Studio aktywności sąsiedzkiej

2447
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Piotr Cieszkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
446 952 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • inna
  • kultura
  • kultura, edu.
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Miejsce kulturalno-społeczne, mające na celu integrację i organizację zajęć dla 3 pokoleń wiekowych (dzieci, dorośli, seniorzy) z naciskiem na uwzględnienie zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną umiarkowanie i sensoryczną.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Konieczność wynajmu lokalu, o powierzchni od 100 do 140 m2 zlokalizowanego na terenie Nowodworów i Tarchomina.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Miejsce kulturalno-społeczne, mające na celu integrację i organizację zajęć dla 3 pokoleń wiekowych (dzieci, dorośli, seniorzy) z naciskiem na uwzględnienie zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną umiarkowanie i sensoryczną.
Opis projektu
Przykładowe formy wydarzeń:

W skład zajęć dla dorosłych wchodziłyby następujące:
-warsztaty decoupage,
-warsztaty wizażu.
-metamorfozy stylistyczne,
-wymienianki książkowe oraz Klub Wolnej Książki
-wymnienianki garderoby w ramach Klubu Modnego Sąsiada
-porady: Psychologiczne, Pedagogiczne, Prawne

W skład zajęć dla dzieci wchodziłyby następujące:
-warsztaty plastyczne,
-rękodzieła, origami,
-kiermasze przedświąteczne (dekoracje na stół, okna itp.)
-nauka gry w szachy,
-nauka gry na instrumentach muzycznych,
-klub modelarski,

W skład zajęć dla seniorów wchodziłyby następujące:
-warsztaty taneczne (potańcówki cykliczne),
-"drugie życie ciucha" - czyli jak uczyć ubrania,
-spotkania ze specjalistami (konsultacje z lekarzem i psychologiem)

W skład zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami wchodziłyby następujące:
-zajęcia integracyjne: integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w oparciu o TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia małej integracji sensorycznej (SI),
-gry i zabawy dla dzieci w ramach "Wolne dziecko od Internetu"
-opieka wolontariatu oraz stażu studentów kierunków społecznych podczas prowadzenia zajęć dla dzieci,

Klub Singla:
-warsztaty gotowania - Podróże Kulinarne Sąsiadów,
-warsztaty wzmacniania samooceny i samodoskonalenia,
-Klub Samotnego Rodzica,
-Grupy Wsparcia:
-samotni rodzice,
-rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,

Klub Podróżnika:
-wymiana informacji o miejscach wartych zwiedzania,

Klub Dla Rodzin:
-dla wszystkich członków rodzin z założeniem pomocy wykluczonym społecznie (samotnym, niepełnosprawnym, starszym),
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w tym społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to projekt mający cel w budowaniu więzi i integracji sąsiedzkiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych
1. Roczny wynajem lokalu:: 90000 zł (12 mcy x 7500 zł)
2. Koszty eksploatacyjne: 24000 zł (12 mcy x 2000 zł)
3. Dwa etaty koordynatorskie ze składkami opłacanymi przez pracodawcę: Brutto 7 000 zł, Koszt całościowy wynagrodzenia 8 368,50 zł brutto - rocznie brutto za 2 etaty: 84 000 zł. Koszt całościowy 100 422 zł
4. Dwa etaty pracownicze ze składkami opłacanymi przez pracodawcę: Brutto 5 000 zł, Koszt całościowy wynagrodzenia 5 977,50 zł brutto - rocznie brutto za 2 etaty: 60 000 zł. Koszt całościowy 71 730 zł brutto.
5. Wyposażenie, przystosowanie lokalu do prowadzenia działań 80000 zł
6. Dodatkowe koszty wynikające z działalności Studia Aktywności Sąsiedzkiej, czyli koszty programu placówki, materiały do prowadzenia placówki (materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne w tym przedmioty/narzędzia do wykonywania różnych prac społecznych): 60000 tys (5000 zł x 12 mcy).
7. Koszt ubezpieczenia mienia, lokalu i działalności Studia Aktywności Sąsiedzkie: 4000 zł
8. Zatrudnienie osoby do sprzątania – 1400 zł brutto. Koszt roczny 16 800 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
446 952,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty związane z utrzymaniem, wynajem lokalu oraz z zapewnieniem czterech etatów.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
278 422,00 zł

Modyfikacje

21.01.2016 16:12
Koordynator w dzielnicy Białołęka
26.01.2016 15:39
Koordynator w dzielnicy Białołęka
21.04.2016 19:00
Białołęcki Ośrodek Kultury

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Czy jest już wybrany lokal? Tak sobie myślę, że ciężko będzie znaleźć odpowiednie miejsce, tak, żeby sąsiadom pasowało, żeby było dostępne dla niepełnosprawnych i żeby spełniało założenia projektu. Inicjatywa fajna.
    Mieszkaniec2249  07.03.2016 21:06
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany