Po pierwsze JA! Po drugie My! Po trzecie RAZEM!

2432
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
39 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • profilaktyka
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem jest rozpowszechnianie wśród młodzieży rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z grami hazardowymi, nadmiernym korzystaniem z komputera i multimediów lub nałogowym robieniem zakupów oraz kształtowanie umiejętności życiowych poprzez uczenie nawiązywania relacji z innymi, rozwiązywania problemów, określania celów, asertywności, komunikacji, budowania pozytywnego obrazu siebie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Warszawa-Wesoła
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Placówki szkolne

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem jest rozpowszechnianie wśród młodzieży rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z grami hazardowymi, nadmiernym korzystaniem z komputera i multimediów lub nałogowym robieniem zakupów oraz kształtowanie umiejętności życiowych poprzez uczenie nawiązywania relacji z innymi, rozwiązywania problemów, określania celów, asertywności, komunikacji, budowania pozytywnego obrazu siebie.
Opis projektu
Przygotowanie programu zajęć profilaktycznych i opracowanie strategii ich wdrażania - wykwalifikowani specjaliści stworzą szczegółowy program 6h dydaktycznych zajęć warsztatowych, strategię pracy z pedagogiem w celu ustalenia planu zajęć alternatywnych w szkole (2 h) oraz strategię tworzenia programu profilaktycznego z odbiorcami zadania (2h)
Przygotowanie materiałów dydaktycznych – wykwalifikowani specjaliści stworzą materiały dydaktyczne dla wszystkich uczestników projektu, zgodne tematycznie z programem szkolenia. Materiały będą tak przygotowane, aby umożliwiły odbiorcom utrwalanie wiedzy oraz poprzez specjalnie do tego przygotowane ćwiczenia do samodzielnego wykonania – umożliwiły rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
Konsultacje merytoryczne – konsultacje ze specjalistami posłużą takiemu opracowaniu program oraz materiałów, które w sposób najbardziej optymalny przyczynią się do zrealizowania celów i założeń projektu.
Superwizje – 3 sesje superwizyjne realizatorów zadania w celu omówienia swojej pracy oraz trudności z nią związanych.
Realizacja zajęć profilaktycznych– wykwalifikowani specjaliści, przeprowadzą zajęcia dla ok. 230 uczniów (10 klas). Celem zajęć będzie zwiększenia poziomu wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz umiejętności psychospołecznych zabezpieczających przed popadaniem w uzależnienia. Realizatorzy zadania odbędą spotkanie z pedagogiem w każdej szkole spotkanie w celu ustalenia planu zajęć alternatywnych w szkole. (Zakres merytoryczny poszczególnych zajęć w załączniku)
Uzasadnienie realizacji projektu
Młodzież gimnazjalna znajduje się w szczególnym okresie swojego życia, w którym proces dojrzewanie czyni ją w sposób szczególny narażoną na uzależnienia behawioralne. Szkoła jest natomiast miejscem, w którym dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu. To jedną z instytucji, której istotnym zadaniem jest kształtowania postaw i rozwijanie umiejętności sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. W sposób naturalny sprzyja zatem realizowaniu projektów edukacyjnych i profilaktycznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

1)
• Przygotowanie programu szkoleń – 1 000 zł
• Rekrutacja - 700 zł
• Trenerzy – 32 000 zł
Superwizja - 1 500 zł
Ewaluacja - 1500 zł
Opracoawnie raportu z realizacji projektu - 1 000 zł
2) Koszty materiałów – 1.400 zł
Koszty promocji - 800 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

18.03.2016 12:53
Koordynator w dzielnicy Wesoła
18.03.2016 12:54
Koordynator w dzielnicy Wesoła
13.05.2016 09:24
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany