Stocznia kajakowa Okęcie - warsztaty szkutnicze

710
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Mieszkaniec6669
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
37 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Zorganizujemy warsztaty szkutnicze i stolarskie dla dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi. Pod kierunkiem doświadczonych instruktorów zbudujemy kanu, które będą mogły być wykorzystywane podczas spływów. Zaprosimy do udziału szkoły, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe. Zorganizujemy także otwarte zajęcia dla rodzin. Uczestnicy zajęć zdobędą podstawowe umiejętności szkutnicze, stolarskie oraz ornitologiczne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Malownicza 31a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły - Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi. Lokalizacja ta ma dogodny dojazd samochodem (nieopodal trasy S7) i komunikacją miejską. Dostępny parking. Zajęcia będą organizowane w budynku szkoły oraz na zewnątrz. Szkutnia będzie oznakowana i widoczna z zewnątrz.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zorganizujemy warsztaty szkutnicze i stolarskie dla dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi. Pod kierunkiem doświadczonych instruktorów zbudujemy kanu, które będą mogły być wykorzystywane podczas spływów. Zaprosimy do udziału szkoły, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe. Zorganizujemy także otwarte zajęcia dla rodzin. Uczestnicy zajęć zdobędą podstawowe umiejętności szkutnicze, stolarskie oraz ornitologiczne.
Opis projektu
Projekt "Stocznia kajakowa Okęcie..." zakłada organizację bezpłatnych warsztatów szkutniczych i stolarskich dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, szkół i placówek różnych typów, podopiecznych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych. Zorganizujemy także zajęcia, na które zaprosimy rodziny z dziećmi. Podczas zajęć, pod okiem doświadczonych instruktorów powstaną drewniane kanu z pagajami oraz budki dla ptaków i nietoperzy, a także karmniki dla ptaków.

Instruktorzy będą posiadać najwyższe kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć - kwalifikacje instruktorów sportu
i instruktorów kajakarstwa. Od instruktorów wymagane jest min. 5 letnie doświadczenie szkutnicze w zakresie budowy łodzi, kanadyjek, kajaków. Instruktorzy kajakarstwa zapewniają niezbędne narzędzia do prowadzenia warsztatów w ilości odpowiedniej do uczestników zajęć. Zajęcia warsztatowe będą poprzedzone instruktarzem bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi do obróbki drewna oraz zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy.

Zajęcia grupowe dla uczestników będą odbywały się pod opieką nauczycieli, w ramach godzin przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów (art. 42 KN), tak więc nie przewiduje się dodatkowych obciążeń finansowych projektu z tego tytułu. Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła już w takich zajęciach, dlatego jestem przekonany, że są one rozwijające, uczą współpracy w zespole, rozwijają zdolności manualne, uczą podstawowych umiejętności szkutniczych i stolarskich. Pomagają rozwijać nowe pasje. Samodzielne wykonanie kanu daje młodzieży ogromna satysfakcję i wzmacnia wiarę we własne umiejętności. Jest to niezwykle ważne, ponieważ do naszej szkoły uczęszczają również dzieci z niepełnosprawnością. W warsztatach będą mogli wziąć udział również podopieczni ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych, stanowiąc wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z różnymi problemami i przeciwnościami losu. Naszym celem jest także działanie na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, dlatego chcielibyśmy zaprosić na warsztaty rodziny pochodzące z naszej dzielnicy. Podczas wspólnych atrakcyjnych warsztatów będą mogli się spotkać, rozwinąć relacje społeczne, a także poprawić i rozwinąć relacje w swojej rodzinie, tak ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka.
W czasie trwania projektu zorganizujemy 50 sesji warsztatowych (2-godzinne), czyli w czasie 100 godzin, zbudujemy 10 kanu,
20 pagajów, a w czasie 8 godzin warsztatów stolarskich (połączonych z informacjami nt. zasad zbudujemy minimum 30 szt. - budek dla ptaków, skrzynek dla nietoperzy, karmników. Zbudowane łódki i pagaje staną się własnością Gimnazjum nr 114 w Warszawie. Licencja na budowę łódki jest płatna jednorazowo (za jedną sztukę łodzi – 60 zł) i nie wymaga opłat w kolejnych latach użytkowania sprzętu pływającego.
Po zakończeniu budowy kanu zostaną zorganizowane 4 szkolenia (4 godzinne) wprawki kajakarskie na Kanale Żerańskim, których celem będzie nie tylko wodowanie zbudowanych kanu, ale również przeszkolenie się z technik umożliwiających bezpieczne pływanie kajakiem i kanu. Zajęcia poprowadzą instruktorzy kajakarstwa i ratownik WOPR. W czterech szkoleniach (4 spływy po 4 godziny) na Kanale Żerańskim uczestniczyć będzie 64 uczestników (4 spływy po 16 uczestników na 8 kanu) w asyście instruktora kajakarstwa oraz ratownika WOPR. Obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika zajęć, zapewnianym przez ratownika WOPR, będą kamizelki ratunkowe. Dowóz łodzi na Kanał Żerański, wodowanie oraz wstęp na teren Kanału leży w gestii organizatora spływu. Dojazd uczestników na miejsce spływu we własnym zakresie. Młodzież szkolna dojeżdża na miejsce spływu pod opieką nauczycieli. Dzieci, uczestnicy warsztatów rodzinnych uczestniczą w spływie pod opieką rodziców. Budki lęgowe i karmniki zostaną przekazane młodzieży i rodzinom biorącym udział w warsztatach stolarskich, aby mogli je zawiesić w pobliżu swoich domów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Proponujemy dzieciom i młodzieży ciekawą i twórczą formę spędzania wolnego czasu. W tej części dzielnicy Włochy brak jest miejsc proponujących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Liczba dzieci i młodzieży uzależnionej od Internetu stale rośnie, coraz więcej czasu spędzają one przy komputerze, kosztem innych dotychczasowych zajęć i zainteresowań. To niepokojące zjawisko może prowadzić do izolacji społecznej, negatywizmu, skrajnego zaniedbania ważnych życiowych spraw, konfliktów i zaniku więzi rodzinnych. Do udziału w zajęciach zaprosimy także podopiecznych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych, a więc osoby zagrożone wykluczeniem.
Widzimy potrzebę rozwijania relacji w środowisku lokalnym i poprawy relacji rodzic-dziecko, dlatego zorganizujemy warsztaty otwarte dla rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup zestawów materiałów (drewno, sklejka, farby, lakiery, środki ochronne dla uczestników, itp.) do budowy 10 łódek i 20 pagajów oraz materiałów do budowy 30 szt. budek lęgowych dla ptaków, skrzynek dla nietoperzy oraz karmników: 20.000,00 zł. Zakup licencji do budowy 10 łódek: 600,00 zł (60 zł za jedną łódkę). Opłata za licencje jest jednorazowa bezterminowa, nie wymagająca przedłużania. Koszty związane z przewozem materiałów, łódek oraz koszty dojazdu instruktorów szkutnictwa:
2 000,00 zł. Koszty ubezpieczenia NNW i OC warsztaty szkutnicze i stolarskie: 400,00 zł Organizacja wodowania i wprawek – szkolenia z bezpiecznego pływania kajakami i kanu na wodach Kanału Żerańskiego (4 edycje każda po 16 uczestników). Każdy spływ trwa minimum 4 godziny. Zajęcia prowadzone przez instruktora kajakarstwa w asyście ratownika WOPR: 4.400,00 zł. Wynagrodzenie instruktorów prowadzących warsztaty szkutnicze i stolarskie - 1 osoba x 100 godzin zajęć (50 sesji warsztatowych po 2 godziny każda) x 91,66 zł): 9166 zł. 4 warsztaty stolarskie i w ich trakcie instruktarz dotyczący przeznaczenia budek i - budowa budek i karmników (1 osoba x 8 godzin (4 warsztaty 2-godzinne) x 91,66 zł): 733,28 zł.
Oznakowanie projektu - 200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
37 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany