Rewitalizacja szpalerów drzew zachodniej strony al. Raszyńskiej

2035
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ochota
Stara Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
176 229 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, powiększanie mis, obsadzanie ich zielenią niską, zadarniającą - okrywową i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, a także uzupełnienie szpalerów o nowe drzewa. Posadzenie krzewów zamiast chodnika odbędzie się kosztem likwidacji części miejsc parkingowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Stara Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Raszyńska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
strona zachodnia, odcinek od nr 16 do Dalekiej i od Filtrowej do Wawelskiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, powiększanie mis, obsadzanie ich zielenią niską, zadarniającą - okrywową i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, a także uzupełnienie szpalerów o nowe drzewa. Posadzenie krzewów zamiast chodnika odbędzie się kosztem likwidacji części miejsc parkingowych.
Opis projektu
Modyfikacja: rezygnacja z układania rur służących do nawadniania i nawożenia starszych drzew ze względu na możliwość uszkodzenia systemu korzeniowego.
Posadzenie 60 mb krzewów w miejscu chodnika od nr 16 do ul. Dalekiej odbędzie się kosztem likwidacji części miejsc parkingowych.
------------------------------------------------------------------------------------
W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.

Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.

Szczegółowe wytyczne w załączniku.
Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).
W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawo zenie.

Przewiduje się następujący zakres:

1. Odcinek: od nr 16 do Dalekiej (na długości zabudowy punktowej):
Zwężenie chodnika i wyznaczenie zieleńca na całej długości odcinka (60 m) - likwidacja miejsc parkingowych, które nie są wykorzystane (dopuszcza się odtworzenie 1-22 miejsc postojowych pomiędzy drzewami), rewitalizacja 2 drzew dużych i dosadzenie 4 nowych - równomiernie jako szpaler

2. Odcinek Filtrowa - Rapackiego: 3 duże, 3 małe, 1 nowe (przy skrzyżowaniu z Rapackiego, utworzenie zieleńca na całej długości wysłupkowania).
3. Odcinek Rapackiego - Zapolskiej: 3 duże, 5 małych.
4. Odcinek Zapolskiej - Wawelska: 1 duże, 5 małych.

Dla odcinków 2-4: Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. jeśli będzie decyzja o organizacji parkowania jako skośnego (czyli tak jak faktycznie obecnie występuje wbrew oznakowaniu) to kształt mis powinien być skośny.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie na odcinku Niemcewicza - Tarczyńska są 3 drzewa. Tymczasem na aktualnym podkładzie geodezyjnym widnieje 6 drzew i dodatkowo 10 pustych mis po drzewach, które tam były wcześniej. To pokazuje jaka jest żywotność drzew w Warszawie.

Projekt ma na celu odtworzenie szpaleru na odcinku od nr16 do ul. Dalekiej i rewitalizację drzew istniejących. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych, bo władze miasta nie przeznaczają odpowiednich środków na zieleń.

Dla odcinka od ul. Tarczyńskiej do nr16 możliwe jest odtworzenie szpaleru w przyszłości, wymaga to przełożenia wodociągu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Po uzgodnieniu z autorem zmieniono liczbę nowych nasadzeń drzew na 4 szt.
Po weryfikacji projektu jego koszt kształtuje się następująco:
Projekt budowlano-wykonawczy – 7 000 zł
Projekt organizacji ruchu – 20 000 zł
Rozbrukowanie nawierzchni wokół drzewa ok. 20 m2 – 26 szt. – 1 560 zł
Wymiana podłoża w misie - wybranie ziemi w strefie korzeniowej drzew przy pomocy sprężonego powietrza – 22 szt. – 88 000 zł
Ułożenie nawierzchni na podbudowie z gleby strukturalnej wokół 1 drzewa – 26 szt. – 28 600 zł
Słupki ze strzałką - oznakowanie projektu – 4 szt. – 3000 zł
Posadzenie 1 szt drzewa z wymianą ziemi na głębokość 80 cm – 4 szt. – 4200 zł
3-letnia pielęgnacja za 1 szt. – 4 szt. – 800 zł
Posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 60 mb – 22 200 zł
3-letnia pielęgnacja krzewów - 60 mb – 928,8 zł
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 176 288,80 zł
------------------------------------------------------------------------
Rewitalizacja dużych drzew: 5 500 zł x 9 szt. = 49 500 zł
Rewitalizacja młodych drzew: 3 500 zł x 13 szt. = 45 500 zł
Przełożenie nawierzchni chodników: 30 zł/m2 x 650m2 = 19 500 zł
Razem: 142 000 zł

Uwagi:
1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału.
2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis.
3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
176 229,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Modyfikacja uzgodniona z autorem:
Koszt utrzymania w kolejnych latach:
2018 – 577 zł; 2019 – 577 zł; 2020 – 577 zł
----------------------------------------------------------------
Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 27 drzew wyposażonych w rury = 2150 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 731,00 zł

Modyfikacje

13.03.2016 20:23
Autor projektu
19.04.2016 14:44
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
19.04.2016 14:47
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
19.04.2016 14:49
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
19.04.2016 14:50
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
19.04.2016 14:52
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
19.04.2016 14:53
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
10.06.2016 13:44
Koordynator w dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Bardzo potrzebny projekt - ta strona Raszyńskiej odstrasza w obecnej formie.
  Mieszkaniec287  16.01.2016 09:35
 • Projekt jak najbardziej potrzebny. Udusimy się bez drzew. Popieram.
  Mieszkaniec1598  17.01.2016 10:07
 • Przy Raszyńskiej każde drzewo jest na wagę złota. Zastanawiam się tylko, czy projekt uwzględnia planowane zmiany związane z ograniczeniem ruchu na Raszyńskiej do dwóch pasów i parkowania na "uwolnionym pasie" a przeniesieniu ścieżki rowerowej na chodnik?
  Mieszkaniec2787  12.02.2016 16:14
  • Są plany zajęcia pasa jezdni na parking? Czyli autobusy i karetki (kilkaset metrów dalej jest duży szpital) mają nadal tkwić wśród samochodów? To szaleństwo.
   Mieszkaniec2473  13.02.2016 21:45
  • Likwidacja trzeciego pasa nie będzie miała istotnego wpływu na płynność ruchu na Raszyńskiej. Trzy pasy ruchu są tylko na odcinku od Filtrowej do Pomnika Lotnika. Na odcinku od Pl. Zawiszy i do Filtrowej oraz drugim kierunku (a więc na Krzyckiego) są dwa pasy ruchu. Poza tym prawy pas jest raczej rzadko używany. Może to i lepiej, bo pędzące samochody tuż przy chodniku mnie przerażają. Jakoś też nie przypominam sobie karetek na sygnale tkwiących w korku i przeciskających się między samochodami. Z tego co wiem, ZDM bardzo poważnie rozważa likwidację prawego pasa, głównie ze względu na konieczność poszerzenia istniejących (zresztą Raszyńska i Krzyckiego na całej długości nie spełniają norm dla dróg GP). Ja bym pewnie wolała, aby wiązało się to z wyłączeniem Raszyńskiej z tzw. obwodnicy śródmiejskiej, bo to pozwoli w końcu ograniczyć ruch tranzytowy.
   Co stanie się z uwolnioną przestrzenią, tego nie wiem, ale wiem, że był wstępnie dyskutowany z ZDM projekt wyznaczenia tej przestrzeni na miejsca parkingowe. Zresztą, w zeszłym roku wygrał projekt ścieżki rowerowej na Raszyńskiej i do ustalenia pozostaje, czy rowery będą na ulicy a samochody na chodniku, czy raczej rowery na chodnik, a parkujące samochody na ulicę. Przy tej drugiej opcji można by znacznie poszerzyć misy pod drzewami lub rozważyć dodatkowe nasadzenia np. krzewami. Osobiście wolałabym jechać z dziećmi rowerem po chodniku, odgrodzona samochodami i zielenią od pędzących „50km/h” samochodów. Bo znak ograniczenia prędkości kierowcy traktują tu jako dekorację uliczną.
   A wracając do meritum, popieram z całego serca projekt dotyczący każdego nowego drzewa i krzewu w tej okolicy. Chciałabym tylko mieć pewność, że Autor projektu uwzględnił w nim inne planowane w tym miejscu zmiany (m.in. wdrażany projekt ścieżki rowerowej, który wygrał w zeszłym roku, przejście dla pieszych na wysokości Dantyszka). Żeby potem ten projekt nie został odrzucony, bo koliduje z wcześniej przyjętymi planami dla tego obszaru. Myślę też, że dobrze byłoby, aby zdjęcia dołączone do projektu były zdjęciami poglądowymi dla Raszyńskiej.
   Mieszkaniec2787  15.02.2016 23:41
 • Nareszcie projekt uwzględniający potrzeby drzew, by mogły żyć, popieram.
  Mieszkaniec2473  13.02.2016 21:40
 • Wspaniały projekt - nie zauważyłam tylko informacji jakie drzewa byłyby posadzone?
  Mieszkaniec2986  24.02.2016 00:59
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany