WIEDZA to BEZPIECZEŃSTWO, czyli co robić w razie wypadku ipożaru - szkolenia dla dzieci i rodziców

2520
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
43 660 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Bezpieczeństwo to priorytet w naszym życiu codziennym. Projekt ten to organizacja spotkań i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i dla dorosłych mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia.
Zajęcia mają być realizowane przez ekspertów: ratowników medycznych i strażaków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 154 im. P.E. Strzeleckiego z Oddziałami Integracyjnymi ul. Polanki 63/65; Szkoła Podstawowa nr 118 ul. Leszczynowa 5; Szkoła Podstawowa nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Strumykowa 21a;
Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11; Przedszkole nr 64 Przyjaciół Kubusia Puchatka ul. Porajów 3, Przedszkole nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi Feliksa ul. Pancera 3; Przedszkole nr 76 m. Warsa i Sawy ul. Odkryta 18; Przedszkole nr 226 Oddziałami Integracyjnymi Małego Europejczyka ul. Strumykowa 17
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bezpieczeństwo to priorytet w naszym życiu codziennym. Projekt ten to organizacja spotkań i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i dla dorosłych mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia.
Zajęcia mają być realizowane przez ekspertów: ratowników medycznych i strażaków.
Opis projektu
Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych - to jedno z głównych zadań szkoły i każdego rodzica. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi. Żyjemy i przebywamy w dużych skupiskach ludności, w których nietrudno o sytuacje zagrażające życiu i/lub o pożary. Dobrze byłoby, gdyby nasze dzieci oraz my dorośli znali podstawy udzielania pierwszej pomocy i umieli zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Wiedza to przede wszystkim spokojniejsza reakcja w sytuacji zagrożenia i większe prawdopodobieństwo zaangażowania się w udzielanie pomocy. Temu celowi służy opracowany dwugodzinny cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych skierowany do dzieci i do ich rodziców. Program skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (np. starsze klasy szkoły podstawowej) oraz dla chętnych rodziców dzieci szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci). Szkoleniami chcemy objąć również rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pierwsza godzina to zajęcia teoretyczne. Druga godzina to zajęcia praktyczne m.in. z fantomem. W czasie ćwiczeń dzieci będą podzielone na grupy. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonywania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej oraz innych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szczególny nacisk chcemy położyć na zagrożenia pożarowe, te powstające w sytuacjach domowych, jak i w szkole.
Dla rodziców przewidziane są analogiczne spotkania dostosowane do poziomu odbiorców oraz możliwości i sposobu reakcji.
Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym planujemy specjalne szkolenia uwzgledniające specyfikę zagrożeń życia i zdrowia małych dzieci i ich specyficznych zachowań.
Każdy uczeń po zakończeniu projektu każdy uczestnik szkolenia broszury z telefonami oraz z zasadami bezpieczeństwa, dyplom - certyfikat ukończenia szkolenia i drobny upominek gadget związany z tematem szkolenia.
W pierwszej edycji przewidujemy 4 szkoły podstawowe (po 6 klas) oraz 4 przedszkola publiczne. Grupy będą liczyły max. 25 osób. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch instruktorów.
Powyższe zakres został ujęty w kosztorysie projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy, to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Będzie wiedział jak zachować się w sytuacji wzniecenia lub zauważania pożaru. Uczeń będzie znał numery alarmowe. Projekt to tylko wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, szkolenia te to będzie dobra lekcja teorii i ćwiczenia z pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach, które w przypadku małych dzieci zdarzają się stosunkowo często.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżetowanie projektu oparte jest na organizacji 24 szkoleń dla dzieci (4 szkoły po 6 oddziałów klasowych) oraz 4 spotkaniach dla rodziców w tych szkołach oraz 4 spotkaniach dla rodziców w przedszkolach.

Wynagrodzenie instruktorów 32 spotkania x 2 godziny x 2 instruktorów (ratownik medyczny i strażak) x 100 PLN = 12 800 PLN
Wynagrodzenie koordynatora projektu 32 x 350 PLN = 11 200 PLN
Materiały szkoleniowe (broszura) 800 szt x 5 PLN = 4 000 PLN
Koszt projektu graficznego broszury – 1 000 zł
Koszt materiałów jednorazowego użytku (na jedno szkolenie) 32 spotkania x 30 PLN = 960 PLN
Koszt materiałów jednorazowego użytku (na jednego uczestnika) 800 uczestników x 3 PLN = 2 400 PLN
Koszt dyplomu (certyfikatu) 800 uczestników x 1,5 PLN = 1 200 PLN
Koszt gadgetu (brelok z rękawiczkami i maseczka do sztucznego oddychania) 800 ucz. x 8 PLN = 6 400 PLN

Koszty promocji projektu:
Plakaty i ulotki dystrybuowane będą 3 krotnie w szkołach (18 placówek publicznych po 4 plakaty i 100 ulotek), 3 krotnie przedszkolach (11 placówek publicznych po 4 plakaty i 100 ulotek ), 6 krotnie ośrodkach kultury (3 placówki po 5 plakatów i 100 ulotek ) i 6 krotnie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.
Plakaty 500 szt.
Ulotki 12 000 szt.

Koszty projektu plakatu i ulotki – 1 500 zł
Koszt plakatów – 1 000 zł
Koszt ulotek – 1200 zł

SUMA: 43 660 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
43 660,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

11.03.2016 16:10
Koordynator w dzielnicy Białołęka
22.04.2016 11:08
Wydział Oświaty i Wychowania_Bia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany