Alternatywnie aktywnie

2431
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Stara Miłosna
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
81 280 zł
Kategoria
  • edukacja
  • inna
  • profilaktyka
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt ALTERNATYWNIE AKTYWNIE obejmuje działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do młodzieży z klas gimnazjum oraz ich rodziców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Stara Miłosna
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Warszawa-Wesoła
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Placówki szkolne

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ALTERNATYWNIE AKTYWNIE obejmuje działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do młodzieży z klas gimnazjum oraz ich rodziców.
Opis projektu
Cele programu zostały sformułowane w oparciu o diagnozę sytuacji związanej z ryzykownymi zachowaniami dzieci
i młodzieży w związku z nadmiernym korzystaniem w komputera na podstawie ostatnich raportów z badań oraz obserwacji własnych realizatorów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą a także z doświadczeń w realizacji analogicznego programu dla uczniów 1 klas szkół średnich. Program profilaktyczny powstał w oparciu o aktualną wiedzę na temat sprawdzonych metod i strategii działań profilaktycznych. Główny cel programu będzie realizowany poprzez wykorzystywanie zróżnicowanych strategii takich jak rozpowszechnianie wśród młodzieży rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z komputera i multimediów, kształtowanie umiejętności życiowych poprzez uczenie nawiązywania relacji z innymi, rozwiązywania problemów, określania celów, asertywności, komunikacji, budowania pozytywnego obrazu siebie. Strategią uzupełniającą i wspierającą realizowanie działania będzie strategia alternatyw, która polega na zaangażowaniu młodzieży w atrakcyjne, bezpieczne aktywności dotyczące spędzania czasu wolnego oraz rozwijania pasji i zainteresowań takich jak tworzenie muzyki czy aerografia, które są jednocześnie bliskie systemowi wartości młodych ludzi. Ponadto dla młodzieży drama jest atrakcyjna przez jej podstawowe założenia: wchodzenie w doświadczenie sytuacji fikcyjnej, bycie w roli – stawanie się tym, kim chce się być. Obecnie młodzież funkcjonuje tworząc swoje wyimaginowane postaci w świecie wirtualnym. Łącząc te dwa fakty z jednej strony wychodzi się im na przeciw gdyż mogą stać kimś innym, a z drugiej prowokuje się że tworzą swój świat na planie fizycznym kontaktując się z innymi ludźmi i z nimi współpracując, co w konsekwencji pozwala odłączyć się od Sieci wirtualnej i pokazać, że tak samo można budować siebie i relacje z innymi w świecie fizycznym. Drama stosowana wpisuje się w nurt profilaktyki ukierunkowanej na rozwijanie mocnych stron i zasobów dzięki czemu młody człowiek jest bardziej odporny na czynniki ryzyka.

Uzasadnienie realizacji projektu
Program został sformułowane w oparciu o diagnozę sytuacji związanej z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży w związku z nadmiernym korzystaniem w komputera na podstawie obserwacji własnych realizatorów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie całej Polski. Dane pochodzące z Raportu „Młodzież 2013” oraz z raportu badań Ewy Krzyżak Szymańskiej Pokolenie (szczegółowy opis w załączniku)

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

1)
• Rekrutacja - 700 zł
Przygotowanie materiałow szkoleniowych - 2 000 zł
Realizacja zajęć profilaktycznych – 24 000 zł
• Realizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców – 4.000 zł
• Realizacja warsztatów muzycznych – 34.800 zł
• Realizacja warsztatów teatralnych - 5.760 zł
• Realizacja warsztatów aerograficznych – 2.500 zł
2) Ewaluacja – 3 000 zł
3) Wynajem sal – 2.920 zł
4) Promocja i reklama – 1 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
81 280,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

18.03.2016 12:07
Koordynator w dzielnicy Wesoła
18.03.2016 12:09
Koordynator w dzielnicy Wesoła
18.03.2016 12:11
Koordynator w dzielnicy Wesoła
13.05.2016 10:02
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
13.06.2016 10:59
Koordynator w dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany