Sportowa Wiśniowa dla Mokotowa

2648
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon B
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
850 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 przy ul. Wiśniowej 56.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon B
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wiśniowa 56
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obiekt powstanie na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 przy ul. Wiśniowej 56.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 50m na 30m.

Boisko o wymiarach 50m na 30m, będzie miało nawierzchnię wykonaną z poliuretanu. Na boisku zamontowane zostaną: dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3m na 2m, a także 4 stałe wysięgniki stalowe wraz z tablicami i obręczami. W środkowej części boiska powinno znaleźć się miejsce na dwa otwory, które będą pozwalały na montaż uniwersalnych słupków do piłki siatkowej.
Boisko będą okalały piłkochwyty z siatki bezwęzłowej, polietylenowej o wysokości do 5 m. Piłkochwyty od linii bocznych boiska, będą oddalone co najmniej o 1m.
Usytuowanie boiska w najdogodniejszym miejscu wraz z piłkochwytami z każdej ze stron, może wiązać się z koniecznością wycięcia 7 drzew.
Gdyby piłkochwyty okalały boisko tylko z trzech stron, to do zrealizowania inwestycji koniecznym byłoby usunięcie lub przesadzenie jednego drzewa o średnicy pnia wynoszącej 55 cm oraz wycięcie jednej topoli.
W związku z tym, że drzewa przeznaczone do wycięcia mogą zagrażać mieniu szkoły, dlatego też ich wycinka nie będzie obarczona dodatkowymi kosztami.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt budowy obiektu o przeznaczeniu sportowym, będzie stanowił bardzo atrakcyjną przestrzeń do uprawiania rekreacji przez okolicznych mieszkańców w każdym wieku.
Dla środowiska szkoły powstanie wysokiej jakości boiska w znacznym stopniu podniesie poziom bazy sportowej.
Do tego czasu w szkole na cele sportowe wygospodarowano i wyposażono kilka mniejszych pomieszczeń. Wykonano remont parkietu i dachu małej sali gimnastycznej oraz położono nowy asfalt na jednym z boisk. Dyrekcja wraz z całym środowiskiem szkolnym, czeka na powstanie obiektu, który zaspokoiłby ambicje jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50m na 30m wraz ze wszystkimi składowymi takimi jak:
- warstwy podkładowej, odpowiednio zagruntowane podłoże
- warstwy spodniej, polimerycznie związany granulat gumowy
- warstwy wykończeniowej, mieszanina granulatu i kleju poliuretanowego
- słupów do piłkochwytów
- piłkochwytów z siatki bezwęzłowej polietylenowej
- czterech stalowych wysięgników, tablic i obręczy
- dwóch bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3m na 2m
- dwóch otworów, umożliwiających montaż dwóch uniwersalnych słupków do piłki siatkowej
- oznaczeń boiska
- projekt

szacowany łączny koszt inwestycji - 790 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
850 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Regularna konserwacja nawierzchni sportowych jest ważna w celu zapewnienia długiej żywotności powierzchni, zagwarantowania czystości oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu.
Podstawowe czynności pielęgnacyjne takie jak: zamiatanie, usuwanie liści i śmieci, powinny być wykonywane na bieżąco.
Okresowe czynności pielęgnacyjne wykonywane nie rzadziej niż raz do roku takie jak: mycie na gorąco, oprysk herbicydami, powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Prace mogą zostać zlecone również autoryzowanej firmie od nawierzchni syntetycznych.
- 4000 zł rocznie

Szacowane wynagrodzenie dla osoby nadzorującej boisko.
- 6000 zł rocznie

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

11.03.2016 10:04
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
15.03.2016 09:29
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
17.03.2016 09:30
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
25.03.2016 10:38
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
12.05.2016 01:53
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany