Rewitalizacja zieleni w pasie drogowym ul. Wileńskiej

2312
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Północ
Nowa Praga z Pelcowizną
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
244 185 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Nowa Praga z Pelcowizną
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Wieńska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ze względu na planowane inwestycji w rejonie projekt ograniczono do ulicy Wileńskiej z wyłączeniem odcinka wzdłuż peronów przystankowych (obie strony ul. Wileńskiej od ul. Targowej).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.
Opis projektu
W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.

Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.

Szczegółowe wytyczne w załączniku.
Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).
W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawożenie.

Przewiduje się następujący zakres:
Rewitalizacja 27 drzew dużych, 18 młodych, 2 nowe + zieleńce.

Wszystkie misy i tworzone zieleńce zostaną uzupełnione humusu oraz zasadzone zielenią zadarniającą (okrywową, o ile korzenie nie są zbyt płytko żeby wykonać nasadzenia) i ogrodzone wygrodzeniami ZOM.

Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Kształt mis należy dostosować do parkowania (np. skośne, równoległe).
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicach i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakres zmian ustalony z autorem:
Projekt po zmianach zakłada posadzenie 20 sztuk drzew, wymianę podłoża przy 28 drzewach istniejących, rekultywację istniejących zieleńców wraz z obsadzeniem ich krzewami w ilości 5 sztuk/ m2. Dodatkowo zaplanowano obsadzenie mis wokół nowo posadzonych drzew krzewami. Powierzchnie obsadzone zostaną wygrodzone siatką zabezpieczającą
Łączny koszt po zmianach wynosi: 244 185 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
244 185,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 560,40 zł

Modyfikacje

28.04.2016 12:19
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta
12.06.2016 22:16
Koordynator w dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany