PRZYSTAŃ DLA KULTURY

2613
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursus
Ursus Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 800 zł
Kategoria
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Organizacja wystawy mobilnej "Posag 7 Panien" ilustrujący losy 7 córek założycieli Fabryki Ursus, koncertu i dwudniowej konferencji "Rola i miejsce kultury w życiu jednostki i społeczeństwa" i "Znaczenie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego dla Ursusa", wydanie informatora. Wymiana poglądów praktyków i teoretyków na temat znaczenia roli kultury, kolekcji Ursusa i tworzonej wokół niej instytucji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursus
Obszar objęty pomysłem:
Ursus Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
UL. TRAKTORZYSTÓW 14
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
OK ARSUS
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja wystawy mobilnej "Posag 7 Panien" ilustrujący losy 7 córek założycieli Fabryki Ursus, koncertu i dwudniowej konferencji "Rola i miejsce kultury w życiu jednostki i społeczeństwa" i "Znaczenie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego dla Ursusa", wydanie informatora. Wymiana poglądów praktyków i teoretyków na temat znaczenia roli kultury, kolekcji Ursusa i tworzonej wokół niej instytucji.
Opis projektu
Projekt „Przystań dla kultury” wynika z potrzeby szerokiej dyskusji o kulturze. Wyraźnie daje się zauważyć jej deficyt m.in. w poziomie debaty publicznej, wychowaniu, zagospodarowaniu przestrzeni. Proces eliminowania kultury trwa nieprzerwanie od wielu lat. Jednym z efektów jest niedoinwestowanie instytucji kultury. Cierpi na tym ich jakość. Co więcej stoimy w obliczu wielkiej zmiany społecznej spowodowanej rozwojem technologii. Postęp techniczny pozbawiony kultury i jej wartości jest groźny dla ludzi, zwłaszcza że przewidywana jest jego eskalacja. Warto więc na nowo przedyskutować miejsce i rolę kultury w życiu człowieka i społeczeństwa. Stąd organizacja dwudniowej, popularno-naukowej konferencji, podczas której głos zabiorą referenci. Ich wystąpienia zostaną utrwalone w publikacji, która zgodnie z najlepszymi zasadami będzie już dostępna podczas konferencji. Dzielnica Ursus jako organizator konferencji o kulturze jest podmiotem jak najbardziej uprawnionym, gdyż ma w swojej pieczy poprzemysłowe dziedzictwo kultury. Historia powstania jednego z największych zakładów przemysłowych XX wieku w Polsce przetrwała w postaci zbioru obiektów zabytkowych (traktorów, sztandarów, kronik i in.). Sukcesja Ursusa jest przykładem zderzenia postępu, na którym opiera się cywilizacja z tradycją stanowiącą opokę kultury. W tym przypadku cywilizacja ustępuje miejsca kulturze. Sama kolekcja po ZM Ursus wymaga opieki, digitalizacji i rozpropagowania. Zbiór zawiera źródła istotne dla badaczy kultury, które z tego powodu powinny jak najszybciej stać się dostępne. Jedną z form popularyzacji wiedzy o kolekcji i historii Ursusa będzie mobilna, planszowa wystawa „Posag 7 Panien” eksponowana podczas dwudniowej konferencji. Tytuł wystawy nawiązuje do początków powstania fabryki. Wystawę pozostającą w gestii Dzielnicy Ursus będzie można wypożyczać. Wernisaż wystawy odbędzie się w przededniu konferencji. Kolekcja wkrótce stanie się własnością Dzielnicy Ursus, a wokół niej zostanie zbudowana instytucja kultury. Jej charakter należy przedyskutować. Zasięgnąć opinii praktyków i teoretyków, aby instytucja stała się prawdziwą „przystanią dla kultury”. Koncert będzie wydarzeniem artystycznym towarzyszącym konferencji.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt porusza ważne zagadnienie jakim jest kultura. Poprzemysłowe dziedzictwo kultury kształtuje tożsamość społeczności Ursusa. Historia ta powraca we wspomnieniach mieszkańców, organizowanych wydarzeniach, realizowanych projektach. Interesują się nią nowi mieszkańcy dzielnicy, co oznacza, że jest dla nich ważna. Pamięć o fabryce, jej założycielach, ich córkach i pracownikach fabryki jest ciągle żywa, chociaż wymaga pogłębienia wiedzy. Dziedzictwo Ursusa ma znaczenie symboliczne. Fabryka ustępuje miejsca osiedlom ludzkim, które wcześniej wypierała. Na terenie poprzemysłowym powstanie instytucja kultury. Obiekty techniki staną się zbiorem jej artefaktów. Przykład ten może świadczyć o nadziei dla kultury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koncert – 55 000,- zł
2. Wystawa + informator – 40 000,- zł
3. Publikacja (600 egz.) – 25 000,- zł
4. Honoraria dla referentów – 7000,- zł
5. Obsługa konferencji (logistyka, nagłośnienie, katering) – 18 000,- zł
6. Promocja (zaproszenia, plakaty, ulotki) – 5 800,- zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Eksploatacja wystawy „Posag 7 Panien”
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
300,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

14.04.2016 13:24
Wydział Kultury
14.04.2016 13:27
Wydział Kultury
14.04.2016 13:35
Wydział Kultury
14.04.2016 13:37
Wydział Kultury
14.04.2016 13:39
Wydział Kultury

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany