Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie

2512
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk, Lewandów Annopol, Żerań
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
64 367 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 574 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Utworzenie mini ogrodu sensorycznego na terenie szkoły w celu organizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. Jednocześnie ogród będzie służył społeczności lokalnej jako miejsce wypoczynku i integracji.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
20.11.2017 15:42
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk, Lewandów Annopol, Żerań
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Głębocka 66
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie mini ogrodu sensorycznego na terenie szkoły w celu organizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. Jednocześnie ogród będzie służył społeczności lokalnej jako miejsce wypoczynku i integracji.
Opis projektu
Założenie ogrodu sensoryczno-botanicznego na terenie szkoły podstawowej pozwala na upowszechnienie zasad nowoczesnej edukacji, która zakłada nie tylko przyswajanie treści edukacyjnych, wychowawczych oraz kształtowanie umiejętności u dzieci, ale daje możliwość coraz większej grupie dzieci z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwijać się w grupie rówieśników bez ograniczeń wynikających z dysfunkcji. Ważnym aspektem jest lokalizacja szkoły w sąsiedztwie dużych osiedli zamieszkałych głównie przez rodziny z małymi dziećmi, dla których powstanie przedsięwzięcia daje możliwość niwelowania dysfunkcji w warunkach rodzinnego spędzania wolnego czasu. Należy zwrócić uwagę, że ma to także ogromne znaczenie dla szkoły liczącej ponad 1300 uczniów, ponieważ realizacja projektu umożliwi obserwacje przyrodnicze, lekcje terenowe, prowadzenie zajęć artystycznych i terapeutycznych. Ogród stanowiłby znakomite uzupełnienie zajęć dla dzieci nadpobudliwych, dla których pobyt w miejscu obfitujących w różnorodne doznania zmysłowe stanowi dodatkową terapię. Emitowane przez roślinność bodźce stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego. Ogród zostanie podzielony na zakątki, służące innemu doświadczaniu i pobudzaniu innych zmysłów. Dobór gatunkowy roślin zostanie tak skonstruowany, aby oddziaływać nie tylko zmysłowo, ale również edukacyjnie. Zastosowane będą rośliny różnokolorowe, o różnorakiej fakturze liści oraz rozmaite zapachowo. Wykorzystane zostaną także gatunki użytkowe np. zioła, warzywa lub krzewy owocowe pomocne w nauce i bezpośrednim doświadczaniu świata przyrody.
Planowane jest powstanie: ogrodu kolorów, ogrodu zapachowo-dotykowego, ogrodu górskiego oraz użytkowego. Mają one za zadanie zapobiegać występowaniu i pogłębianiu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka, pomóc mu w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami oraz wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji. Planowane przedsięwzięcie to pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii oraz systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem utworzenia ogrodu sensoryczno-botanicznego jest stworzenie na terenie szkoły obszarów zielonych, przyjaznych, wielofunkcyjnych miejsc przeznaczonych do terapii, edukacji, rekreacji, wypoczynku. Będzie stanowić praktyczną pomoc dydaktyczną w postaci ogrodowej pracowni przyrodniczej, w której zajęcia edukacyjne będą mogli odbywać uczniowie białołęckich szkół podstawowych i przedszkoli. Realizacja projektu pozwoli niwelować dysfunkcje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizowanie zajęć ze specjalistami szkolnymi, wspomagać rodziców umożliwiając im spędzanie wolnego czasu z dziećmi na terenie o charakterze terapeutycznym. Organizacja przedsięwzięcia pozwala kształtować proekologiczne postawy, zapewni rozwój zajęć pozalekcyjnych o charakterze podstawowej edukacji architektonicznej i krajobrazowej, pozwoli na naukę projektowania przestrzeni. Umożliwi integrację środowiska lokalnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt ogrodu 3000 zł
Wykonanie:
-zakup roślin - 20 000 zł
-przygotowanie terenu (wymiana ziemi, nawożenie, utwardzenie ścieżek, założenie nawodnienia) - 20000 zł
-mała architektura ogrodu - 11000 zł
-fontanna - Feng Shui z onyksu - 10000 zł
-koszt oznakowania projektu logiem budżetu partycypacyjnego (tabliczki) - 367 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 367,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
woda, prąd, wymiana roślin i ich pielęgnacja, konieczne naprawy
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
15 000,00 zł

Modyfikacje

21.04.2016 09:58
Wydział Oświaty i Wychowania_Bia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany