WIEDZA to BEZPIECZEŃSTWO, czyli co robić w razie wypadku ipożaru - szkolenia dla dzieci i rodziców

2556
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk, Lewandów Annopol, Żerań
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
21 395 zł
Kategoria
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Bezpieczeństwo to priorytet w naszym życiu codziennym. Projekt ten to organizacja spotkań i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i dla dorosłych mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postepowania w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia.
Zajęcia mają być realizowane przez ekspertów: ratowników medycznych i strażaków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk, Lewandów Annopol, Żerań
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły Podstawowe nr 112 (ul Zaułek 34) i nr 356 (u. Głębocka 66) na Zielonej Białołęce
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bezpieczeństwo to priorytet w naszym życiu codziennym. Projekt ten to organizacja spotkań i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i dla dorosłych mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postepowania w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia.
Zajęcia mają być realizowane przez ekspertów: ratowników medycznych i strażaków.

Opis projektu
Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych - to jedno z głównych zadań szkoły i każdego rodzica. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi. Żyjemy i przebywamy w dużych skupiskach ludności, w których nietrudno o sytuację zagrażające życiu i/lub o pożary. Dobrze byłoby, gdyby nasze dzieci oraz my dorośli znali podstawy udzielanie pierwszej pomocy i umieli zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Wiedza to przede wszystkim spokojniejsza reakcja w sytuacji zagrożenia i większe prawdopodobieństwo zaangażowania się w udzielanie pomocy. Temu celowi służy opracowany dwugodzinny cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych skierowany do dzieci i do ich rodziców. Program skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (np. starsze klasy szkoły podstawowej) oraz dla chętnych rodziców dzieci szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci). Szkoleniami chcemy objąć również rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pierwsza godzina to zajęcia teoretyczne. Druga godzina to zajęcia praktyczne m.in. z fantomem. W czasie ćwiczeń dzieci będą podzielone na grupy. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonywania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej oraz innych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szczególny nacisk chcemy położyć na zagrożenia pożarowe, te powstające w sytuacjach domowych, jak i w szkole.
Dla rodziców przewidziane są analogiczne spotkania dostosowane do poziomu odbiorców oraz możliwości i sposobu reakcji.
Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym planujemy specjalne szkolenia uwzględniające specyfikę zagrożeń życia i zdrowia małych dzieci i ich specyficznych zachowań.
Każdy uczeń po zakończeniu projektu każdy uczestnik szkolenia broszury z telefonami oraz z zasadami bezpieczeństwa, dyplom - certyfikat ukończenia szkolenia i drobny upominek gadget związany z tematem szkolenia.
W pierwszej edycji przewidujemy 2 szkoły podstawowe.
Taki koszt działań został ujęty w kosztorysie projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy, to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Będzie wiedział jak zachować się w sytuacji wzniecenia lub zauważania pożaru. Uczeń będzie znał numery alarmowe. Projekt to tylko wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, szkolenia te to będzie dobra lekcja teorii i ćwiczenia z pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach, które w przypadku małych dzieci zdarzają się stosunkowo często.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżetowanie projektu oparte jest na organizacji 12 szkoleń dla dzieci (2 szkoły po 6 oddziałów klasowych) oraz 2 spotkania dla rodziców w tych szkołach.

Wynagrodzenie instruktorów (2 osoby: ratownik medyczny i strażak) 14 szkoleń x 2 godz. x 2 instr. x 100 PLN = 5 600 PLN
Wynagrodzenie koordynatora projektu 14 spotkań x 350 PLN = 4 900 PLN
Materiały szkoleniowe (broszura) 350 szt x 5 zł = 1 750 PLN
Koszt projektu graficznego broszury – 1 000 zł
Koszt materiałów jednorazowego użytku (na jedno szkolenie) 14 spotkań x 30 PLN = 420 PLN
Koszt materiałów jednorazowego użytku (na jednego uczestnika) 350 uczestników x 3 PLN = 1 050 PLN
Koszt dyplomu (certyfikatu) 350 uczestników x 0,5 PLN = 175 PLN
Koszt gadgetu (brelok z rękawiczkami i maseczka do sztucznego oddychania) 350 ucz. x 8 PLN = 2800


Koszty promocji projektu:
Plakaty i ulotki dystrybuowane będą 3 krotnie w szkołach (18 placówek publicznych po 4 plakaty i 100 ulotek), 3 krotnie przedszkolach (11 placówek publicznych po 4 plakaty i 100 ulotek ), 6 krotnie ośrodkach kultury (3 placówki po 5 plakatów i 100 ulotek ) i 6 krotnie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.
Plakaty 500 szt.
Ulotki 12 000 szt.

Koszty projektu plakatu i ulotki – 1 500 zł
Koszt plakatów – 1 000 zł
Koszt ulotek – 1200 zł

SUMA: 21 395 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
21 395,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

11.03.2016 14:10
Koordynator w dzielnicy Białołęka
11.03.2016 14:11
Koordynator w dzielnicy Białołęka
21.04.2016 14:51
Wydział Oświaty i Wychowania_Bia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • czy takie szkolenia nie powinny się odbywać ZA DARMO w szkole w ramach lekcji !!!! WOŚP robi coś takiego za darmo , tracenie kasy znowu, oj nie popisali się radni (bezradni)
    Mieszkaniec3622  30.05.2016 13:35
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany