Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Białołęki.

1730
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 900 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 922 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
14.11.2017 10:09
W ramach projektu, we wrześniu i październiku 2017 r. zostały przeprowadzone spotkania warsztatowe adresowane do urzędników, kobiet w ciąży i osób im towarzyszących. Warsztaty dotyczyły kształtowania postaw życzliwości wobec przyszłych mam w przestrzeni publicznej m.in. w komunikacji miejskiej, w oczekiwaniu na załatwienie spraw w urzędzie, w kolejce w sklepie. W trakcie spotkań przyszłe mamy dowiedziały się jak dbać o prawidłowe odżywianie, odbyły się także warsztaty kulinarne. Projekt został podsumowany podczas konferencji pt. „Jestem w drodze - sytuacja kobiet w ciąży”, której celem było przedstawienie w formie paneli dyskusyjnych sytuacji kobiet w ciąży w aspektach: prawnym, zdrowotnym oraz funkcjonowania w przestrzeni publicznej.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Centrum Komunikacji Społecznej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. van Gogha 1, 03-188 Warszawa
Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka (Poradnie Rodzinna i Specjalistyczna ), ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.
Opis projektu
Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.
Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.
Realizacja projektu zakłada następujące działania:
- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)
- przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego informującego o celach akcji.
W Dniu życzliwości wobec kobiet w ciąży przeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez:
- efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy. Plakaty zaprojektowane przez grafików miejskich z udziałem projektodawcy bądź bez jego udziału. W formie elektronicznej przekazane do WOMów (a także ZOZów, domów kultury i OSiRów – w formie papierowej).
- dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. Znaczki dystrybuowane przez pracowników placówek, dostarczone przez fundację „Jestem w drodze” lub na drodze udzielenia licencji przez fundację. Znaczki mogą zostać wyprodukowane w Centrum Komunikacji Społecznej (z udziałem projektodawcy lub bez jego udziału). Produkcja i dystrybucja znaczka mogłaby się odbyć na drodze udzielenia przez Fundację licencji Urzędowi.
- poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań. Możliwa realizacja z wykorzystaniem kanałów i narzędzi dostępnych w Urzędzie.
Jednego dnia mogłaby się odbyć konferencja prasowa, a w każdej dzielnicy warsztaty dla kobiet w ciąży prowadzone przez pielęgniarki z ZOZów lub pracowników szkół rodzenia.
Uzasadnienie realizacji projektu
Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.
Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy:
- Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie regulaminu obsługi mieszkańców – 0 zł Ten punkt nie będzie realizowany.W Urzędzie m.st. Warszawy obowiązują Standardy Obsługi Klienta wprowadzone zarządzeniem Prezydenta nr 75/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Standardy opublikowano pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie. Standardy określają sposób zachowania urzędnika w stosunku do klienta Urzędu, zaś każdy interesant traktowany jest z jednakowym szacunkiem i starannością.

Zwyczajowo kobieta w widocznej ciąży przebywająca na sali obsługi jest pytana przez urzędnika czy potrzebuje pomocy, jeśli tak, obsługiwana jest poza kolejnością, urzędnik pyta pozostałe osoby oczekujące, czy się na to zgadzają. Kobieta w ciąży może zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością w punkcie informacyjnym WOM, otrzyma numerek do systemu kolejowego gwarantujący wcześniejsze przywołanie do stanowiska obsługi, albo urzędnik odprowadzi tę osobę do stanowiska. Na ogół pozostali interesanci akceptują takie postępowanie wobec kobiet w ciąży.

Udogodnieniem dla klientów jest także system rezerwacji wizyt przez Internet http://rezerwacje.um.warszawa.pl/. Osoby które nie chcą czekać na obsługę mogą zarezerwować wizytę w urzędzie dzielnicy. W przypadku spraw, które można załatwić w każdym urzędzie dzielnicy niezależnie od miejsca zamieszkania, mogą wybrać urząd o najdogodniejszej lokalizacji lub z najmniejszą kolejką.

W urzędach dzielnic obsługa interesanta odbywa się na wyspecjalizowanych stanowiskach, kolejka zarządzana jest przez system numerkowy. Z biletomatu należy pobrać numerek do danej kategorii spraw, następnie system kieruje do właściwego stanowiska. Nie jest zatem możliwe utworzenie odrębnego stanowiska „pierwszeństwa w obsłudze”, nie ma bowiem urzędnika, który może załatwić każdą sprawę w Urzędzie.

- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu – 0 zł Szkolenie wewnętrzne pracowników Urzędu informujące o celach akcji.

Akcja informacyjno-promocyjna:
- Akcja plakatowa – 800 zł – Plakaty zaprojektowane przez grafików miejskich z udziałem projektodawcy bądź bez jego udziału. W formie elektronicznej przekazane do WOMów (a także ZOZów, domów kultury i OSiRów – w formie papierowej).
- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł – Ten punkt nie będzie realizowany zgodnie z wyjaśnieniem powyżej.
- Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © 2000 – zł – Znaczki mogą zostać wyprodukowane w Centrum Komunikacji Społecznej (z udziałem projektodawcy lub bez jego udziału). Dystrybucja znaczków może być prowadzona poprzez WOMy, ZOZy, domy kultury i OSiRy. Produkcja i dystrybucja znaczka mogłaby się odbyć na drodze udzielenia przez Fundację licencji Urzędowi.
- poinformowanie mediów – 0 zł – Możliwa realizacja z wykorzystaniem kanałów i narzędzi dostępnych w Urzędzie.
- nawiązanie kontaktu, wymieniana doświadczeń, budowanie długotrwałych relacji interpersonalnych kobiet w ciąży w jednej dzielnicy – Organizacja konferencji oraz warsztatów w każdej dzielnicy warsztaty dla kobiet ciąży prowadzone przez pielęgniarki z ZOZów lub pracowników szkół rodzenia. Organizacja z wykorzystaniem możliwości Urzędu i Fundacji – 100 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 21:16
Autor projektu
20.04.2016 14:29
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka
20.04.2016 14:31
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka
26.04.2016 11:17
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany