Żoliborz bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z żoliborskich murów

333
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkaniec6633
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
34 200 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Antysemityzm, homofobia, nienawiść - wszyscy się z nimi spotykamy.
Aktualnie brakuje rozwiązań instytucjonalnych które wspierałyby usuwanie tego rodzaju wstydliwych treści. Założeniem projektu jest wydzielenie puli środków poświęconych usuwaniu treści wskazanych w projekcie, umieszczonych na elewacjach nieruchomości komunalnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała dzielnica
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
nieruchomości stanowiące własność komunalną

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Antysemityzm, homofobia, nienawiść - wszyscy się z nimi spotykamy.
Aktualnie brakuje rozwiązań instytucjonalnych które wspierałyby usuwanie tego rodzaju wstydliwych treści. Założeniem projektu jest wydzielenie puli środków poświęconych usuwaniu treści wskazanych w projekcie, umieszczonych na elewacjach nieruchomości komunalnych.
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie narzędzia umożliwiającego efektywne przeciwdziałanie przejawom mowy nienawiści pojawiających się w przestrzeni miejskiej.

Za mowę nienawiści uznajemy wszelkie treści o charakterze antysemickim, ksenofobicznym, homofobicznym, skierowanym przeciwko jakiejkolwiek grupie religijnej, światopoglądowej czy społecznej, napisy wulgarne, antagonizmy kibicowskie, napisy skierowane przeciwko określonym osobom, jak również zawierające symbole neonazistowskie (swastyka, krzyż celtycki, wilczy hak), komunistyczne czy odnoszące się do innych skrajnych ideologii.

Aktualnie nie ma podmiotu zobligowanego do usuwania tego rodzaju treści. Regulamin utrzymania czystości i porządku m.st. Warszawy nie przewiduje usuwania nielegalnych napisów przez zarządcę budynku. Zobowiązanie takie byloby sprzeczne z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zawierającej zamknięty katalog opisujący, w jakich sytuacjach zarządca lub właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do usunięcia określonych naleciałości - nie uwzględnia on kwestii napisów.

Uważamy, że instytucje miejskie powinny wspierać proces usuwania ekspresji mowy nienawiści - jest to ważny element dbania o wizerunek miasta otwartego, przyjaznego dla wszystkich mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje również estetyczny aspekt tych szpecących wspólną przestrzeń napisów. Dlatego chcemy wydzielenia puli środków przeznaczonej do usuwania tego typu treści. Działania te będą stanowić cenne wsparcie już istniejących oddolnych inicjatyw, realizowanych przez nieformalne grupy oraz organizacje pozarządowe.

Oddolne akcje nie mogą jednak zastępować polityki prowadzonej przez władze lokalne. Chcemy pokazać, że możliwe jest wdrożenie mechanizmów skutecznego przeciwdziałania problemowi mowy nienawiści.

Liczymy, że działania prowadzone w ramach naszego projektu będą stanowić przyczynek do dyskusji nad stałym instytucjonalnym umocowaniem tego rodzaju instytucji na poziomie samorządu warszawskiego.
Uzasadnienie realizacji projektu
Mowa nienawiści jest widoczna w przestrzeni publicznej. W Warszawie działają oddolne inicjatywy, które jednak nie dysponują środkami pozwalającymi regularnie usuwać wszystkie tego typu napisy. Nie możemy również zapominać o tym, że podstawowa odpowiedzialność za stan nieruchomości powinna spoczywać na ich zarządcach. Niebagatelną rolę pełni tutaj zaangażowanie władz lokalnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
usunięcie 30 mniejszych napisów o powierzchni 10m2 - 9000,00 zł (koszt zamalowania jednego napisu: 300 zł)
usunięcie 20 większych napisów o powierzchni 20m2 - 12000,00 zł (koszt zamalowania jednego napisu: 600 zł)
Usunięcie 2 napisów obejmujących całą powierzchnię lub większą część powierzchni określonej elewacji, w przybliżeniu - obszar 30m2 - 2700,00 zł ( koszt zamalowania jednego napisu: 900zł
Nałożenie powłoki antigraffiti na 7 obiektach o powierzchni 30m2 - 10500,00 zł (koszt zabezpieczenia jednego obiektu: 1500 zł).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
34 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany