Bezpieczna rekreacja dla mokotowskich przedszkolaków-odnowa placu zabaw Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10

2585
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon C
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
228 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Plac zabaw w Przedszkolu nr 199 to przestarzałe , nieatrakcyjne sprzęty niespełniąjące standardów bezpieczeństwa oraz mocno ubita ziemia poprzecinana odsłoniętymi korzeniami drzew. Chcemy zamienić to miejsce w zakątek radosnej i bezpiecznej zabawy. Potrzebujemy przede wszystkim zamontowania odpowiedniego podłoża, minimalizującego skutki wypadków. Niezbędny jest też zakup ciekawych zabawek, wspierających rozwój psychofizyczny przedszkolaków.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon C
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bukietowa 10
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Plac zabaw w Przedszkolu nr 199 to przestarzałe , nieatrakcyjne sprzęty niespełniąjące standardów bezpieczeństwa oraz mocno ubita ziemia poprzecinana odsłoniętymi korzeniami drzew. Chcemy zamienić to miejsce w zakątek radosnej i bezpiecznej zabawy. Potrzebujemy przede wszystkim zamontowania odpowiedniego podłoża, minimalizującego skutki wypadków. Niezbędny jest też zakup ciekawych zabawek, wspierających rozwój psychofizyczny przedszkolaków.
Opis projektu
Projekt polega na gruntownej renowacji powierzchni i wymianie urządzeń składających się na plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu nr 199 przy ulicy Bukietowej 10. Wykonany obiekt przeznaczony ma być dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas korzystania z placów zabaw dzieci często doznają kontuzji i rozmaitych urazów. Niekorzystne skutki wypadków mogą być zminimalizowane dzięki wyposażeniu terenu w odpowiedni rodzaj podłoża i sprzęty. Wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniają przede wszystkim właściwa nawierzchnia syntetyczna oraz elementy wyposażenia. W pierwszej kolejności sporządzony zostanie projekt budowlany. Następnie przeprowadzone będą roboty przygotowawcze, polegające na oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod plac zabaw -niwelacja terenu, zdjęcie humusu, korytowanie, demontaż istniejących urządzeń oraz prace ziemne-polegające na przygotowaniu podbudowy do nawierzchni syntetycznej, składajacej się z kruszywa i innych materiałów. Następnie ułozone zostaną płytki typu EPDM, spełniajace standardy bezpieczeństwa, estetyczne i trwałe. Kolejnym etapem prac stanowić ma montaż zakupionych urzadzeń. Wszystkie elementy wyposazenia placu wykonane będą w oparciu o obowiązujace certyfikaty i atesty bezpieczeństwa oraz powinny być dopuszczone do stosowania w kontakcie z dziećmi. Dodatkowo montażu urzadzeń dokonywać mają osoby do tego przygotowane. .Projekt zakłada wyposażenie placu w następujace zestawy i elementy: dwie piaskownice czworokatne ( 3,1x3,1 oraz 2,5 x 2,5),jeden zestaw zabawowy oraz cztery urzadzenia pojedyncze. Wszystkie wymienione zamontowane elementy spełniać bedą wymogi bezpieczeństwa oraz objete zostana gwarancją i serwisem gwarancyjnym. Odnowiony plac zabaw składać sie ma , tak jak dotychczas, z trzech częsci, z których każda przeznaczona dla przedszkolaków z róznych grup wiekowych: dla maluchów oraz dzieci starszych. Plac zabaw zostanie również oznakowany za pomoca regulaminu określajacego zasady bezpieczeństwa obowiązujace podczas korzystania z urzadzeń.
Uzasadnienie realizacji projektu
Potrzeba kompleksowego odnowienia placu zabaw wynika zarówno ze względów bezpieczeństwa , jak i stworzenia lepszych warunków rozwoju psychofizycznego przedszkolaków. Zlokalizowany na terenie przedszkola plac powstał w latach 80. Nawierzchnia terenu, składajaca się głównie z mocno ubitej ziemi i trawy, z odsłonietymi korzeniami drzew , nie spełnia wymagań dla prawidłowego podłoża dla miejsc tego typu. Zestawy stałe oraz zabawki są w większości w złym stanie technicznym, a z racji swojego wieku , cechuja się zuzyciem, nieodpowiednim standardem wykonania i mogą zagrażać zdrowiu użytkowników. Zagospodarowana na nowo przestrzeń zwiększy zadowolenie maluchów z zabaw na świezym powietrzu oraz przyczyni się do ożywienia zaniedbanej okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Wykonanie projektu budowlanego- 10 000 zł,
2. Roboty przygotowawcze- 5 000 zł,
3. Zakup i montaz podłoża- 88 000 zł (220m2x400 zł)
4. Zakup i montaż urzadzeń (zabawek i zestawów zabawowych) - 100 000 zł
5. Rewitalizacja trawnika – 25 000 zł.
6. Koszty dozoru – 2000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
228 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Tak. Będą one obejmowały koszty utrzymania i nadzoru.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
13 000,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

24.03.2016 09:23
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
25.03.2016 12:51
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.05.2016 17:27
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
09.06.2016 13:46
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany