DZIECKO W ŻŁOBKU BEZPIECZNE I AKTYWNE

523
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec6728
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
301 831 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • inna
  • infrastruktura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Rewitalizacja ogrodu- dostosowanie terenu do aktywnego i bezpiecznego korzystania z ogrodu na terenie żłobka przez 110 dzieci w wieku 1-3 lat, oraz grupy ,,dziennego opiekuna,,. Prace przewidują wymianę ziemi i założenie nowego trawnika, wymiana i dostosowanie ,,toru do jazdy,, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, bezpieczeństwem i higieną.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Monte Cassino 7, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ogród i ,,tor jazdy,, znajduje sie na terenie żłobka publicznego nr 28 przy ul. Monte Cassino 7. Żłobek jest umiejscowiony z dala od ruchliwych ulic pomiędzy blokami osiedlowymi.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rewitalizacja ogrodu- dostosowanie terenu do aktywnego i bezpiecznego korzystania z ogrodu na terenie żłobka przez 110 dzieci w wieku 1-3 lat, oraz grupy ,,dziennego opiekuna,,. Prace przewidują wymianę ziemi i założenie nowego trawnika, wymiana i dostosowanie ,,toru do jazdy,, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, bezpieczeństwem i higieną.
Opis projektu
Rewitalizacja ogrodu-teren będzie dostosowany do aktywnego i bezpiecznego korzystania z ogrodu na terenie żłobka przez 110 dzieci w wieku 1-3 lat. Aby dzieci w żłobku mogły bezpiecznie i aktywnie rozwijać się zostaną wykonane następujące prace:
1.Demontaż skorodowanego, niezgodnego z przepisami ogrodzenia i furtek wewnętrznych. Nowe ogrodzenie będzie wykonane w systemie panelowym o owalnych kształtach w kolorze zielonym, wysokość 120cm, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Usunięcie z ogrodu 2 drzew kolidujących z inwestycją i przepisami BHP. Wewnątrz dużego ogródka- topola włoska- szeroko wystające niebezpieczne dla dzieci korzenie, koliduje z ,,torem jazdy,, ograniczając dostępność. Drugie drzewo kolidujące z inwestycją- to pochyły modrzew znajdujący się niemal w centrum ,, małego ogródka,, z którego korzystają najmłodsze dzieci. Siadają na nim ptaki i ,,zrzucają odchody,, brudząc bawiące się dzieci i zabawki ogrodowe stwarzając zagrożenie higieny i chorób u dzieci. Drzewo należy usunąć ponieważ koliduje z panelem edukacyjnym dźwiękowym dla dzieci i znajduje się wewnątrz strefy bezpieczeństwa.
2. Wymiana i wywóz ziemi na głębokość 10 cm, wyrównany teren i posiana trawa sportowa lub inna odporna na intensywne użytkowanie aby nawierzchnia trawiasta spełniała normy nawierzchni bezpiecznej PN-EN 1177.
3. Demontaż , zdeformowanego ,,toru do jazdy,,, z płyt chodnikowych i wykonanie nowego toru z podziałem na dwukierunkowy z możliwością podziału na grupy. Tor- z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej spełniającej normy bezpieczeństwa PN-EN1177. Dzięki takiej nawierzchni dzieci będą miały większe możliwości bezpiecznej jazdy na jeździkach, rowerkach w różnych kombinacjach co wpłynie pozytywnie na ich aktywność i rozwój psycho-ruchowy. ,,Tor do jazdy,, będzie również służył jako początki nauki jazdy dzieci w ruchu rowerowym. Będzie świetnym miejscem do rywalizacji ,,zawodników,,.
Na ogrodzie odbywać się będą pikniki rodzinne z animatorami wraz poczęstunkiem dla dzieci, rodziców i grup ,,dziennego opiekuna,,.
PROJEKT BĘDZIE ZREALIZOWANY 1 PRZETARGIEM W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ,, co skutkuje znacznym przyspieszeniem realizacji robót a przeniesie na wyłonionego wykonawcę wykonanie projektu i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych przed rozpoczęciem robót.
Uzasadnienie realizacji projektu
1.Poprawa aktywności i bezpieczeństwa dzieci: nierówny teren, zniekształcony ,,tor jazdy,, i skorodowane, kanciaste ogrodzenia, wystające korzenie są niebezpieczne w użytkowaniu- dlatego wymagają poprawie dostosowując do przepisów BHP i PN-EN1177. Poprawa bezpieczeństwa uchroni od wypadków i da dzieciom radość użytkowania.
2.Poprawa odporności dzieci i rozwój psycho-ruchowy: dzieci uczęszczające do żłobka są narażone na częstsze infekcje. Aktywny ruch na świeżym powietrzu kształtuje i podnosi odporność, procentując w dalszym życiu dzieci.
3. Poprawa estetyki otoczenia: odnowiony ogród, bezpieczne ogrodzenia wewnętrzne, bezpieczny ,,tor jazdy,, czysty i dźwiękowy,,mały ogródek,, poprawi wygląd terenu żłobka i korzystnie wpłynie na ocenę rodziców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
KOSZTORYS brutto:
1. wykonanie projektu + decyzja WOŚ - 12000 zł
2. nadzór inwestorski - budowlany - 5000 zł
3. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji - 5000 zł
4. plac zabaw - roboty przygotowawcze, w tym rozbiórki betonowe i wywiezienie gruzu - 1664 zł
5. podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną typu EUROFLEX oraz dostawa i wykonanie ww nawierzchni - 119140 zł (322 m2)
6. częściowa wymiana ogrodzenia - demontaż istniejącego ogrodzenia - 18785 zł
7. roboty agrotechniczne - ręczne przekopanie gleby i ręczne rozrzucenie ziemi na terenie płaskim, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu - 18000 zł
8. modernizacja tarasu na plac zabaw - 18000 zł
9. trawniki - 36000 zł
10. wycinka drzew kolidujących z inwestycją - 1460 zł (2 szt)
11. zakup i montaż panela edukacyjno-dźwiękowego - 2000 zł
12. zakup tablicy podwójnej do rysowania - 1200 zł
13. zakup i montaż sprężynowców/bujawek - 7920 zł (6 szt)
14. zakup i montaż wież ze zjeżdżalniami - 34100 zł (2 szt)
15. zakup i montaż domków z tworzywa - 5940 zł (4 szt)
16. zakup i montaż stolików piknikowych - 1672 zł (4 szt)
17. zakup i montaż zestawu huśtawkowego - 5280 zł (2 szt)
18. zakup samochodów i rowerków - 7500 zł (30 szt)
19. zakup drobnych zabawek do piaskownicy - 350 zł (10 szt)
20. zakup i montaż tabliczek - 820 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
301 831,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
BIEŻACA KONSERWACJA W RAMACH GWARANCJI
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
0,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany