów owocowych (malin, jeżyn, aronii, porzeczek i innych).
Wejście do sadu od strony ulicy Dymińskiej i ścieżki od strony Cytadeli, przez zieloną "bramę" - przerwę w żywopłocie.
Pośród drzew będą znajdować się stół i dwie ławy zachęcające do wspólnych sąsiedzkich pikników.
Uzasadnienie realizacji projektu
Założenie Sadu uzasadnia kilka aspketów życia w dużym mieście, które potrzebuje tzw. "miejsc trzecich". Przestrzeni służących spontanicznym, codziennym spotkaniom umożliwiających mieszkańcom budowanie relacji sąsiedzkich, zaciskanie więzi i tworzenie kapitału społecznego. Zwraca na to uwagę większość urbanistów i architektów krajobrazu oraz Krajowa Polityka Miejska.

Ważnym aspektem jest możliwość angażowania lokalnej społeczności w tworzenie takich miejsc. Bezpośredni wpływ na kształt otoczenia pogłębia relację z miejscemi budując poczucie tożsamości i przynależności.

Ważna kwestia, to edukacja środowiskowa, sprzyjajca kształtowaniu się ekologicznych, odpowiedzialnych postaw mieszkańców.

Projekt odwołuje się do historii i charkteru dzielnicy ‐ liczymy, że dzieki temu znajdzie akeptację i uznanie wśród mieszkańców Żoliborza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Uprzątnięcie terenu: 800 zł
Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew w ilości 140 sztuk
- mechaniczne wykopanie dołków 50x50x50 cm, z częściowym wywiezieniem gruntu: 2200 zł
- zaprawienie dołów żyzną ziemią urodzajną, zakup ziemi z rozłożeniem ok 12 m szesc.: 1400 zł
Zakup i posadzenie drzew owocowych w ilości 140 sztuk: 8400 zł (koszt ok 60 zł/szt, koszt zakupu dwuletniej sadzonki drzewka owocowego to ok. 20 zł)
Podpory do drzew, zestawy po dwa paliki z poprzeczkami i taśmami w ilości 140 sztuk: 4900 zł
Zakup i posadzenie żywopłotów z krzewów owocowych, ok 60 metrów: 4800 zł
Stół parkowy: 1000 zł
Ławki parkowe - 2 sztuki: 2000 zł
Stojaki rowerowe - 3 sztuki: 900 zł
Latarnia zasilana panelem słonecznym - 1 sztuka: 4000 zł
Projektu wykonawczy do przetargu: 3000 zł
Animator (promocja wydarzenia, mediacje wykonawca - mieszkańcy, organizacja wydarzenia inaugaracyjnego) - 1000
Druk materiałów promocyjnych - 100

Uwaga! Podwyższenie kosztów wykonania projektu do 3 000 zł oraz podwyższenie kosztów nasadzeń, w związku ze zwiększeniem obwodów nasadzanych drzew z uwzględnieniem, że są to drzewa starych odmian sadowniczych. Całkowity koszt wykonania projektu do 45 000 zł .
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Sad będzie wymagał regularnej pielęgnacji w okresie wegetacyjnym.
Zestaw zabiegów obejmować będzie :
- doroczne przycinanie i formowanie drzew - koszt pracy ogrodnika
- doroczne nawożenie - koszt robocizny i nawozu
- doroczna uprawa ziemi z sąsiedztwie pni, ściółkowanie i zachowanie gruntu w ugorze - koszt robocizny i materiału
- koszenie murawy - dwukrotnie w roku - robocizna (teren jest regularnie koszony obecnie)
- podlewanie w okresach suszy (koszt robocizny i wody, uzależniony od pogody w sezonie)
- sprzątanie (teren jest utrzymywany w czystości obecnie)
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
8 000,00 zł

Modyfikacje

25.04.2016 10:36
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Bardzo fajny pomysł! Na pewno zagłosuję i mam nadzieję że zostanie zrealizowany. Mieszkam na Zajączka bliżej Boguckiego ale jakby brakowało rąk do pracy przy sadzeniu do chętnie pomogę.
    Mieszkaniec1643  16.01.2016 18:18
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany