Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Targówek

1614
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Targówek
Zacisze
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
26 300 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Targówek
Obszar objęty pomysłem:
Zacisze
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury Zacisze - Blokowa 1
Szkoła Podstawowa nr 84 - Radzymińska 227
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Spotkania warsztatowe mogą odbywać się również w salach szkolnych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.
Opis projektu
Ocenianie kształtujące to metoda oceniania pozytywnie wpływająca na budowanie poczucia własnej wartości, wpływu na proces uczenia się i odpowiedzialności za jego wyniki u dziecka. Opiera się na założeniu, że ocenianie powinno wspierać uczniów i motywować ich do nauki. Polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy informacji, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć i odpowiednim modyfikowaniu metod nauczania. Formuła ta sprawdzona została i jest stosowana w wielu krajach na świecie, m.in. Wlk. Brytanii, Danii, Australii i Finlandii i przynosi bardzo dobre efekty w samoocenie dzieci oraz podnoszeniu ich motywacji do nauki. Obecnie wprowadzane jest stopniowo w Polsce, jednak napotyka na liczne bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania wg stopni i brakiem wiedzy na jego temat w szerszej społeczności. Projekt zakłada wyjście naprzeciw tym barierom poprzez realizację spotkań informacyjnych, warsztatów dla rodziców i innych zainteresowanych rozwojem dzieci oraz kursu internetowego, które przybliżą tematykę oceniania kształtującego i sposób jego wprowadzenia do praktyki życia codziennego.
W projekcie przeprowadzonych zostanie:
• spotkanie informacyjne dla 100 uczestników z oceniania kształtującego;
• sześć 5-godzinnych warsztatów dla 30 osób;
• kurs internetowy o ocenie kształtującej dla 50 osób;
• działania promocyjne – wydruk materiałów i umieszczenie reklamy na FB i udostępnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Umiejętność dawania przez rodziców dziecku informacji pomagającej się uczyć będzie służyć rozwojowi dziecka oraz wspierać jego naukę szkolną. Proponowane szkolenia będą wspierać współprace rodziców z nauczycielami i pomagać rodzicom rozmawiać i współpracować z nauczycielami w zakresie uczenia się swoich dzieci i ich szkolnego oceniania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego u szerszej społeczności, jaką są rodzice, opiekunowie i wszyscy zainteresowani rozwojem dzieci. Upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego pomoże przezwyciężyć bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania w szkole poprzez stawianie stopni i umożliwi wspólne działanie nauczycielom i innym osobom dorosłym przy wprowadzaniu nowego sposobu oceniania do szkół. Przeszkoleni rodzice będą mieli większą świadomość, w jakim systemie oceniania uczestniczą ich dzieci. Ocenianie kształtujące pozwala określić cel uczenia się, wykształca poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za proces nauczania u dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynajem sali na spotkanie 4-godzinne informacyjne dla 100 osób – 4*175 zł/h= 700 zł
Wynajem sali na 6 warsztatów 5-godzinnych 100 zł/h*30 h= 3000 zl
Przerwa kawowa podczas spotkania informacyjnego 15 zł*100 osób = 1500 zł
Abonament za udział w kursie internetowym 100 zł*50 osób=5000 zł
Materiały promocyjne – wydruk plakatów, ulotek, reklama na FB – 500 zł komplet
Materiały szkoleniowe na spotkanie informacyjne i warsztaty 10 zł*190 osób = 1900 zł
Wynagrodzenie trenera oceniania kształtującego – 150 zł*38h (30 h warsztaty + 2 osoby spotkanie informacyjne) = 5700 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
26 300,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.04.2016 12:13
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany