Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Włochy

1711
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Włochy
Stare Włochy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
8 700 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 233 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.11.2017 15:47
W ramach projektu zorganizowano bezpłatne warsztaty dla rodziców. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak wykorzystać ocenianie kształtujące w wychowaniu własnego dziecka, jak prowadzić z dzieckiem zeszyt poza szkołą oraz jak, wykorzystując ocenianie kształtujące, pomóc własnemu dziecku w nauce.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania dla Dzielnicy Włochy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Włochy
Obszar objęty pomysłem:
Stare Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warsztaty odbędą się w Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego po uzgodnieniu terminów z Dyrekcją placówki oświatowej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.
Opis projektu
Ocenianie kształtujące to metoda oceniania pozytywnie wpływająca na budowanie poczucia własnej wartości, wpływu na proces uczenia się i odpowiedzialności za jego wyniki u dziecka. Opiera się na założeniu, że ocenianie powinno wspierać uczniów i motywować ich do nauki. Polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy informacji, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć i odpowiednim modyfikowaniu metod nauczania. Formuła ta sprawdzona została i jest stosowana w wielu krajach na świecie, m.in. Wlk. Brytanii, Danii, Australii i Finlandii i przynosi bardzo dobre efekty w samoocenie dzieci oraz podnoszeniu ich motywacji do nauki. Obecnie ocenianie kształtujące wprowadzane jest stopniowo w Polsce, jednak napotyka na liczne bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania wg stopni i brakiem wiedzy na jego temat w szerszej społeczności. Projekt zakłada wyjście naprzeciw tym barierom poprzez realizację warsztatów dla rodziców i innych zainteresowanych rozwojem dzieci, które przybliżą tematykę oceniania kształtującego i sposób jego wprowadzenia do praktyki życia codziennego.
W projekcie przeprowadzone zostaną:
• trzy 5-godzinne warsztaty dla 30 osób;
• działania promocyjne – wydruk materiałów i umieszczenie reklamy na FB, stronie internetowej placówki oświatowej oraz zostaną udostępnione materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów.
Umiejętność dawania przez rodziców dziecku informacji pomagającej się uczyć będzie służyć rozwojowi dziecka oraz wspierać jego naukę szkolną. Proponowane szkolenia będą wspierać współprace rodziców z nauczycielami i pomagać rodzicom rozmawiać i współpracować z nauczycielami w zakresie uczenia się swoich dzieci i ich szkolnego oceniania.
Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztaty to ukończona szkoła trenerska oraz ukończone szkolenia z zakresu Oceniania kształtującego oraz praktyczne doświadczenie w pracy opartą na tej metodzie.

Proponowana tematyka warsztatów:
1. OK a stawianie stopni - wprowadzenie do tematu
2. Jak OK wykorzystywany jest w szkole
3. Informacja zwrotna - sposoby i ćwiczenia
4. Jak wspierać dziecko wykorzystujące OK - OK w domu
5. Jak wspierać nauczycieli w stosowaniu OK
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego u szerszej społeczności, jaką są rodzice, opiekunowie i wszyscy zainteresowani rozwojem dzieci. Upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego pomoże przezwyciężyć bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania w szkole poprzez stawianie stopni i umożliwi wspólne działanie nauczycielom i innym osobom dorosłym przy wprowadzaniu nowego sposobu oceniania do szkół. Przeszkoleni rodzice będą mieli większą świadomość, w jakim systemie oceniania uczestniczą ich dzieci. Ocenianie kształtujące pozwala określić cel uczenia się, wykształca poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za proces nauczania u dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynajem sali na 3 warsztaty 5-godzinne 100 zł/h*30 h= 1500 zł
Materiały promocyjne – wydruk plakatów, ulotek, reklama na FB – 300 zł komplet ( w tym materiały 250zł i 50 zł na „znakowanie projektu na plakatach, czy ulotkach – dodanie znaku BP 2017)
Materiały szkoleniowe na warsztaty 10 zł*90 osób = 900 zł
Wynagrodzenie trenera oceniania kształtującego – jeden 5-o godzinny warsztat 2000zł x 3 warsztaty = 6000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
8 700,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

12.03.2016 22:57
Autor projektu
15.03.2016 15:31
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
22.03.2016 17:06
Koordynator w Dzielnicy Włochy
11.04.2016 14:14
Koordynator w Dzielnicy Włochy
25.04.2016 10:25
Anna Romanowicz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany