"Słoneczne laboratorium biologiczne"

457
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec6707
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
218 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Celem powyższego projektu jest zainstalowanie na budynku szkoły kolektorów słonecznych, które umożliwiały by pozyskiwanie energii słonecznej do zasilania pracowni szkolnej w energię elektryczną i ciepłą wodę oraz wyposażenie wzorcowej pracowni biologicznej w nowoczesny sprzęt laboratoryjny /mikroskopy, odczynniki/ do szeroko pojętych badań biologicznych i ekologicznych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Grenady 16
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie szkoły przy ul. Grenady 16.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem powyższego projektu jest zainstalowanie na budynku szkoły kolektorów słonecznych, które umożliwiały by pozyskiwanie energii słonecznej do zasilania pracowni szkolnej w energię elektryczną i ciepłą wodę oraz wyposażenie wzorcowej pracowni biologicznej w nowoczesny sprzęt laboratoryjny /mikroskopy, odczynniki/ do szeroko pojętych badań biologicznych i ekologicznych.
Opis projektu
W dydaktyce nauk przyrodniczych współcześnie dominuje pogląd o konieczności maksymalnego zbliżenia procesu kształcenia do pracy badawczej. Właśnie takie formy kształcenia są jednocześnie atrakcyjne dla ucznia, jak i sprzyjają podniesieniu wyników nauczania. Niezależnie od tego jaki w przyszłości zawód będą wykonywali uczniowie, podczas zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz realizując różne projekty badawcze będą mieli okazję badać i odkrywać, a ugruntowana postawa analityczna i badawcza wobec rzeczywistości na pewno w przyszłym życiu będzie bardzo przydatna.
Realizacja projektu polega na przebudowie i modernizacji pracowni biologicznej na „Słoneczne laboratorium biologiczne” – celem powyższego projektu jest propagowanie postaw poszanowania środowiska naturalnego wśród uczniów i mieszkańców Woli, kształtowanie wśród młodych użytkowników energii, pozytywnych nawyków oszczędzania energii, oraz nabycie umiejętności prowadzenie prostych badań biologicznych. W ramach realizacji projektu zainstalowane zostaną na budynku szkoły kolektory słoneczne, które umożliwiały by pozyskiwanie energii słonecznej do zasilania nowoczesnej, wzorcowej pracowni szkolnej w energię elektryczną i ciepłą wodę oraz wyposażenie pracowni biologicznej w nowoczesny sprzęt laboratoryjny /mikroskopy, odczynniki/ do szeroko pojętych badań biologicznych: DNA, wody, powietrza, itp. Stworzony zostanie również wzorcowy "eko-domek" w pełni zasilany energią z kolektorów słonecznych. Ciepła woda i prąd pochodzący właśnie z tego źródła, pozwolą uczniom na realizację ciekawych doświadczeń ekologicznych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Biologia i ekologia jest przedmiotem, którego nie można skutecznie nauczać wyłącznie za pomocą metod werbalnych lub słowno-poglądowych, filmów czy schematów, dlatego, do właściwej realizacji projektu oprócz zestawów badawczych i wyposażenia laboratoryjnego potrzebne będą tablice interaktywne, rzutniki, komputery, sprzęt audiowizualny. Nauczanie biologii oparte o eksperyment biologiczny w którym kształcenie jest zbliżone do procesu badawczego, jest formą zajęć bardzo atrakcyjną dla uczniów i jednocześnie sprzyja podniesieniu wyników kształcenia. Oprócz zwiększenia atrakcyjności zajęć dydaktycznych i podniesienia wyników nauczania realizacja projektu pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej poprzez organizację otwartych spotkań podczas których odbywać się będą pokazy efektownych doświadczeń biologicznych oraz prezentacje projektów uczniowskich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zestawy preparatów i odczynników potrzebnych do przeprowadzania doświadczeń i badań biologicznych
- 15000,00 zł
Zestawy sprzętu laboratoryjnego – 25000,00 zł
System kolektorów słonecznych wraz z zestawem pomp ciepłej wody - 95000,00
Specjalistyczne stoły laboratoryjne do prowadzenia doświadczeń biologicznych - 25000,00
Stół demonstracyjny z blatem ceramicznym - 10000,00
Szafy na pomoce dydaktyczne - 5000,00
Ekrany projekcyjne, rzutnik, komputery z oprogramowaniem i systemem demonstracyjnym, kamera 35000,00
Wyposażenie pokoju przygotowawczego:
• ruchome stoliki do przewożenia zestawów - 3000,00
• szafa bezpieczeństwa na odczynniki i preparaty - 2800,00
• szafy na odczynniki, preparaty i sprzęt - 3000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
218 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
koszty sprzątania, wody, bieżących remontów, konserwacji, zakupu preparatów i odczynników - 2500,00 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 500,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Nie ma się do czego przyczepić w tym projekcie :) Z największą przyjemnością zagłosuję!
    Mieszkaniec85  28.02.2015 11:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany