Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski

2123
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Żoliborz
Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
18 125 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • inna
  • turystyka
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 149 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Kompleksowy projekt utworzenia stałych punktów kontrolnych i tras na orientację (Zielony Punkt Kontrolny), jako produkt sportowy, edukacyjny i turystyczny. Projekt składający się z trzech głównych części: stałych punktów kontrolnych w terenach zielonych i zurbanizowanych, map drukowanych w formie folderów oraz portalu GIS o projekcie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.01.2018 15:21
W ramach projektu powstały 3 trasy do biegu na orientację na terenie Marymontu - Potoku i Żoliborza Dziennikarskiego wraz z wykonaniem dwóch specjalistycznych map, montażem 20 punktów kontrolnych w formie drewnianych słupków z kodem numerycznym punktu, perforatorem do potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym. 18 października 2017 r. odbył się w Parku Kaskada festyn rekreacyjny promujący oficjalne otwarcie trasy.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Kaskada, Osiedle Potok, Żoliborz Dziennikarski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park Kaskada, Żoliborz Urzędniczy i Dziennikarski, Osiedle Potok.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kompleksowy projekt utworzenia stałych punktów kontrolnych i tras na orientację (Zielony Punkt Kontrolny), jako produkt sportowy, edukacyjny i turystyczny. Projekt składający się z trzech głównych części: stałych punktów kontrolnych w terenach zielonych i zurbanizowanych, map drukowanych w formie folderów oraz portalu GIS o projekcie.
Opis projektu
Kompleksowy projekt stałych tras i punktów kontrolnych jest autorską koncepcją sekcji biegu na orientację KS Spójnia Warszawa, oparty na doświadczeniach państw skandynawskich. Projekt ma za zadanie zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców jedną z bardziej użytecznych społecznie dyscyplin sportu jaką jest bieg na orientację. Ponadto ma służyć jako forma aktywnego wypoczynku, urozmaicenie rodzinnych spacerów czy w końcu element edukacyjny i poznawczy dzielnicy. Projekt zostanie podzielony na 3 główne elementy: 1. stałe punkty kontrolne w formie drewnianych słupków zgodnych z ogólnopolską koncepcją Zielony Punkt Kontrolny (10x10x90cm) na terenach zielonych; 2. stałe punkty kontrolne w formie małych tabliczek (10x10cm) lub zdjęć na terenach zabudowanych; 3. portal informacyjny z zastosowaniem technologii GIS, dostępny ze strony internetowej Dzielnicy. Punkty zostaną umieszczone w charakterystycznych elementach parku, architektury czy miejscach ważnych historycznie i edukacyjnie. Użytkownicy projektu będą poruszać się po przygotowanych trasach, pomiędzy punktami, korzystając ze specjalistycznych map do biegu na orientację, przygotowanych dla projektu według standardów Międzynarodowej Federacji Orientacji Sportowej. Szczegółowy i rozszerzony opis projektu dostępny w załączniku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Takie dyscypliny jak BnO, pływanie czy gimnastyka reprezentują najbardziej uniwersalne cechy dla rozwoju młodego człowieka. Najbardziej wpływają na prawidłowy rozwój ruchowy, koordynację ruchową i rozwój umysłowy. Niezaprzeczalne walory, które posiada BnO to miedzy innymi: nauka postrzegania przestrzennego, nauka posługiwania się mapą (każdą mapą, rozpoznawanie symboli, umiejętność odczytywania mapy), umiejętność nawigacji i odnajdywania się w nowym terenie. W dobie wszechogarniającej technologii, która zaczyna zastępować logiczne myślenie, ważne jest poruszenie młodego człowieka. Rozwój gadżetów, oprogramowania jest ważny i potrzebny, ale przez to stajemy się uzależnieni i zależni od technologii.
Zaczyna nam brakować podstawowych umiejętności, podstawowych instynktów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
MAPY: 2 map x 2000zł = 4 000zł
PUNKTY KONTROLNE: 20 (150zł) punktów w części 'zielonej' i 15 (75zł) punktów w części miejskiej - 3000+1125 = 4 125zł
DRUK i PROMOCJA: druk folderów-map po 1000szt x 1zł., przygotowanie tablic informacyjnych -1 (x1500) dla części zielonej, promocyjne stand-up'y w urzędzie, na poczcie, w szkołach - 4x500zł - 2000+1500+2000 = 5 500zł
PORTAL GIS - 1 500zł
FESTYNY REKREACYJNE - 1x3000 = 3 000zł
Oznakowanie projektu (logo budżetu partycypacyjnego) zamieszczone zostanie na jednej z tabliczek na każdym słupku, na tablicy informacyjnej oraz na portalu i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Szczegóły wraz z wyjaśnieniami w załączniku do projektu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
18 125,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
prowadzenie portalu na zewnętrznym serwerze - 500 zł
dodruk map i wymiana słupków - 1500 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Modyfikacje

13.04.2016 09:54
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany