Szkolna Akademia Przyrody

1356
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkaniec6746
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
136 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt ma na celu wzbogacenie oferty szkolnych zajęć przyrodniczych przez prowadzenie ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Warsztaty rozbudują praktyczną wiedzę i twórcze umiejętności uczniów oraz będą kształtowały postawy proekologiczne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Żoliborz
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Żoliborz

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu wzbogacenie oferty szkolnych zajęć przyrodniczych przez prowadzenie ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Warsztaty rozbudują praktyczną wiedzę i twórcze umiejętności uczniów oraz będą kształtowały postawy proekologiczne.
Opis projektu
Poznawanie świata przyrody jest niezwykle ważne ze względu na to, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i funkcjonowanie środowiska, w którym żyjemy. Warto więc się o nie troszczyć. Jednak, aby mądrze chronić środowisko, należy je poznać i zrozumieć. Dlatego celem zajęć jest pobudzenie w uczniach pasji do odkrywania piękna świata przyrody poprzez wykonywanie ciekawych doświadczeń i obserwacji. Dzięki kształtowaniu postaw proekologicznych, dzieci zrozumieją przyrodę i rządzące nią prawa.

Proponowany układ i opis zajęć:

1. Wstęp: preferowana prezentacja multimedialna bogato ilustrowana zdjęciami i obrazkami, aby w przystępny sposób można było uzasadnić wybór tematu oraz krótko omówić problemy, które zostaną poruszone. Ta część powinna opierać się na dyskusji (w postaci tzw. "burzy mózgów"), gdzie prowadzący zadaje pytania, na które odpowiadają uczniowie. Ma ona na celu zaangażowanie uczniów w pracę, pobudzenie do myślenia i formułowania własnej opinii, jak również sprawdzenie ich wiedzy i jej weryfikację.

2. Prezentacja i rozważania teoretyczne dotyczącego określonego problemu powinny być przeplatane zajęciami praktycznymi. Po omówieniu zagadnienia uczniowie w grupach lub indywidualnie wykonują zadania w formie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Dzięki temu mogą samodzielnie przeanalizować przebieg zjawisk, które zachodzą w przyrodzie. Na podstawie uzyskanych wyników uczniowie formułują swoją opinię i przedstawiają ją grupie. Następnie prowadzący weryfikuje zaprezentowane pomysły i podsumowuje zadanie, wyjaśniając najważniejsze zagadnienia.

3. Po zakończeniu części praktycznej ma miejsce wspólne podsumowanie opierające się na dyskusji i "burzy mózgów". Uczniowie starają się odnieść przeprowadzone eksperymenty do świata przyrody, nazywając zjawiska i procesy przebiegające w naturze.

(dalszy ciąg w załączniku 1)

Uzasadnienie realizacji projektu
Nauczyciele ze względu na przeładowany program nauczania nie mają czasu, aby na lekcjach dokładnie omówić zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie. Dlatego zajęcia często nie mają charakteru praktycznego i są ograniczone do przekazywania informacji przez nauczyciela. Proponowane zajęcia praktyczne polegające na prowadzeniu doświadczeń, obserwacji będą rozwijały zainteresowania młodych ludzi, pozwolą im lepiej zrozumieć otaczające środowisko, będą kształtowały postawy proekologiczne.

Dalszy ciąg w załączniku 2

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt całkowity zajęć: 136000 zł;

liczba zajęć przeprowadzonych na terenie dzielnicy = 24 grupy (8 spotkań x 3 miesiące) x 4 szkoły = 96 warsztatów;
liczba uczestników w 1 grupie = 30 osób;
koszt zajęć = 45 zł od osoby (obejmuje niezbędne materiały do zajęć, wynagrodzenie dla prowadzących oraz sprzątanie sali);
koszt udostępnienia sali w szkole na 96 zajęć = 6400 zł;

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 96 zajęć x 30 osób x 45 zł (koszt uczestnika) + 6400 zł (udostępnienie sali) = 136000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
136 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany