Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla

2215
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Sawa
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
143 025 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 845 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
18.06.2021 12:43

W ramach projektu wykonano wymianę gruntu przy drzewach, zastosowano systemy napowietrzające, a także powiększono misy drzew. ZTP w ramach własnego budżetu dokonało wymiany wszystkich drzew na ulicy. Pojemniki z roślinami okrywowymi zostały zabezpieczone do wiosny a nasadzenia roślin okrywowych zostaną wykonane po stwierdzeniu żywotności nowo posadzonych drzew.

Trwa dalsza realizacja projektu w zakresie ZZW. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

Został wykonany projekt czasowej, stałej organizacji ruchu oraz projekt budowlany.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych / Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Sawa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Smulikowskiego (ZTP), ul. Dobra (ZOM), ul. Tamka (ZOM) w Warszawie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew przy ul. Smulikowskiego,
ul. Dobrej, ul. Tamka w Warszawie.
Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu. W ramach modernizacji mis zostanie wymieniona ziemia na podłoże strukturalne. Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno – wodnych
w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju korzeni drzew. Ponadto tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp powietrza.
W przypadku mis, które nie wymagają modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. substrat.
W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi, w przypadku mis o większej powierzchni uzupełnione zostaną nasadzenia krzewów i pnączy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic oraz placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności. Drzewa w mieście oczyszczają powietrze, dają schronienie przed upałem. Duże drzewa są ozdobą miasta i wykazują ogromne walory estetyczne.
Drzewa w mieście mają trudne warunki do wzrostu i rozwoju – często rosną w niewielkich misach, które niszczone są przez parkujące samochody, zimą narażone są na zasolenie a latem na niedobór wody.
Projekt ten ma na celu poprawę warunków bytowych drzew, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, poprzez wymianę ziemi, podlewanie, nawożenie, mulczowanie przekompostowaną korą z roślin iglastych, która pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz montaż metalowych wygrodzeń poprawią estetykę na omawianym terenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Tereny ZOM (ul. Dobra i ul. Tamka):
- projekt budowlano – wykonawczy: 4 000,00zł brutto;
- zdjęcie nawierzchni wokół 11 drzew (ok. 20m2): 660,00zł brutto;
- wymiana podłoża w 11 misach: 44 000,00zł brutto;
- ułożenie nawierzchni na podbudowie z gleby strukturalnej wokół drzew: 12 100,00zł brutto;
- oznakowanie projektu (3 szt.): 2 250,00zł brutto;
- wygrodzenia: 8 000,00zł brutto;
- nasadzenia krzewów: 13 180,00zł brutto;
Tereny ZTP (ul. Smulikowskiego):
• Modernizacja mis drzew:
- powiększenie mis (rozebranie i ułożenie kostki, obrzeża, itp.): 3 200,00 zł brutto (400,00zł x 8);
- podłoże strukturalne: 16 000,00 zł brutto (4m3 x 500,00zł x 8);
- system napowietrzająco – nawadniający: 1 200,00zł brutto (100,00zł x 12);
- materiał roślinny wraz z posadzeniem: 2 000,00zł brutto (5szt./misę x 50,00zł x 8);
- mulczowanie mis drzew: 600,00zł brutto (5m2 x 15,00zł x 8);
- metalowe wygrodzenie mis drzew: 14 400,00zł brutto (9mb x 200,00zł x 8);
- podlewanie mis drzew w sezonie wegetacyjnym: 1 040,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 8);
- pielenie: 960,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x8);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 480,00zł brutto (16szt. x 30,00zł);
• Renowacja mis o pow. 25m2:
- wymiana ziemi na urodzajną (w tym koszt robocizny, wywozu ziemi, zakup podłoża, transportu): 4 900, 00 zł brutto (7m3x700,00zł);
- uzupełnienie nasadzeń (materiał roślinny wraz z posadzeniem): 3 750,00zł brutto (75 szt. x 50,00zł);
- mulczowanie mis : 375,00zł brutto (25m2 x 15,00zł);
- metalowe wygrodzenie mis: 9 000,00zł brutto ( 45mb x 200,00zł);
- podlewanie mis w sezonie wegetacyjnym: 390,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 3);
- pielenie: 360,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x 3);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 180,00zł brutto (6szt. x 30,00zł);
Całkowity koszt projektu: 143 025,00 zł brutto, w tym 84 190,00 zł brutto ZOM, 58 835,00zł brutto (ZTP).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
143 025,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Tereny ZTP:
- podlewanie w sezonie wegetacyjnym: 1 560,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 12mis)
- mulczowanie mis drzew: 900,00zł brutto (75,00zł x 12szt. mis);
- pielenie: 1 440,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x12misy),
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 4 680,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń);
Tereny ZOM:
- koszt trzyletniej pielęgnacji nasadzeń krzewów na terenie ZOM: 1 548,00 zł brutto – koszt rocznej pielęgnacji nasadzeń krzewów na terenie ZOM: 516 zł. brutto (1 548,00/ 3).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 096,00zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
9 096,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

12.05.2016 13:55
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
27.05.2016 14:45
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
31.05.2016 13:27
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany