„Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej.”

2104
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Wars
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
136 440 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 512 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przyulicznej przez powiększanie mis drzew, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Przewiduje się także uzupełnianie szpalerów o nowe drzewa.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.01.2018 13:03
W ramach projektu wykonano wymianę gruntu przy drzewach, zastosowano systemy napowietrzające, powiększono misy drzew, a także wykonano nasadzenia okrywowe w misach oraz ogrodzenie.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Wars
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej w Warszawie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej w Warszawie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przyulicznej przez powiększanie mis drzew, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Przewiduje się także uzupełnianie szpalerów o nowe drzewa.
Opis projektu
Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu, wymianę ziemi na podłoże strukturalne wzbogacone o szczepy grzybów. Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno - wodnych w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych. Tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający.
W misach nie wymagających modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. podłoże.
W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic oraz placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności. Drzewa w mieście oczyszczają powietrze, dają schronienie przed upałem. Duże drzewa są ozdobą miasta i wykazują ogromne walory estetyczne.
Drzewa w mieście mają trudne warunki do wzrostu i rozwoju – często rosną w niewielkich misach, które niszczone są przez parkujące samochody, zimą narażone są na zasolenie a latem na niedobór wody.
Projekt ten ma na celu poprawę warunków bytowych drzew, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, poprzez zastosowanie podłoży strukturalnych, wymianę ziemi, podlewanie, nawożenie, mulczowanie przekompostowaną korą z roślin iglastych, która pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz montaż metalowych wygrodzeń poprawią estetykę na omawianym terenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- powiększenie mis (rozebranie i ułożenie kostki, obrzeża, itp.): 9 600,00zł brutto (400,00zł x 24);
- podłoże strukturalne: 30 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 15)
; podłoże strukturalneprzy dużych drzewach: 36 000,00zł brutto (4m3x1000,00zł x 9)
- system napowietrzająco – nawadniający: 2 400,00zł brutto (100,00zł x 24);
- materiał roślinny wraz z posadzeniem: 6 000,00zł brutto (5szt. x 50,00zł x 24);
- mulczowanie mis drzew: 1 800,00zł brutto (5m2 x 15,00zł x 24);
- metalowe wygrodzenie mis drzew: 43 200,00zł brutto (9mb x 200,00zł x 24);
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 3 120,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 24);
- pielenie: 2 880,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x24);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 1 440,00zł brutto (48szt. x 30,00zł).

Całkowity koszt projektu: 136 440,00 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
136 440,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
• W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach wprowadzono następujące zmiany:
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 3 120,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 24);
- mulczowanie mis drzew: 1 800,00zł brutto (75,00zł x 24);
- pielenie: 2 880,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x24);
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 8 640,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 440,00zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
16 440,00 zł

Modyfikacje

27.05.2016 14:41
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany