Multimedialna biblioteka i czytelnia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

2527
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon A
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • inna
  • integracja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Przebudowa lokalu mieszkalnego stanowiącego integralna część budynku Szkoły podstawowej nr 191 na potrzeby biblioteki i czytelni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon A
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bokserska 30
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokal mieszkalny o pow. 52 m2 zlokalizowany na parterze stanowi integralną część budynku Szkoły Podstawowej nr 191 im. J.I Kraszewskiego, ul. Bokserska 30.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przebudowa lokalu mieszkalnego stanowiącego integralna część budynku Szkoły podstawowej nr 191 na potrzeby biblioteki i czytelni.
Opis projektu
Przebudowa lokalu mieszkalnego o powierzchni 52 m2 zlokalizowanego na parterze wymaga:
- wyburzenia ścian działowych,
- połączenia z korytarzem szkolnym,
- malowania ścian,
- wymiany podłogi,
- zainstalowania stosownego oświetlenia,
- remontu węzła sanitarnego wraz z montażem urządzeń sanitarnych,
- doprowadzenia łącza internetowego.
Odzyskany i zmodernizowany lokal umożliwi utworzenie multimedialnej biblioteki i czytelni na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej. Będzie to miało wpływ na zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, a także aktywne uczestnictwo w kulturze.
Uzasadnienie realizacji projektu
W czerwcu 2014 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z art. 67 ust. 3-6 ustawy szkoła zobowiązana jest organizować zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, których rodzice zgłoszę taką potrzebę. Zwiększająca się liczba oddziałów klasowych w szkole Podstawowej nr 191, jak również planowane przez władze oświatowe powiększenie rejonu szkoły pilnie wymaga przeznaczenia nowych pomieszczeń na cele świetlicowe. Przeniesienie biblioteki z obecnej lokalizacji do zmodernizowanego mieszkania uwolni na ten cel dodatkowo 3 pomieszczenia. Jest to znacząca poprawa warunków dydaktyczno wychowawczych w szkole o stale wzrastającej liczbie uczniów. Nowopowstała biblioteka multimedialna będzie mogła być udostępniana organizacjom pozarządowym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.
Przebudowa lokalu o pow. 52 m2 wymaga:
- projektu budowlano - wykonawczego z nadzorem audytorskim - 50 000,00 zł,
- wykonania robót budowlanych - 230 000,00 zł,
- doposażenia - 20 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Sprzątanie, energia elektryczna, zużycie wody, utrzymanie łącza internetowego, bieżąca konserwacja.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 000,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

29.03.2016 08:38
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany