Rewitalizacja skweru przy ulicy Nowolipki 28 wokół planowanego upamiętnienia Archiwum Ringelbluma

2008
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
185 255 zł
Kategoria
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest rewitalizacja skweru przy ulicy Nowolipki 28, w miejscu odnalezienia dwóch części Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Odnowiony skwer - zieleń i elementy małej architektury - stanowi całościowe założenie wraz z zaplanowanym w jego środku upamiętnieniem, realizowanym ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer przy ulicy Nowolipki 28
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na terenie skweru przy ulicy Nowolipki 28 przed wojną stała kamienica, w której mieściła się żydowska świecka szkoła podstawowa. W sierpniu 1942 r. i we wrześniu 1943 r. w jej piwnicach zakopane zostały dwie pierwsze części Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego Emanuela Ringelbluma - jednego z najważniejszych zbiorów archiwalnych II wojny światowej, dokumentującego Zagładę Żydów. Po wojnie obie części zostały odnalezione. Miejsce przez swoją historię zasługuje na upamiętnienie, a po rewitalizacji zieleni i elementów małej architektury, stanie się ponadto nowoczesną, elegancką przestrzenią publiczną, używaną zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i odwiedzających skwer turystów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest rewitalizacja skweru przy ulicy Nowolipki 28, w miejscu odnalezienia dwóch części Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Odnowiony skwer - zieleń i elementy małej architektury - stanowi całościowe założenie wraz z zaplanowanym w jego środku upamiętnieniem, realizowanym ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Opis projektu
Celem projektu jest rewitalizacja skweru przy ulicy Nowolipki 28. Odnowiony skwer dopełni zaplanowane w jego centrum upamiętnienie Archiwum Ringelbluma. Założeniem projektantów jest uporządkowanie przestrzeni otaczającej upamiętnienie, dodanie wysokiej jakości zieleni oraz zaaranżowanie miejsc służących wypoczynkowi mieszkańców i turystów. Poprzez istniejącą dzisiaj, ukośną aleję skwer dzieli się na dwie części - południową i północną. Południowa jest częścią centralną, z upamiętnieniem pośrodku. Północna uzupełnia całość. Dwie części oddzielone aleją odróżni rodzaj zastosowanej roślinności. Zaprojektowane zostały dwa typy roślinności - średniowysoka i niska. Żywopłoty istniejące, tworzące zewnętrzne ramy skweru, zostaną wymienione na szlachetniejsze graby pospolite. Żywopłoty zostaną też dodane tam, gdzie teraz nie występują, ich przebieg w centralnej części skweru (po śladach przedwojennej kamienicy) wyznaczy też główne miejsce całego założenia przestrzennego - zlokalizowaną w miejscu odnalezienia Archiwum, upamiętniającą je instalację artystyczną. Roślinność niska zostanie wprowadzona w dwóch wariantach - trawnik cienioznośny w południowej i centralnej części skweru oraz kilka gatunków cieniolubnej roślinności okrywowej nawiązującej do runa w części północnej. Wzdłuż głównych ciągów pieszych wprowadzone zostaną wygodne ławki, w północnej części, gdzie wąski pas trawnika zostanie zmieniony w piaskowy placyk, staną krzesła miejskie, pozwalające na spędzenie czasu w kameralnej atmosferze. Na drzewach zawisną budki dla ptaków, by teren był dostępny i bezpieczny po zmroku, zainstalowane zostaną niskie oprawy oświetleniowe. Całość nadzorowana będzie przez kamery miejskiego monitoringu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie na skwerze przy ulicy Nowolipki 28 nie ma odniesień do faktu wydobycia na jego terenie Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego Emanuela Ringelbluma. Obecny stan skweru nie zachęca do spędzania na nim czasu. Okoliczni mieszkańcy mijają go obojętnie, przechodząc, albo wyprowadzają tam na spacer psy. Brakuje ławek, na których możnaby przysiąść. Brakuje wystarczającego oświetlenia. Oprócz staroświeckich żywopłotów, nie ma tam zaplanowanej zieleni. Zacienione i zaniedbane miejsce, jakim jest obecnie skwer, nie służy mieszkańcom do wypoczynku. Nie przyciąga też turystów, których z roku na rok coraz większa liczba odwiedza stolicę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt ogółem (A+B+C) - 185255
A. Koszt nawierzchni, roślinności i małej architektury (wraz z montażem) - 150055
B. Koszt przygotowania terenu - 30000
C. Koszt projektu - 5200

A. Koszt nawierzchni, roślinności i małej architektury (wraz z montażem) - 150055
1. Nawierzchnia typu Hanse Grand (40 m2) - 12300
2. Kostka typu Holland (11 m2) - 1355
3. Krzewy - 8610
4. Byliny okrywowe - 26570
5. Trawnik cieniolubny - 26590
6. Ławki z oparciem (7 szt) - 13390
7. Krzesła (12 szt) - 13140
8. Oprawa oświetleniowa (28 szt) - 44565
9. Budki dla ptaków (3 szt) -185
10. Kosze na odpady (2 szt) - 3350

B. Koszt przygotowania terenu - 30000
1. Demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej
2. Zdjęcie i spryzmowanie warstwicy
3. Wywóz starej i przywóz nowej ziemi
4. Przygotowanie terenu pod nasadzenia
5. Demontaż istniejących elementów małej architektury
6. Przygotowanie terenu pod nową nawierzchnię
7. Wycinka istniejących krzewów
8. Wywóz i utylizacja

C. Koszt projektu - 5200
1. Projekt budowlano-wykonawczy - 2450
2. Kosztorys - 1250
3. Nadzory - 1500
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
185 255,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacunkowy koszt eksploatacji (miesięcznie/rocznie w cenach brutto):
Praca ogrodnika - 700 / 8400
Energia - 400 / 4800
Woda - 400 / 4800
Bieżące remonty - 400 / 4800
Uzupełnienie nasadzeń - 100 / 1200
Suma roczna - 24000
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
24 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Komentarz został usunięty przez autora

    Mieszkaniec5013  15.06.2016 01:29
  • Też trzymam kciuki, żeby się udało. Aż dziw bierze, że samo miasto się za to nie weźmie, tylko trzeba wnioskować o takie rzeczy przez budżet partycypacyjny.
    Mieszkaniec8112  03.07.2016 19:11
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany